УЗАКБАЙ уулу Болотбек - Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты Н.Н. Нишановдун коомдук жардамчысынын милдетин аткаруудан 2017-жылдын 26-январынан тартып бошотулсун жана № 517 ырастамасы жараксыз деп табылсын.

29-03-2017 10:58

УЗАКБАЙ уулу Болотбек - Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты Н.Н. Нишановдун коомдук жардамчысынын милдетин аткаруудан 2017-жылдын 26-январынан тартып бошотулсун жана № 517 ырастамасы жараксыз деп табылсын.Көрүүлөрдүн саны : 2181