АВАНОВ Болотбек Аванович - Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты Б.И. Сулеймановдун коомдук жардамчысынын милдетин аткаруудан 2016-жылдын 13-апрелинен тартып бошотулсун жана № 416 ырастамасы жараксыз деп таанылсын.

15-04-2016 17:42

АВАНОВ Болотбек Аванович - Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты Б.И. Сулеймановдун коомдук жардамчысынын милдетин аткаруудан 2016-жылдын 13-апрелинен тартып бошотулсун жана № 416 ырастамасы жараксыз деп таанылсын.Көрүүлөрдүн саны : 3929