“Кыргыз Республикасынын Улуттук Кызыл Ай Коому жөнүндө" Кыргыз Республикасынын мыйзам долбоору 2017-жылдын 14-мартынан тартып коомдук талкууга коюлат

14-03-2017 12:44

Демилгечилер:  Жогорку Кенештин депутаттары Т.З.Зулпукаров, К.Ж.Рыспаев, У.Б.Примов, О.М.Артыкбаев, Т.У.Шайназаров, М.К.Жеенчороев, А.У.Жапаров, А.Б.Баатырбеков, Б.И.Сулейманов, А.С.Токторов, М.И.Бакиров, А.Ж.Жамангулов

Сунуш-пикирлерди төмөнкү  телефон номурлары аркылуу билдирсениздер болот: (0312) 63-89-40

Эл.дареги:  asanalievab@bk.ru

Каттоо  № 6-5782/17      13.03.2017

 

Жогорку Кеңештин Басма сөз кызматы

 

 

 

 

долбоор

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МЫЙЗАМЫ

Кыргыз Республикасынын Улуттук Кызыл Ай Коому жөнүндө

 

            1-берене. Ушул мыйзамды жөнгө салуу предмети

Ушул мыйзам Кыргыз Республикасынын Улуттук Кызыл Ай Коомунунишинин уюштуруу жана укуктук негиздерин аныктайт жана аталган коомдун Кыргыз Республикасынынмамлекеттик органдары жана башка уюмдар менен өз ара мамиле нормаларын жөнгө салат.

 

            2-берене. Ушул Мыйзамда колдонулуучу негизги түшүнүктөр:

        1)  Гуманитардык ишмердик –атропогендик кризистерде жана жаратылыш кырсыктарында адам өмүрүн сактоо, кыйынчылыктарын жеңилдетүү жана адам кадыр-баркын урматтоону камсыздоо, ошондой эле мындай кырдаалдарды алдын алуу жана ага даярдыкты күчөтү максатындагы ишмердик. Ал жөнөкөй жарандарды жана согуштук аракеттерге катышпаган адамдарды коргоону, ошондой эле тамак-аш, суу жана санитардык жардам, төшөнчү, медициналык кызмат жана алардын кадимки жашоого кайтуусун жеңилдетүү үчүн жардамдын башка түрлөрүн берүүнү камтыйт;

   2) Волонтер(ыктыярчы)- бул материалдык же финансылык кызыкчылыктары үчүн же болбосо тышкы социалдык, экономикалык же саясий басымкөрсөтүлбөстөн өз эрки менен аракеттенген адам;

       3) Өзгөчө кырдаалды алдын алуу – өзгөчө кырдаалдардын жаралуу коркунучун мүмкүн болушунча азайтууга, адамдардын өмүрүн жана ден соолугун сактоого, алар жаралган учурда зыяндын өлчөмүн азайтууга багытталган өз учурунда жүргүзүлүүчү комплекси.

      4) Өзгөчө кырдаал –белгилүү аймакта өнөр-жайдын бүлгүнгө учурашынан, техногендик мүнөздөгү башка кооптуу кырдаалдан, катастрофа, кооптуу табигый кубулуштар, жаратылыш кырсыктары же башка кырсыктардан улам адам өмүрүн алып кеткен же адамдардын ден соолугуна зыян келтирген, олуттуу материалдык зыянга учураткан жана адамдардын күндөлүк ишин үзгүлтүккө учураткан жагдай;

          5) Эл аралык Кызыл Крест жана Кызыл Ай кыймылы (мындан ары – Кыймыл) – Эл аралык Кызыл Крест комитети менен Кызыл Крест жана Кызыл Ай коомчулуктарынын эл аралык федерациясынын, алар тарабынан таанылган Кызыл Крест жана Кызыл Ай коомчулуктарынын гуманитардык ишмердикти натыйжалуу ишке ашыруунун ортосундагы туруктуу өз ара кызматташуунун уюштуруучулук формасы;

       6) Кызыл Крест жана Кызыл Ай коомунун эл аралык конференциясы (мындан ары – Конференция)– Кызыл Крест жана Кызыл Ай эл аралык кыймылынын курамдык бөлүктөрүнүн жана 1949-жылдын 12-августундагы Женеа Конвенцияларына мүчө-мамлекеттердин өкүлдөрүнүн эл аралык конференциясы, ал мамлекеттердин жана Кыймылдын гуманитардык ишмердигин координациялоо максатында төрт жылда бир жолудан кем эмес чакырылат.

         7) Эл аралык Кызыл крест жана Кызыл Ай кыймылынын делегаттарынын кеңеши – Кыймылга тиешелүү маселелерди талкуулоо үчүн Кыймылдын бардык курамдык бөлүктөрүнүн өкүлдөрү эки жылда бир жолудан кем эмес чогулуучу орган.

