"Кыргыз Республикасынын Жер кодексине өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө" Кыргыз Республикасынын мыйзам долбоору 2017-жылдын 19-июнунан тартып коомдук талкууга коюлат

19-06-2017 15:30

Демилгечи:  Жогорку Кенештин депутаты Э.Байбакпаев

Сунуш-пикирлерди төмөнкү  телефон номурлары аркылуу билдирсениздер болот: (0312) 63-88-30

Каттоо  № 6-13928/17      16.06.2017

 

Жогорку Кеңештин Басма сөз кызматы

 

 

 

 

Долбоор

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МЫЙЗАМЫ

“Кыргыз Республикасынын Жер кодексине өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө”

1-берене

Кыргыз Республикасынын Жер кодексине (Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Жарчысы, 1999-ж., № 9, 440-ст.) төмөнкүдөй өзгөртүүлөр киргизилсин:

1. 32-статьянын 1-бөлүгүндөгү “жана дача курууга” деген сөздөр алып салынсын.

2. 32-статьянын 5-бөлүгүндөгү “жана дача куруу” деген сөздөр алып салынсын.

3. 73-статьянын 1-бөлүгүндөгү “дачалык курулуш,” деген сөздөр алып салынсын.

 

2-берене

1. Ушул Мыйзам расмий жарыяланган күндөн тартып он күн өткөндөн кийин күчүнө кирет.

2. Кыргыз Республикасынын Өкмөтү өзүнүн укуктук ченемдик актыларын ушул Мыйзамга ылайык келтирсин.

 

Кыргыз Республикасынын

Президенти

 

 

 

“Кыргыз Республикасынын Жер кодексине өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө”

Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын долбооруна

Маалымкат-негиздеме

“Кыргыз Республикасынын Жер кодексине өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын долбоору жер мамилелерин жөнгө салууну өркүндөтүү максаттарында киргизилип, айыл чарба жана башка жерлерди дача курулуштары максатында берүүлөрдү чектөөгө багытталган. Мыйзам долбоору Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Агрардык саясат, суу ресурстары, экология жана регионалдык өнүктүрүү боюнча комитетинин 2016-жылдын 31-октябрындагы чечими менен бекитилген республиканын дачалык шериктештигинин маселелерин иликтөө боюнча Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин жумушчу тобунун ишинин жүрүшүндө иштелип чыгылган.

2017-жылдын 5-июнунда бакча-дача курулуштары орун алган жерлерди трансформациялоо маселеси боюнча мыйзам долбоорун тармактык комитетте талкуулоонун жүрүшүндө депутаттар тарабынан Чүй областынын бир катар райондорунда дача курулуштарынын максаттары үчүн берилген жер участокторун укукка сыйбас легалдаштыруу жана сатуу фактылары айтылган. Аталган практика дача курулуштарын түзүү үчүн укуктук базаны шарттаган Кыргыз Республикасынын Жер кодексинин 32 жана 72-статьяларынын болушуна байланыштуу болууда. Депутаттар азыркы учурда айыл чарба жерлерин дачаларды куруу максаттарында мыйзамсыз берүүнүн калыптанган практикасынын башталуу коркунучунун бар экендигин жана андай практиканы болтурбоо үчүн мыйзамдарга өзгөртүүлөрдү тезинен киргизүүнүн зарылдыгын белгилешкен.

Мыйзам долбоорунда Кыргыз Республикасынын Жер кодексинин 32 жана
72-статьяларына “дача курулуштары” деген түшүнүктү алып салуу жаатындагы өзгөртүүлөр киргизилген.

Аталган түзөтүүлөрдү киргизүүнүн жыйынтыгында жер участокторун дача курулуштарынын максаттарында берүү түрүндө жеке турак жай курулуштары алдында сатуу боюнча мыйзамсыз бүтүмдөрдү жүргүзүүгө мыйзамдык тоскоолдук келтирилмекчи.

Сунушталган мыйзам долбоору Кыргыз Республикасынын Конституциясынын ченемдерине ылайык келет жана республиканын башка ченемдик укуктук актыларына карама-каршы келбейт.

Аталган мыйзам долбоорунда ишкердик иштин маселелери козголбогондуктан регулятивдүү таасир көрсөтүү талдоосун жүргүзүү талап кылынбайт.

Мыйзам долбоорун ишке ашыруу республикалык бюджеттен кошумча финансы каражаттарына алып келбейт.

Мыйзам долбоорунун терс социалдык, экономикалык, укуктук, укук коргоо, гендердик, экологиялык жана коррупциялык кесепеттери жок.

Мыйзам долбоору Жогорку Кеңештин расмий сайтына жайгаштырылган.

 

Депутат                                                                                           Э. Байбакпаев

 

 

 

 

“Кыргыз Республикасынын Жер кодексине өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө”

Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын долбооруна

Салыштырма таблица

Колдонуудагы редакция

Сунушталган редакция

Кыргыз Республикасынын Жер кодекси

32-статья. Жер участогун менчикке же пайдаланууга акысыз берүү

1. Жер участогу Кыргыз Республикасынын жарандарынын менчигине ыйгарым укуктуу орган тарабынан Кыргыз Республикасынын бүткүл аймагында акысыз түрдө бир жолу, атап айтканда: турак үйдү курууга жана тейлөөгө жана белгиленген ченемдер боюнча өзүмдүк көмөкчү чарба жүргүзүүгө жана дача курууга, ошондой эле Кыргыз Республикасынын жер үлүшүнө укугу бар жарандарына Кыргыз Республикасынын Өкмөтү тарабынан аныкталган өлчөмдө берилет.

