"Аскер кызматчыларынын статусу жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу" Кыргыз Республикасынын мыйзам долбоору 2017-жылдын 22-июнунан тартып коомдук талкууга коюлат

22-06-2017 15:19

Демилгечилер:  Жогорку Кенештин депутаттары Ж.Акаев, А.Нурбаев

Сунуш-пикирлерди төмөнкү  телефон номурлары аркылуу билдирсениздер болот: (0312) 63-85-87

Каттоо  № 6-14182/17      19.06.2017

 

Жогорку Кеңештин Басма сөз кызматы

 

 

 

                            Долбоор

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МЫЙЗАМЫ

"Аскер кызматчыларынын статусу жөнүндө"

Кыргыз Республикасынын Мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу

1-берене.

"Аскер кызматчыларынын статусу жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына  төмөнкүдөй өзгөртүүлөр киргизилсин:

  1. 14-берененин 3-бөлүгү күчүн жоготту деп таанылсынжана төмөнкүдөй3-1, 3-2 жана 3-3 бөлүктөр менентолукталсын:

“Мөөнөттүк аскер кызматкери кызматын өтөп бүткөндөн кийин Кыргыз Республикасынын кесиптик жана жогорку окуу жайларына өтүүдө артыкчылык укугуна ээ.

Мөөнөттүк аскер кызматкеринин аскерге чейинки тапшырган жалпы республикалык тестирлөөнүн натыйжасы 2 жылга жарактуу.

Мөөнөттүү аскер кызматкерине кызмат өтөп жаткан учурда кесиптик билим берүү же жогорку окуу жай мекемелеринде окууга тыюу салынат.”

 

2-берене.

Ушул Мыйзам расмий жарыялангандан баштап он күндөн кийин күчүнө кирет.

Кыргыз Республикасынын Өкмөтү үч айлык мөөнөттө өзүнүн ченемдик укуктук актыларын ушул Мыйзамга ылайык келтирсин.

 

Кыргыз Республикасынын

Президенти

 

 

 

 

“Кыргыз Республикасынын Аскер кызматчыларынын статусу жөнүндө

мыйзамга өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө”

Кыргыз Республикасынынмыйзам долбооруна карата

МААЛЫМКАТ-НЕГИЗДЕМЕ

Бул мыйзам долбоору өлкөбүздүн коопсуздугун жана чек аранын бекемдигин коргоп жүргөн жоокерлерибизге аскердик милдетин, көбүрөөк берилүү менен өтөөсүнө түрткү берүү максатында жана мыйзамдагы керексиз же болбосо практикада жүзүндө иштебей жатканнормаларды алып салуу максатында  иштелип чыкты.

Кыргыз Республикасынын Конституциянын 56 беренесинде каралгандайАта-Мекенди коргоо - жарандардын ыйык парзы жана милдети.

Ата-Мекенди коргоп мекен чегинде, аскердик бөлүктөрдө күжүрмөн кызматын, ыйык милдетин өтөп жүргөн эр жигиттерибиздин  мыйзамда убадаланган жогорку билим алууга болгон укуктарын коргоо жана аларга жеңилдиктерди көрсөтүү биздин милдет. Себеби, мекенге жана элге ак ниети менен берилгендигин билдирип,мекенинин ар-намысын, эркиндигин, көз карандысыздыгын коргоого, мекени үчүн каны-жанын аябоого антын берип кызматын өтөп жаткан азаматтар өлкөнүн келечеги үчүн дагы чоң бир салымын кошо алышат.

Бирок азыркы учурда жоокерлерибиз кызматын өтөп бүткөндөн кийин бир аз кыйынчылыктарга туш болууда. Анткени билим максатында жогорку жайларга тапшырайын десе ал жакта жалпы республикалык тестирлөөнүн жыйынтыгы менен кабыл алат. Жалпы республикалык тестирлөөнүн жыйынтыгы бир жылга жарактуу. Ушул нерселердин айынан жигиттерибизжумуш издеп чет өлкөлөргө кетип калууда.

Бул мыйзам долбоору негизинен жаштарыбызга өлкөнү коргоодо стимул берет. Өлкөнүн намысын чет мамлекеттерде ар кандай спорттун түрлөрү боюнча жарыштарда, олипиадаларда коргоо чоң сыймык. Бирок, эл-жерди колго курал алып сырттан келген душмандардан коргоо, бул эр-жигиттер үчүн эң бийик кызмат жана сыймык экенин билдире алабыз.

Бул мыйзам долбоору ишкердик иштин чөйрөсүнө тиешелүү эмес болгондуктан жөнгө салуу таасирин талдоо жүргүзүү талап кылынбайт.

Ошону менен бирге мыйзам долбоору Кыргыз Республикасынын Конституциясына, жалпысынан жарандык мыйзамдарга жана белгиленген тартипте ратификацияланган эл аралык мыйзамдардын ченемдерине ылайык келет.

