“Мамлекеттик социалдык камсыздандыруу боюнча камсыздандыруу төгүмдөрүнүн тарифтери жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамына өзгөртүү киргизүү тууралуу" Кыргыз Республикасынын мыйзам долбоору 2017-жылдын 10-майынан тартып коомдук талкууга коюлат

10-05-2017 14:28

Демилгечи:  Жогорку Кенештин депутаты Д.Бекешев

Сунуш-пикирлерди төмөнкү  телефон номурлары аркылуу билдирсениздер болот: (0312) 63-92-35

Каттоо  № 6-10022/17      03.05.2017

 

Жогорку Кеңештин Басма сөз кызматы

 

 

 

 

Долбоор

Кыргыз РеспубликасынынМыйзамы

“Мамлекеттик социалдык камсыздандыруу боюнча камсыздандыруу төгүмдөрүнүн тарифтери жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамына өзгөртүү киргизүү тууралуу

 

1-берене

“Мамлекеттик социалдык камсыздандыруу боюнча камсыздандыруу төгүмдөрүнүн тарифтери жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамына(Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеӊешинин Жарчысы, 2004-ж,, № 5,
229-ст.) төмөнкүдөй өзгөртүү киргизилсин:

 

1) 6-статьянын 2-бөлүгүтөмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

“2. Ыктыярдуу патент сатып алуу жолу менен атайын салык режиминин негизинде салык төлөөчү жеке ишкерлер (кыймылсыз жана кыймылдуу мүлктөрдү ижарага берүүдөн киреше алуучу жеке ишкерлерди кошпогондо), ошондой эле контейнерлерде, павильондордо, күркөлөрдө товар сатуу жолу менен рыноктордо ишин жүзөгө ашыруучу жеке ишкерлер үчүн камсыздандыруу төгүмдөрүнүн тарифтери ыктыярдуу патенттин наркынын 30%ы өлчөмүндө белгиленет.

Камсыздандыруу төгүмдөрүн төлөө камсыздандыруу полистерин сатып алуу жолу менен жүзөгө ашырылат.

Камсыздандыруу төгүмдөрүнүн суммаларын фонддор боюнча бөлүштүрүү төмөнкүдөй өлчөмдөрдө жүргүзүлөт:

Пенсиялык фондго - 90 пайыз;

Милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондуна - 10 пайыз.”.

 

2-берене

Ушул Мыйзам расмий жарыяланган күндөн тартып 10 күн өткөндөн кийин күчүнө кирет.

Кыргыз РеспубликасынынӨкмөтү өзүнүн ченемдик укуктукактыларын ушул Мыйзамга ылайык келтирсин.

 

Кыргыз Республикасынын

Президенти

 

 

 

 

“Мамлекеттик социалдык камсыздандыруу боюнча камсыздандыруу төгүмдөрүнүн тарифтери жөнүндө”

Кыргыз Республикасынын Мыйзамына өзгөртүү киргизүү тууралуу

Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын долбооруна карата

МААЛЫМКАТ-НЕГИЗДЕМЕ

 

Бул мыйзам долбоору ыктыярдуу патент сатып алуу жолу менен атайын салыктык режимдин негизинде салыктарды төлөөчү жеке ишкерлер тарабынан жүргүзүлүүчү камсыздандыруу төгүмдөрүн эсептөө системасын жөнөкөйлөштүрүү  максатында даярдалды.

Мыйзам долбоорунда  ыктыярдуу патенттин негизинде иштеп жаткан жеке ишкерлер үчүн камсыздандыруу төгүмдөрүнүн суммасын эсептеп чыгарууну ошол патенттин наркынын  30 пайызы өлчөмүндө белгилөө сунушталып жатат.

“Мамлекеттик социалдык камсыздандыруу боюнча камсыздандыруу төгүмдөрүнүн тарифтери жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 6-статьясынын 2-бөлүгүнө ылайык, ыктыярдуу патенттин негизинде иштеп жаткан  жеке ишкерлер үчүн камсыздандыруу төгүмдөрүн төлөө өткөн жылда республиканын райондорунда жана шаарларында түзүлгөн орточо бир  айлык эмгек акынын өлчөмүнө жараша эсептелип чыгат.

