"Кесиптик башталгыч билим берүү жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына өзгөртүү киргизүү тууралуу" Кыргыз Республикасынын мыйзам долбоору 2017-жылдын 19-июнунан тартып коомдук талкууга коюлат

19-06-2017 15:59

Демилгечи:  Жогорку Кенештин депутаты Д.Бекешев

Сунуш-пикирлерди төмөнкү  телефон номурлары аркылуу билдирсениздер болот: (0312) 63-92-35

Каттоо  № 6-13977/17      16.06.2017

 

Жогорку Кеңештин Басма сөз кызматы

 

 

 

Долбоор

Кыргыз Республикасынын Мыйзамы

«Кесиптик башталгыч билим берүү жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамына өзгөртүү киргизүү тууралуу

1-берене

«Кесиптик башталгыч билим берүү жөнүндө «Кыргыз Республикасынын Мыйзамына (Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеӊешинин Жарчысы, 2000-ж., № 4, 169-ст.) төмөнкүдөй өзгөртүү киргизилсин:

22-статьяда «кызыкчылыгында» деген сөздөн мурда «кесиптик башталгыч билим берүүнүн» деген сөздөр «билим берүү тутумунун» деген сөздөргө алмаштырылсын.

 

2-берене

Ушул Мыйзам расмий жарыяланган күндөн тартып күчүнө кирет.

Кыргыз Республикасынын Өкмөтү өзүнүн ченемдик укуктук актыларын ушул Мыйзамга ылайык келтирсин.

 

Кыргыз Республикасынын

Президенти

 

 

 

 

Кесиптик башталгыч билим берүү жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамына өзгөртүү киргизүү тууралуу»

Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын долбооруна

маалымкат-негиздеме

Каралуучу мыйзам долбоору Кыргыз Республикасынын Конституциясынын 79-беренесинин 2-бөлүгүнө ылайык даярдалган.

«Кесиптик башталгыч билим берүү жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамына өзгөртүү киргизүү тууралуу» Кыргыз Республикасынын Мыйзамы жалпы билим берүү уюмдарынын жана кесиптик башталгыч билим берүү уюмдарынын тарамдарын оптималдаштыруу, билим берүү тутумунун колдо болгон ресурстарын жана инфратүзүмдөрүн натыйжалуу пайдалануу максатында даярдалган.

Мыйзам долбоору менен мамлекеттик кесиптик билим берүү тутумуна, башка мамлекеттик билим берүү уюмдарына бекитилип берилген менчик укгунун объекттерин (имараттарды, курулмаларды, мүлктүк комплекстерди жана башкаларды) пайдалануу мүмкүнчүлүгүн камсыз кылуу каралат.

Мында кесиптик лицейлердин менчик укугунун объекттерин менчиктештирүүгө тыюу салынат.

Ушул демилге төмөнкүлөр менен шартталат:

1990-жылга салыштырганда кесиптик лицейлердин окуучуларынын саны 2016-жылда 43 пайызга же 50,5 миӊ адамдан 28,8 миӊ адамга чейин кыскарды. Мында кесиптик лицейлердин саны 9 пайзга гана же 111 уюмдан 101 уюмга чейин кыскарды. Негизинен лицейлерди кыскартуу уюмдарды кошуунун, анча чоӊ эмес лицейлерди кыйла ири филиалдарга кайра түзүүнүн эсебинен болду. Ошентип, кесиптик лицейдин орточо өлчөмү 455 адамдан 286 адамга чейин же 47 пайызга кыскарды. Ушуга жараша бүгүнкү күндө кесиптик лицейлердин инфратүзүмүнүн ашыкча кубаттуулуктарынын болуусу түзүлдү.

           

1990-жылдан тартып кесиптик лицейлердин санынын жана окуучулардын

санынын динамикасы

(Улуттук статистикалык комитеттин маалыматтары)

 

1990

2000

2002

2005

2010

2014

2016

Уюмдардын саны

111

113

113

112

109

101

101

1990-ж. %

 

102

102

101

98

91

91

Окуучулардын саны (адам)

50 480

26 541

25 972

28 623

31 225

28 515

28 845

1990-ж. %

 

53

51

57

62

56

57

Окуучулардын (адам.) саны боюнча кесиптик лицейдин орточо өлчөмү

 

 

455

 

 

235

 

 

230

 

 

256

 

 

286

 

 

282

 

 

286

1990-ж. %

 

52

51

56

63

62

63

 

Ошону менен бирге мектептик билим берүү тутумунда, өзгөчө Бишкек жана Ош шаарларында карама-каршы кырдаал байкалат.

Мисалга алсак, азыркы убакта Бишкек шаарында жалпы билим берүүчү 94 уюм иштейт, аларда 137 457 окуучу билим алып жатат.

Мында окуучулардын иш жүзүндөгү саны 74 695 адамга эсептелген мектептин долбоордук кубаттуулугунан 1,8 эсе ашык экендиги белгиленет. Орточо ар бир класста 32ден жогору окуучу бар, ал эми башталгыч класстарда 40 окуучудан жогору.

Демографиялык кырдаалдын жана Бишкек шаарында мектептик билим берүү тарамдарынын диспропорциясы түзүлгөн кырдаалдын негизги себеби болуп саналат.