         8) Эл аралык Кызыл Крест Комитети (ЭККК) – милдети жана максаты гуманитардык мүнөзгө гана ээ жана куралдуу чыр-чатактардан жана зомбулуктун башка кырдаалдарынан жабырланган адамдардын өмүрүн жана кадыр-баркын коргоочу жана аларга жардам берүүчү калыс, бейтарап жана көзкарандысыз уюм. ЭККК куралдуу чыр-чатактарда жана зомбулуктун башка жагдайларында эл аралык гуманитардык жардам берүү боюнча Кыймылдын ишмердигин жетектейт жана аны координациялайт.

       9) Кызыл Кресттин жана Кызыл Ай Коомунун эл аралык федерациясы (мындан ары – Федерация) -Кызыл Кресттин жана Кызыл Ай Коомунун гумантирдык ишмердүүлүгүн эл аралык координациялоо максатында түзүлгөн жана ЭККК тарабынан таанылган Кызыл Крест жана Кызыл Айдын баардык коомунан турган (Федерация мүчөлөрүнөн) эл аралык өкмөттүк эмес гуманитардык уюм.

    10) Кызыл Крест жана Кызыл Ай коомчулуктарынын Эл аралык федерациясынын Генералдык Ассамблеясы - бул Федерациянын жогорку директивдик органы. Эки жылда бир жолу чакырылат, ага Федерациянын мүчөлөрү болуп эсептелген бардык Улуттук коомчулуктар катышат.

 

             3- берене. Кыргыз Республикасынын Улуттук Кызыл Ай Коому

       1. КР КЖАУК Кыргыз Республикасынын Президентинин 1992-жылдын 22-июнундагы Жарлыгы менен таанылган, Кыргыз Республикасынын бүт аймагындагы гуманитардык ишмердүүлүктө мамлекеттик органдарга жардамчы ролду ишке ашырган, ошондой эле аскерде кызмат кылып жарадар болгондорду жана оорулууларды жакшыртуу, деңиздеги куралдуу күчтөрдүнкурамындагы жарадарларды, бейтаптарды жана кеме кыйроосуна кабылган адамдардын абалын жакшыртуу жөнүндө, согуш туткундарына мамиле кылуу жөнүндө, согуш учурунда карапайым элди коргоо жөнүндө 1949-жылдын 12-августундагы Женева Конвенциясына, 1949-жылдын 12-августундагы Женева Конвенциясынын эл аралык куралдуу чыр-чатактардын курмандыктарын коргоого тиешелүү 1977-жылдын 8-июнундагы (I Протокол) Кошумча протоколуна жана 1949-жылдын 12-августундагы Женева Конвенциясынын эл аралык эмес куралдуу чыр-чатактардын курмандыктарын коргоого тиешелүү 1977-жылдын 8-июнундагы (II Протокол) Кошумча протоколуна ылайык ыктыярдуу коомчулук катары Кыргыз Республикасынын аймагындагы Улуттук Кызыл Ай Коомунун жалгыз улуттук уюму болуп эсептелет.

       2. Кыргыз Республикасынын Улуттук Кызыл Ай коому -бул 1926-жылы 6-октябрдатүзүлгөн, Кыргыз АССРнын Кызыл крестинин жападанжалгыз укуктуу ордун басуучусужана салттарын улантуучусу болуп эсептелет.

     3. Эл аралык Кызыл крест жана Кызыл Ай кыймылынын бөлүнгүс бөлүгү, ошондой эле, 1997-жылдан тартып, Эл аралык федерациянын Кызыл крестинин жана Кызыл Ай коомунун толук укуктуу мүчөсү болуп эсептелет.

 

            4-берене. Кыргыз Республикасынын Улуттук Кызыл Ай Коомунун ишмердүүлүгүнүн укуктук негизи.

       1.Кыргыз Республикасынын Улуттук Кызыл Ай Коомунунун иш-аракеттери Кыргыз Республикасынын Конституциясына, ушул Мыйзамдагыбашка тийиштүү ченемдик укуктукактыларга негизделет.

       2.КР КЖАУК Женева конвенциясына, кошумча протоколдорго, Кыймыл жана Федерациянын Уставына, Кыймыл принциптеринин негиздерине, Кызыл Крест жана Кызыл Ай Эл аралык конференциясынын резолюцияларына, ошондой элеанын гуманитардык ишмердик максаттарына ылайык Кыргыз Республикасынын Улуттук Кызыл Ай Коомунун уставына ылайык иш алып барат.

 

            5-берене.Кыргыз Республикасынын Улуттук Кызыл Ай уоомунун ишинин принциптери.

            1.КР КЖАУК өзүнүн  ишмердүүлүгүндө  Кызыл Крест жана Кызыл
Ай коомунун Эл аралык кыймылынын төмөнкүдөй негизги принциптерди жетекчиликке алат:

            1) гумандуулук: согуш талаасында жарадар болгон жарандарга жардам көрсөтүүгө умтулуу же өз каалоолору менен эл аралык жана улуттук деңгээлде адам баласынын кыйналуусун жеңилдетүү жана болтурбоо аракеттери, алардын өмүрүн сактоо, адамдарды сыйлоону, ошондой эле, өз ара түшүнүшүү, достук, кызматташтыкка жана элдердин ортосундагы бекем тынчтыкка жетишүүнү камсыздоо.