Мында орточо бир  айлык  эмгек акынын өлчөмү  ар жыл сайын өзгөрүлүп турат. Улуттук статистикалык комитеттин маалыматтары боюнча2017-жылгаКыргыз Республикасынын аймагында бир айлык орточо эмгек акы13 768 сомду түзөт.

Камсыздандыруу төгүмдөрүн төлөөнүн мындай методу салык салуунун жөнөкөй системасы боюнча иштеп жаткан  жеке ишкерлер үчүн татаал жана түшүнүксүз болуп саналатургандыгын белгилөө зарыл. Маӊызы боюнча алганда, ыктыярдуу патент сатып алуу аркылуу салык төлөө жеке ишкер үчүн мамлекет менен өз ара аракеттенүү процессинде бизнести жүргүзүүнү жөнөкөйлөтүүнү билдирет. Ал эми каралып жаткан маселеде мамлекет жеке ишкерлер үчүн камсыздандыруу төгүмдөрүн эсептөөнүн өтө татаал методун белгилеген, ага ылайык жеке ишкерлер тигил же бул жерде түзүлгөн бир айлык орточо эмгек акыларга мониторинг жүргүзүүсү керек болот.

Колдонуудагы мыйзамдарга ылайык2017-жылы ыктыярдуу патент боюнча иштеп жаткан жеке ишкерлер үчүн камсыздандыруу төгүмдөрүнүн суммасы орточо 1 100 сомду түзөт.

Камсыздандыруу төлөмдөрүн эсептөөнүн бул методу чакан ишкердиктин айрым  субьекттери үчүн адилетсиз жана залалдуу болуп санала тургандыгын белгилөө керек, анткени аларда ыктырдуу патенттин наркы жогоруда көрсөтүлгөн суммага барабар же андан бир кыйла төмөн болуп калат.

Алсак, Кыргыз РеспубликасынынӨкмөтүнүн 2015-жылдын
25-юнундагы № 418 “Иш-аракеттин түрлөрү боюнча ыктыярдуу патенттин негизиндеги салыктын базалык суммасын бекитүү жөнүндө” токтомуна ылайык, ыктыярдуу патенттин наркы репетитордук жана тренингдер тартибинде сабактарды өткөрүү үчүн600 сомду түзөт, бут кийимди жана булгаарыдан жасалган башка буюмдарды оӊдоо үчүн 1 000 сомду түзөт, аудио жазуу жана видео тартуу кызмат көрсөтүүлөрүнүн наркы 1 500 сомду түзөт.

Ошол эле убакта, ушул мыйзам долбоорунда сунушталып жаткан редакция боюнча камсыздандыруу төгүмдөрүнүн суммасытөмөнкүдөй болмокчу: репетитордук тренинг жүргүзгөн жеке ишкерлер үчүн – 180 сом, бут кийимди жана булгаарыдан жасалган буюмдарды оӊдоону жүргүзгөн жеке ишкерлер үчүн -300 сом, аудио жазуу жана видео тартуу кызматтарын көрсөткөн  жеке ишкерлер үчүн – 450 сом.

Буга кошумча, бир айлык орточо эмгек акыдан эсептөө методикасын патент боюнча иштеп жаткан ишкерлер үчүн камсыздандыруу төгүмдөрүнө карата колдонууга болбойт, анткени бул эсептөөлөр юридикалык жактардын маалыматтарынын негизинде жүргүзүлөт.

Коомдук талкуулоо жүргүзүү максатында мыйзам долбооруКыргыз РеспубликасынынЖогорку Кеӊешинин расмий сайтына жана демилгечи Д.Бекешевдин сайтына жайгаштырылган.

Мыйзам долбоорун кабыл алуу укуктук, укук коргоочулук, экономикалык, экологиялык, социалдык терс натыйжаларга алып келбейт.

