КОБОКОВ Мирлан Толонович – - Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты Н.К. Макеевдин коомдук жардамчысынын милдетин аткаруудан 2016-жылдын 06-апрелинен тартып бошотулсун жана № 281 ырастамасы жараксыз деп таанылсын.

07-04-2016 17:39

КОБОКОВ Мирлан Толонович – - Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты Н.К. Макеевдин коомдук жардамчысынын милдетин аткаруудан 2016-жылдын 06-апрелинен тартып бошотулсун жана № 281 ырастамасы жараксыз деп таанылсын.Көрүүлөрдүн саны : 2280