ПАЗЫЛОВ Асанбай Табанович -- Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты И.А. Масалиевдин коомдук кеңешчисинин милдетин аткаруудан 2017-жылдын 03-мартынан тартып бошотулсун жана № 115 ырастамасы жараксыз деп таанылсын.

31-03-2017 09:54

ПАЗЫЛОВ Асанбай Табанович -- Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты И.А. Масалиевдин коомдук кеңешчисинин милдетин аткаруудан 2017-жылдын 03-мартынан тартып бошотулсун жана № 115 ырастамасы жараксыз деп таанылсын.Көрүүлөрдүн саны : 1972