 

Кыргыз Республикасынын

Жогорку Кеӊешинин депутаты                                                    Д. Бекешев

 

 

 

“Мамлекеттик социалдык камсыздандыруу боюнча камсыздандыруу төгүмдөрүнүн тарифтери жөнүндө”

Кыргыз Республикасынын Мыйзамына өзгөртүү киргизүү тууралуу

Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын долбооруна карата

САЛЫШТЫРМА ТАБЛИЦА

Колдонуудагы редакция

Сунушталып жаткан редакция

6-статья. Жекече ишкердик жүргүзгөн жеке жактар үчүн камсыздандыруу төгүмдөрүнүн тарифтеринин чен-бычымдары

 

2. Ыктыярдуу патент сатып алуу жолу менен атайын салык режиминин негизинде салык төлөөчү (кыймылсыз жана кыймылдуу мүлктөрдү ижарага берүүдөн киреше алуучу жеке ишкерлерди кошпогондо), ошондой эле, контейнерлерде, павильондордо, күркөлөрдө товар сатуу жолу менен рыноктордо ишин жүзөгө ашыруучу жеке ишкерлер үчүн камсыздандыруу төгүмдөрүнүн тарифтери өткөн календардык жыл үчүн республиканын райондорунда жана шаарларында түзүлгөн орточо айлык эмгек акынын өлчөмүнөн эсептелген 2018-жылга карата этап-этабы менен тариф ставкасын орточо айлык эмгек акынын өлчөмүнөн 10 пайыздык деңгээлге жеткирүү менен, ай сайын 4 пайыз өлчөмүндө белгиленет:

- 2015-жылдын 1-январынан тартып 2015-жылдын 31-декабрын кошуп алганда - орточо айлык эмгек акынын өлчөмүнөн 4 пайыз;

- 2016-жылдын 1-январынан тартып 2016-жылдын 31-декабрын кошуп алганда - орточо айлык эмгек акынын өлчөмүнөн 6 пайыз;

- 2017-жылдын 1-январынан тартып 2017-жылдын 31-декабрын кошуп алганда - орточо айлык эмгек акынын өлчөмүнөн 8 пайыз;

- 2018-жылдын 1-январынан тартып жана андан ары - орточо айлык эмгек акынын өлчөмүнөн 10 пайыз.

Камсыздандыруу төгүмдөрүн төлөө камсыздандыруу полистерин сатып алуу жолу менен жүзөгө ашырылат.

Камсыздандыруу төгүмдөрүнүн суммаларын фонддор боюнча бөлүштүрүү төмөнкүдөй өлчөмдөрдө жүргүзүлөт:

Пенсиялык фондго - 90 пайыз;

Милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондуна - 10 пайыз.

6-статья. Жекече ишкердик жүргүзгөн жеке жактар үчүн камсыздандыруу төгүмдөрүнүн тарифтеринин чен-бычымдары

 

2. Ыктыярдуу патент сатып алуу жолу менен атайын салык режиминин негизинде салык төлөөчү жеке ишкерлер (кыймылсыз жана кыймылдуу мүлктөрдү ижарага берүүдөн киреше алуучу жеке ишкерлерди кошпогондо), ошондой эле контейнерлерде, павильондордо, күркөлөрдө товар сатуу жолу менен рыноктордо ишин жүзөгө ашыруучу жеке ишкерлер үчүн камсыздандыруу төгүмдөрүнүн тарифтери ыктыярдуу патенттин наркынын 30%ы өлчөмүндө белгиленет.

Камсыздандыруу төгүмдөрүн төлөө камсыздандыруу полистерин сатып алуу жолу менен жүзөгө ашырылат.

Камсыздандыруу төгүмдөрүнүн суммаларын фонддор боюнча бөлүштүрүү төмөнкүдөй өлчөмдөрдө жүргүзүлөт:

Пенсиялык фондго - 90 пайыз;

Милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондуна - 10 пайыз.

 

 Көрүүлөрдүн саны : 1957