“Мамлекеттик пенсиялык социалдык камсыздандыруу жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына толуктоолорду киргизүү тууралуу" Кыргыз Республикасынын мыйзам долбоору 2017-жылдын 4-майынан тартып коомдук талкууга коюлат

04-05-2017 10:07

Демилгечилер:  Жогорку Кенештин депутаттары Е.Строкова, Г.Молдобекова, Ч.Турсунбеков, И.Өмүркулов, А.Самигуллина, У.Примов, Д.Бекешев, А.Карашев, О.Артыкбаев

Сунуш-пикирлерди төмөнкү  телефон номурлары аркылуу билдирсениздер болот: (0312) 63-86-26

Yevgeniya_strokova@mail.ru

Каттоо  № 6-9659/17      27.04.2017

 

Жогорку Кеңештин Басма сөз кызматы

 

 

 

 

                                                                                                       Долбоор

 

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МЫЙЗАМЫ

«Мамлекеттик пенсиялык социалдык камсыздандыруу жөнүндө»

Кыргыз Республикасынын Мыйзамына толуктоолорду киргизүү тууралуу

 

1-берене

"Мамлекеттик пенсиялык социалдык камсыздандыруу жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамына (Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Ведомосттору, 1997-ж., N 8, 470-ст.) төмөнкүдөй толуктоо киргизилсин:

13-статьясынын 1-бөлүгү төмөнкүдөй мазмундагы абзац менен толукталсын:

«и) Кыргыз Республикасынын жалпы билим берүү уюмдарынын пенсия курагына жеткен жана иштебеген мугалимдерине белгиленген пенсияга  төмөнкүдөй тартипте жана өлчөмдөрдө кошумча төлөө эсептелет:

- мугалим катарында иш стажы 20 дан 25 жылга чейин болгондо – кошумча төлөөбелгиленген пенсиянын өлчөмүндө;

- мугалим катарында иш стажы 25 жыл жана андан ашык болгондо – кошумча төлөөбелгиленген пенсиядан1,5 эсеөлчөмүндө».

 

2-берене

Ушул Мыйзам  2019-жылдын 1-январынан тартып күчүнө кирет.

Кыргыз Республикасынын Өкмөтү өзүнүн ченемдик укуктук актыларын ушул Мыйзамга ылайык келтирсин.

 

Кыргыз Республикасынын

Президенти                                                                          

 

 

 

 

«Мамлекеттик пенсиялык социалдык камсыздандыруу жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамына толуктоолорду киргизүү тууралуу»

Кыргыз Республикасынын Мыйзам долбооруна

МААЛЫМ КАТ-НЕГИЗДЕМЕ

 

Карала турган мыйзам долбоору Кыргыз Республикасынын Конституциясынын 79-берененесинин 2-бөлүгүнө ылайык даярдалды.

«Мамлекеттик пенсиялык социалдык камсыздандыруу жөнүндө»Кыргыз Республикасынын Мыйзамына толуктоолорду  киргизүү тууралуу» Кыргыз Республикасынын Мыйзам долбоору жалпы билим берүү мектептеринде эмгекке жарамдуу курагында мугалим болуп иштеген пенсионерлерди социалдык коргоо максатында даярдалды.

Мыйзам долбоордо мугалим болуп иштеген адамдарга төмөнкүдөй кошумча төлөөнү белгилөө караштырылып жатат:

- 20 дан 25 жылга чейин – кошумча төлөө белгиленген пенсиянын 1 өлчөмүндө;

- 25 жыл жана андан ашык – кошумча төлөө белгиленген пенсиядан 1,5 эсе өлчөмүндө.

Бул демилге мугалимдин иши – бул жогорку концентрацияга жана туруктуу нерв чыңалуусуна байланышкан эмгек экендиги менен негизделет.

Мындан тышкары, жумуш мамлекеттин, коомдун алдында балдарды-Кыргыз Республикасынын келечегин окутуу жана тарбиялоо үчүн жоопкерчиликке байланышкан чоң психологиялык жүктөмгө ээ.

Келечектеги пенсиянын өлчөмүн эсептөө үчүн пенсиялык фондго камсыздандыруу акылары эсептеле турганэмгек акынын өлчөмү болушунча төмөн, бул пенсиянын аз өлчөмдө эсептелишине алып келет.

Бүгүнкү күнү  бүткүл республика боюнча пенсиянын орточо өлчөмү 5 1 73 сомду түзөт.

Мында, маанилүү кесиптин ээлерин татыктуу карылык менен камсыз кылуу, «мугалим» деген кесиптин беделин көтөрүү, жаш адистерди мектепке тартуу максатында пенсияга кошумча төлөөөнү белгилөө сунушталып жатат, бул өз кезегинде  билим берүүнүн сапатын жогорулатууга алып келет.

Мектепте 20 жылдан 25 жылга чейин иштеген мугалим орточо 10 346 сом, 25 жылдан өйдө -12 933 сом  пенсия ала баштайт.