2. Асылдуулугу төмөн айыл чарба жерлери, жайыттарды кошпогондо, ыйгарым укуктуу орган тарабынан Кыргыз Республикасынын жарандарына аны өздөштүрүү жана айыл чарба өндүрүшүн жүргүзүү үчүн акысыз берилиши мүмкүн.

3. Ушул Кодекстин 73-статьясынын 2-пунктунда көрсөтүлгөн максаттарда жер участоктору бир жолу акысыз берилет.

4. Мамлекеттик жана муниципалдык жерди пайдалануучуларга жер участоктору акысыз пайдаланууга берилет, ал эми Кыргыз Республикасынын айрым юридикалык жактарына жер участоктору ыйгарым укуктуу орган тарабынан төмөндөгү максаттар үчүн: мамлекеттик жана коомдук муктаждыктар, өнөр жай өндүрүшү үчүн, коргонуу, транспорт, энергетика, байланыш муктаждыктары жана башка багыттар үчүн, мамлекеттик турак үйлөрдү куруу, жаратылышты коргоо, ден соолукту чыңдоо, рекреациалык жана тарыхый-маданий багыттагы курулуштар, Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында белгиленген башка максаттар үчүн берилиши мүмкүн.

5. Турак үйдү куруу жана тейлөө жана өзүмдүк көмөкчү чарба жүргүзүү жана дача куруу үчүн жер участокторунун ченемдери тиешелүү аймакта ыйгарым укуктуу органдар тарабынан белгиленет.

…….

32-статья. Жер участогун менчикке же пайдаланууга акысыз берүү

1. Жер участогу Кыргыз Республикасынын жарандарынын менчигине ыйгарым укуктуу орган тарабынан Кыргыз Республикасынын бүткүл аймагында акысыз түрдө бир жолу, атап айтканда: турак үйдү курууга жана тейлөөгө жана белгиленген ченемдер боюнча өзүмдүк көмөкчү чарба жүргүзүүгө жана дача курууга, ошондой эле Кыргыз Республикасынын жер үлүшүнө укугу бар жарандарына Кыргыз Республикасынын Өкмөтү тарабынан аныкталган өлчөмдө берилет.

2. Асылдуулугу төмөн айыл чарба жерлери, жайыттарды кошпогондо, ыйгарым укуктуу орган тарабынан Кыргыз Республикасынын жарандарына аны өздөштүрүү жана айыл чарба өндүрүшүн жүргүзүү үчүн акысыз берилиши мүмкүн.

3. Ушул Кодекстин 73-статьясынын 2-пунктунда көрсөтүлгөн максаттарда жер участоктору бир жолу акысыз берилет.

4. Мамлекеттик жана муниципалдык жерди пайдалануучуларга жер участоктору акысыз пайдаланууга берилет, ал эми Кыргыз Республикасынын айрым юридикалык жактарына жер участоктору ыйгарым укуктуу орган тарабынан төмөндөгү максаттар үчүн: мамлекеттик жана коомдук муктаждыктар, өнөр жай өндүрүшү үчүн, коргонуу, транспорт, энергетика, байланыш муктаждыктары жана башка багыттар үчүн, мамлекеттик турак үйлөрдү куруу, жаратылышты коргоо, ден соолукту чыңдоо, рекреациалык жана тарыхый-маданий багыттагы курулуштар, Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында белгиленген башка максаттар үчүн берилиши мүмкүн.

5. Турак үйдү куруу жана тейлөө жана өзүмдүк көмөкчү чарба жүргүзүү жана дача куруу үчүн жер участокторунун ченемдери тиешелүү аймакта ыйгарым укуктуу органдар тарабынан белгиленет.

……

73-статья. Айыл чарба багытындагы жерлерди пайдалануунун максаттары

1. Айыл чарба багытындагы жерлер жеке жана юридикалык жактар тарабынан үрөн өстүрүү, асыл тукум жана товардык айыл чарба өндүрүшүн жүргүзүү, коргой турган токой тилкелерин отургузуу, багбанчылык, короо-жай, дачалык курулуш, илим-изилдөө, тажрыйба иштери, ошондой эле айыл чарба өндүрүшүн жүргүзүүгө байланыштуу башка максаттар үчүн пайдаланылат.

…….

73-статья. Айыл чарба багытындагы жерлерди пайдалануунун максаттары

1. Айыл чарба багытындагы жерлер жеке жана юридикалык жактар тарабынан үрөн өстүрүү, асыл тукум жана товардык айыл чарба өндүрүшүн жүргүзүү, коргой турган токой тилкелерин отургузуу, багбанчылык, короо-жай, дачалык курулуш, илим-изилдөө, тажрыйба иштери, ошондой эле айыл чарба өндүрүшүн жүргүзүүгө байланыштуу башка максаттар үчүн пайдаланылат.

……..

 

 

 

 

 Көрүүлөрдүн саны : 2415