Мыйзам долбоору гендердик, экологиялык, коррупцияга каршы жана башка экспертизага жатпайт, ал кабыл алынган учурда Кыргыз Республикасынын мамлекеттик бюджетинен кошумча каржылык чыгымдарды талап кылбайт.

 

Депутаттар              Ж.К.Акаев

                                 А.М. Нурбаев

 

 

 

 

“Кыргыз Республикасынын Аскер кызматчыларынын статусу жөнүндө мыйзамга
өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө”

Кыргыз Республикасынын Мыйзам долбооруна карата

САЛЫШТЫРМА ТАБЛИЦА

Кыргыз Республикасынын Аскер кызматчыларынын статусу жөнүндө Мыйзам

Колдонуудагы редакция

Сунушталыпжаткан редакция

14-статья. Билим алуу укугу

Аскер кызматчылары аскер-окуу жайларына жана квалификацияны жогорулатуу курстарына кирүү жана окуу укугуна ээ.

Катардагы, сержант жана старшина курамдарындагы кызмат орундарында турган контракттык кызматтын аскер кызматчылары орто жана жогорку кесиптик билим берүү окуу жайларына 10 жыл ичинде үзгүлтүксүз аскер кызматын өтөгөн шартта өткөн учурда окуу үчүн акы төлөө мамлекеттин эсебинен жүргүзүлөт.

Мөөнөттүк кызматтагы аскер кызматчыларына алар аскер кызматын өтөп жаткан жердеги кечки жалпы билим берүүчү мектептерде окууга уруксат берилет.

Контракт боюнча аскердик кызмат өтөп жаткан аскер кызматчылары аскердик кызмат ордун өзгөрткөндө, ошондой эле алар аскердик кызматта болуунун чектүү жашына чыккандыгы, деп соолугунун абалы боюнча же алардын үй-бүлө мүчөлөрүнүн уюштуруу-штаттык иш-чараларына байланыштуу аскердик кызматтан бошотулганда, мамлекеттик билим берүү мекемелеринде окугандар (тарбиялануучулар) жаңы аскердик кызмат ордуна же жашаган жерине жакын билим берүү мекемесине которулууга укуктуу.

Аскер кызматчыларынын балдарына алардын үй-бүлөсүнүн жашаган жери боюнча мамлекеттик жана муниципалдык жалпы билим берүү жана мектепке чейинки билим берүү мекемелеринде жана жайкы ден соолукту чыңдоочу мамлекеттик лагерлерде орундар биринчи кезектеги тартипте берилет.

 

14-статья. Билим алуу укугу

Аскер кызматчылары аскер-окуу жайларына жана квалификацияны жогорулатуу курстарына кирүү жана окуу укугуна ээ.

Катардагы, сержант жана старшина курамдарындагы кызмат орундарында турган контракттык кызматтын аскер кызматчылары орто жана жогорку кесиптик билим берүү окуу жайларына 10 жыл ичинде үзгүлтүксүз аскер кызматын өтөгөн шартта өткөн учурда окуу үчүн акы төлөө мамлекеттин эсебинен жүргүзүлөт.

Мөөнөттүк кызматтагы аскер кызматчыларына алар аскер кызматын өтөп жаткан жердеги кечки жалпы билим берүүчү мектептерде окууга уруксат берилет.

Мөөнөттүк аскер кызматкери кызматын өтөп бүткөндөн кийин Кыргыз Республикасынын кесиптик жана жогорку окуу жайларына өтүүдө артыкчылык укугуна ээ.

Мөөнөттүк аскер кызматкеринин аскерге чейинки тапшырган жалпы республикалык тестирлөөнүн натыйжасы 2 жылга жарактуу.

Мөөнөттүү аскер кызматкерине кызмат өтөп жаткан учурда кесиптик билим берүү же жогорку окуу жай мекемелеринде окууга тыюу салынат.

Контракт боюнча аскердик кызмат өтөп жаткан аскер кызматчылары аскердик кызмат ордун өзгөрткөндө, ошондой эле алар аскердик кызматта болуунун чектүү жашына чыккандыгы, деп соолугунун абалы боюнча же алардын үй-бүлө мүчөлөрүнүн уюштуруу-штаттык иш-чараларына байланыштуу аскердик кызматтан бошотулганда, мамлекеттик билим берүү мекемелеринде окугандар (тарбиялануучулар) жаңы аскердик кызмат ордуна же жашаган жерине жакын билим берүү мекемесине которулууга укуктуу.

Аскер кызматчыларынын балдарына алардын үй-бүлөсүнүн жашаган жери боюнча мамлекеттик жана муниципалдык жалпы билим берүү жана мектепке чейинки билим берүү мекемелеринде жана жайкы ден соолукту чыңдоочу мамлекеттик лагерлерде орундар биринчи кезектеги тартипте берилет.

 

 

 Көрүүлөрдүн саны : 2540