Бул жерде бул кошумча төлөөнү иштебеген жана эмгек акы албаган пенсия курагындагы жактар үчүн гана белгилөө сунушталып жатат.

Бул мыйзамды ишке ашыруу республикалык бюджеттен Кыргыз Республикасынын Социалдык камсыздандыруу фондуна 1 140 млн. сом кошумча бөлүүнү талап кылат.

Мыйзам долбоору Кыргыз Республикасынын Конституциясынын жана мыйзамдарынын ченемдерине каршы келбейт.

Мыйзам долбоору өзүнөн кийин терс социалдык, укук коргоочулук,гендердик, экологиялык жана коррупциялык кесепеттерге алып келбейт.

 

Жогорку Кеңештин депутаттары                                                             

                                                         

 

 

 

«Мамлекеттик пенсиялык социалдык камсыздандыруу жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамына толуктоолорду киргизүү тууралуу»

Кыргыз Республикасынын Мыйзам долбооруна

САЛЫШТЫРМА-ТАБЛИЦА

 

Колдонуудагы редакция

Сунушталуучу редакция

13-статья. Пенсияларга кошумча төлөө

1. Жаш курагы жана майыптыгы боюнча пенсияларга эсептешүү көрсөткүчүнө карата пайыз менен алынган төмөндөгүдөй кошумча төлөөлөр белгиленет:

а) согуштун майыптарына жана аларга теңештирилген адамдарга:

I топтогуларга - эсептешүү көрсөткүчүнүн 175 пайызы өлчөмүндө;

II топтогуларга - эсептешүү көрсөткүчүнүн 150 пайызы өлчөмүндө;

III топтогуларга жана согуштун катышуучуларына - эсептешүү көрсөткүчүнүн 100 пайызы өлчөмүндө;

б) 1930-1950-жылдарда саясий жүйөөлөр боюнча куугунтукка алынган, негизсиз түрдө кылмыш-жаза жоопкерчилигине тартылган жана кийин акталган жарандарга - эсептешүү көрсөткүчүнүн 150 пайызы өлчөмүндө;

в) азиз болуп калган I топтогу майыптарга - эсептик көрсөткүчтүн 200 пайызы өлчөмүндө;

г) 1986-1989-жылдарда Чернобыль АЭСиндеги кыйроонун кесепеттерин жоюу боюнча жумуштарга калк көчүрүлгөн зонанын чектеринде катышкан (анын ичинде убактылуу жиберилгендерге же иш сапарына жиберилгендерге) же ушул мезгилде Чернобыль АЭСин иштетүүдө жарандык жана аскердик багыттагы башка атомдук объектилерде жабыр тарткан же башка жумуштарда иштеген адамдарга - эсептешүү көрсөткүчүнүн 50 пайызы өлчөмүндө;

д) курагы боюнча жана майыптыгы боюнча пенсия алган 80 жашка толгон пенсионерлерге; "Кыргыз Республикасынын Ардактуу донору" же "СССРдин Ардактуу донору" деген төш белгиси менен сыйланган адамдарга; 1 топтогу майыптарга, ошондой эле бирөөнүн жардамына муктаж болгон II топтогу жалгыз бой пенсионерлерге - эсептешүү көрсөткүчүнүн 100 пайызы өлчөмүндө;

е) экинчи дүйнөлүк согуштун мезгилинде фашисттер жана алардын союздаштары тарабынан түзүлгөн концлагерлерде, геттолордо жана башка мажбурлап кармоо жайларында болгон мурдагы жашы жете элек туткундарга - эсептик көрсөткүчтүн 200 пайызы өлчөмүндө;

ж) 1941-жылдын 8-сентябрынан тартып 1944-жылдын 27-январына чейинки блокада мезгилинде Ленинград шаарындагы ишканаларда, мекемелерде жана уюмдарда иштеген жана "За оборону Ленинграда" медалы жана "Жителю блокадного Ленинграда" белгиси менен сыйланган адамдарга - эсептик көрсөткүчтүн 200 пайызы өлчөмүндө;

з) "Мать-героиня" же "Баатыр эне" ордендери менен сыйланган энелерге - эсептик көрсөткүчтүн 1000 пайызы өлчөмүндө.

2. Курагы жана майыптыгы боюнча пенсияларга белгиленген кошумча төлөөлөрдүн өлчөмдөрү адамдардын төмөндөгү категорияларына 300 сомго жогорулатылат:

- Улуу Атамекендик согуштун майыптарына жана аларга теңештирилген адамдарга, анын ичинде интернационалдык милдетин аткарган, 1999-2000-жылдардагы Баткен окуяларына катышкан жана майып деп табылган аскер кызматчыларына;

- Улуу Атамекендик согуштун катышуучуларына;

- Чернобыль АЭСиндеги жана башка граждандык же аскердик багыттагы атом объекттериндеги кыйроонун кесепеттерин жоюуга катышкандарга.

2-1. Конституциялык мыйзам менен ушул статьяда каралгандан башка кошумча акылар каралышы мүмкүн.