Эгерде 1990-жылы республиканын калкы 1,38 эсе өссө, расмий статистикалык маалыматтар боюнча Бишкек шаарынын калкы 1,5 эсе өстү жана бул катталбаган мигранттарды эсепке албаганда. Ошол эле убакта бул мезгилде Бишкек шаарынын турак жай массивдеринде гана 28 мектеп курулду.

Каралып жаткан мыйзам долбоорун кабыл алуу бошогон имараттарда жалпы билим берүүчү класстарды жайгаштыруу менен Бишкек шаарында кесиптик лицейлердин тарамдарын оптималдаштыруу боюнча чараларды жүргүзүүгө мүмкүндүк берет. Азыркы убакта Бишкек шаарында 18 кесиптик лицей (75599 окуучу) иштейт. Бишкек шаарынын мэриясы менен Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлигине караштуу Башталгыч жана орто кесиптик билим берүү агенттигинин активдүү биргелешип иштөөсүндө быйылкы эле жылда беш кесиптик лицейлерден кем эмес имараттарда мектептерди ишке киргизүүгө болот, бул мектептердин жетишсиздигине байланыштуу кыйынчылыктарды кыйла төмөндөтөт.

Каралып жаткан Мыйзамды ишке ашыруу республикалык бюджеттен кошумча каражаттарды бөлүүнүн талап кылбайт.

Мыйзам долбоору Конституцияга жана Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына карама-каршы келбейт.

Мыйзам долбоору жагымсыз, социалдык, укук коргоочулук, гендердик, экологиялык, коррупциялык кесепеттерге алып келбейт.

 

Депутат                                                                                                             Дастан Бекешев

 

 

 

 

«Кесиптик башталгыч билим берүү жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамына өзгөртүү киргизүү тууралуу»

Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын долбооруна

салыштырма таблица

Колдонуудагы редакциясы

Сунуш кылынган редакциясы

22-статья. Кесиптик башталгыч билим берүү тутумундагы менчик мамилелери

 

        Кесиптик башталгыч билим берүү тутумундагы жана кесиптик даярдоо тутумундагы менчик мамилелеринин жалпы жоболору Кыргыз Республикасынын мыйзамдары менен жөнгө салынат.

        Кесиптик башталгыч билим берүүнүн мамлекеттик тутумунун билим берүүчү уюмдарына бекитилген менчик укугундагы объектилер (имараттар, курулуштар, мүлктүк комплекстер, жабдуулар, керектелүүчү, социалдык, маданий багыттагы зарыл мүлк) алынып коюлбайт жана кесиптик башталгыч билим берүүнүн кызыкчылыгында гана пайдаланылышы мүмкүн, ал ошондой эле менчиктештирүүгө жатпайт. Кесиптик башталгыч билим берүүнүн мамлекеттик тутумунун билим берүүчү уюмдарынын тизмеси Кыргыз Республикасынын Өкмөтү тарабынан Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин тармактык комитетинин макулдашуусу боюнча бекитилет.

         Жеке жана юридикалык жактар берген акча каражаттарын, мүлктү жана башка объектилерди, окуу жайынын иш-аракетинин натыйжасы болуп саналган интеллектуалдык эмгек продуктусун, ошондой эле өз ишинин кирешелерин жана бул кирешеге сатылып алынган объектилердин менчик укугу кесиптик башталгыч билим берүүчү уюмдарына таандык.

       Кесиптик башталгыч билим берүү тутумундагы мамлекеттик мүлктүн колдонулушуна контроль кесиптик башталгыч билим берүүнү башкаруучу республикалык органга жүктөлөт.

 

22-статья. Кесиптик башталгыч билим берүү тутумундагы менчик мамилелери

 

     Кесиптик башталгыч билим берүү тутумундагы жана кесиптик даярдоо тутумундагы менчик мамилелеринин жалпы жоболору Кыргыз Республикасынын мыйзамдары менен жөнгө салынат.

      Кесиптик башталгыч билим берүүнүн мамлекеттик тутумунун билим берүүчү уюмдарына бекитилген менчик укугундагы объектилер (имараттар, курулуштар, мүлктүк комплекстер, жабдуулар, керектелүүчү, социалдык, маданий багыттагы зарыл мүлк) алынып коюлбайт жана билим берүү тутумунун кызыкчылыгында гана пайдаланылышы мүмкүн, ал ошондой эле менчиктештирүүгө жатпайт. Кесиптик башталгыч билим берүүнүн мамлекеттик тутумунун билим берүүчү уюмдарынын тизмеси Кыргыз Республикасынын Өкмөтү тарабынан Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин тармактык комитетинин макулдашуусу боюнча бекитилет.

      Жеке жана юридикалык жактар берген акча каражаттарын, мүлктү жана башка объектилерди, окуу жайынын иш-аракетинин натыйжасы болуп саналган интеллектуалдык эмгек продуктусун, ошондой эле өз ишинин кирешелерин жана бул кирешеге сатылып алынган объектилердин менчик укугу кесиптик башталгыч билим берүүчү уюмдарына таандык.

      Кесиптик башталгыч билим берүү тутумундагы мамлекеттик мүлктүн колдонулушуна контроль кесиптик башталгыч билим берүүнү башкаруучу республикалык органга жүктөлөт.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Көрүүлөрдүн саны : 2145