АБДЫНАЗАРОВ Рахманберды Эрматович - Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты Т.К. Исаевдин коомдук кеңешчисинин милдетин аткаруудан 2017-жылдын 03-мартынан тартып бошотулсун жана № 562 ырастамасы жараксыз деп таанылсын.

31-03-2017 10:07

АБДЫНАЗАРОВ Рахманберды Эрматович - Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты Т.К. Исаевдин коомдук кеңешчисинин милдетин аткаруудан 2017-жылдын 03-мартынан тартып бошотулсун жана № 562 ырастамасы жараксыз деп таанылсын.Көрүүлөрдүн саны : 5390