3. Аталган кошумча төлөөлөрдү толук өлчөмдө төлөп берүү мамлекеттик бюджеттин каражаттарынын эсебинен жүргүзүлөт жана пенсия менен чогуу төлөнөт.

 

13-статья. Пенсияларга кошумча төлөө

1. Жаш курагы жана майыптыгы боюнча пенсияларга эсептешүү көрсөткүчүнө карата пайыз менен алынган төмөндөгүдөй кошумча төлөөлөр белгиленет:

а) согуштун майыптарына жана аларга теңештирилген адамдарга:

I топтогуларга - эсептешүү көрсөткүчүнүн 175 пайызы өлчөмүндө;

II топтогуларга - эсептешүү көрсөткүчүнүн 150 пайызы өлчөмүндө;

III топтогуларга жана согуштун катышуучуларына - эсептешүү көрсөткүчүнүн 100 пайызы өлчөмүндө;

б) 1930-1950-жылдарда саясий жүйөөлөр боюнча куугунтукка алынган, негизсиз түрдө кылмыш-жаза жоопкерчилигине тартылган жана кийин акталган жарандарга - эсептешүү көрсөткүчүнүн 150 пайызы өлчөмүндө;

в) азиз болуп калган I топтогу майыптарга - эсептик көрсөткүчтүн 200 пайызы өлчөмүндө;

г) 1986-1989-жылдарда Чернобыль АЭСиндеги кыйроонун кесепеттерин жоюу боюнча жумуштарга калк көчүрүлгөн зонанын чектеринде катышкан (анын ичинде убактылуу жиберилгендерге же иш сапарына жиберилгендерге) же ушул мезгилде Чернобыль АЭСин иштетүүдө жарандык жана аскердик багыттагы башка атомдук объектилерде жабыртарткан же башка жумуштарда иштеген адамдарга - эсептешүү көрсөткүчүнүн 50 пайызы өлчөмүндө;

д) курагы боюнча жана майыптыгы боюнча пенсия алган 80 жашка толгон пенсионерлерге; "Кыргыз Республикасынын Ардактуу донору" же "СССРдин Ардактуу донору" деген төш белгиси менен сыйланган адамдарга; 1 топтогу майыптарга, ошондой эле бирөөнүн жардамына муктаж болгон II топтогу жалгыз бой пенсионерлерге - эсептешүү көрсөткүчүнүн 100 пайызы өлчөмүндө;

е) экинчи дүйнөлүк согуштун мезгилинде фашисттер жана алардын союздаштары тарабынан түзүлгөн концлагерлерде, геттолордо жана башка мажбурлап кармоо жайларында болгон мурдагы жашы жете элек туткундарга - эсептик көрсөткүчтүн 200 пайызы өлчөмүндө;

ж) 1941-жылдын 8-сентябрынан тартып 1944-жылдын 27-январына чейинки блокада мезгилинде Ленинград шаарындагы ишканаларда, мекемелерде жана уюмдарда иштеген жана "За оборону Ленинграда" медалы жана "Жителю блокадного Ленинграда" белгиси менен сыйланган адамдарга - эсептик көрсөткүчтүн 200 пайызы өлчөмүндө;

з) "Мать-героиня" же "Баатыр эне" ордендери менен сыйланган энелерге - эсептик көрсөткүчтүн 1000 пайызы өлчөмүндө;

и) Кыргыз Республикасынын жалпы билим берүү уюмдарынын пенсия курагына жеткен жана иштебеген мугалимдерине белгиленген пенсияга  төмөнкүдөй тартипте жана өлчөмдөрдө кошумча төлөө эсептелет:

- мугалим катарында иш стажы 20 дан 25 жылга чейин болгондо – кошумча төлөө белгиленген пенсиянын өлчөмүндө;

- мугалим катарында иш стажы 25 жыл жана андан ашык болгондо – кошумча төлөө белгиленген пенсиядан 1,5 эсе өлчөмүндө.

2. Курагы жана майыптыгы боюнча пенсияларга белгиленген кошумча төлөөлөрдүн өлчөмдөрү адамдардын төмөндөгү категорияларына 300 сомго жогорулатылат:

- Улуу Атамекендик согуштун майыптарына жана аларга теңештирилген адамдарга, анын ичинде интернационалдык милдетин аткарган, 1999-2000-жылдардагы Баткен окуяларына катышкан жана майып деп табылган аскер кызматчыларына;

- Улуу Атамекендик согуштун катышуучуларына;

- Чернобыль АЭСиндеги жана башка граждандык же аскердик багыттагы атом объекттериндеги кыйроонун кесепеттерин жоюуга катышкандарга.

2-1. Конституциялык мыйзам менен ушул статьяда каралгандан башка кошумча акылар каралышы мүмкүн.

3. Аталган кошумча төлөөлөрдү толук өлчөмдө төлөп берүү мамлекеттик бюджеттин каражаттарынын эсебинен жүргүзүлөт жана пенсия менен чогуу төлөнөт.

 

     

 Көрүүлөрдүн саны : 1936