           2) калыстык: расалык, диний, класстык жана саясий ынанымдардан эркин; адам баласынын кыйналуусун жеңилдетүү, оор абалда турган жарандарга, өзгөчө муктаждарга жардам көрсөтүү;

         3) бейтараптык; коомдун ишенимин сактоо максатында, куралдуу чыр - чатактарда кайсы бир тарапты жактабоо жана саясий, расалык, диний идеологиялык мүнөздөгү талаштарга катышпоо;

            4)көз карандысыздык; Өздөрүнүн Өкмөттөрү тарабынан, Кызыл Кресттин, Кызыл Ай коомдоруна, алардын гуманитардык ишмердүүлүгүндө жана  Кызыл Крест жана Кызыл Ай Эл аралык кыймылынын принциптеринин негиздерине ылайык, иш-аракеттерди жүргүзүүдө өзүнүн автономиясын жана мүмкүнчүлүктөрүн сактоо үчүн, өзүнүн өлкөсүнүн мыйзамдарына баш ийүүдө жардам көрсөтүү;

            5)ыктыярдуулук; жардам көрсөтүү үчүн ишмердүүлүк, кандай учур болбосун пайда көрүүнү көздөбөшү зарыл;

        6) биримдик; Өлкөдө бардыгы үчүн ачык болгон, Кызыл Кресттин жана Кызыл Ай Улуттук коому бирөө гана болушу керек жана бардык өлкөлөрдүн аймагында өзүнүн гуманитардык ишмердүүлүгүн ишке ашырышы зарыл;

            7)универсалдуулук; тең укуктуу статуска ээ жана коомчулуктан турган  жана бирдей жоопкерчиликтеги бүткүл дүйнөлүк болуп эсептелген Эл аралык Кызыл Крест жана Кызыл Ай кыймылы; 

            2. Кыргыз Республикасынын мамлекеттик органдары КР КЖАУКтун Кыргыз Республикасынын мыйзамдары жана өзүнүн Уставына ылайык аткарып жаткан гуманитардык ишмердиктеги Кыймылдын негизги принциптерин жетекчиликке алган укугун тааныйт.

 

            6-берене. Кыргыз Республикасынын Улуттук Кызыл Ай Коомунун милдеттери:

        Кыргыз Республикасынын Улуттук Кызыл Ай Коому өз алдынча жана жардамчы уюм катары, Кыргыз Республикасынын  мамлекеттик органдарына төмөндөгүдөй милдеттерди аткарат:

           1) Кыргыз Республикасынын аймагындакалктын саламаттыгынсактоо, анын ичинде адамдын кыйналуусун жеңилдетүүгө багытталган иш чараларды өткөрүүгө катышат;

            2) Кыргыз Республикасынын аймагындасогушчырчатактарындагы, башка кырдаалдардагызомбулуктун курмандыктарына, ошондой эле, табигый жана техногендик мүнөздөгү өзгөчө кырдаалдардын жыйынтыгында жабыр тарткан адамдарга көмөк көрсөтүүнү уюштурууга;

               3)социалдыкжана гуманитардыкжана башкажардамдарга муктаж ар кандай категориядагы адамдарга камкордук кылууну ишке ашырууга катышат;

    4).Эл аралык КызылАй КоомунунжанаКызылКрестининЭл аралык кыймылынын принциптери жана идеялары жөнүндө, эл аралык гуманитардыкжардамжөнүндөбилимдижайылтат;

            5) Эл аралык КызылАй коомунунжанакызылкрестининЭл аралык кыймылынын принциптеринен жана максаттарынан чыккан, Кыргыз Республикасынын мыйзамдарынажанаКыргыз Республикасынын УлуттукКызыл Ай КоомунунУставынаылайык жана башка милдеттердиаткаруунукамсыздайт.

 

             7-берене. Кыргыз Республикасынын Улуттук КызылАй Коомунун ишмердүүлүгүнүн негизги багыттары;

        Кыргыз Республикасынын Улуттук Кызыл Ай Коому, Кыргыз Республикасынын  мыйзамына ылайык, ушул мыйзамдын 6-беренесинде көрсөтүлгөн милдеттерди аткаруу максатында; 

1) калктын аяр катмарындагы жугуштуу жана жугуштуу эмес ооруларын алдын алуу боюнча иш-чараларды өткөрүүгө катышат;

2) эл аралык стандартартка жана сунуштамаларга, ошондой эле,  Кыргыз Республикасынын Саламаттык сактоо министрлигинин сунуштарына ылайык, өзүнүн ишмердүүлүгүндө жабыркаган же катуу ооруган адамдар менен кездешкен жеке же мамлекеттик органдардын, мекемелердин жумушчуларына дарыгерге чейинки алгачкы жардам көрсөтүү боюнча  окутууларды уюштурат;

3) согуш убагында же болбосо тынч мезгилде, дарылоо максатында кан жана анын компоненттерин чогултууну уюштурууга, калк арасында кан жана анын компоненттерин акысыз берүүгө үндөйт;

4) жардамга муктаж адамдарга дарылоо-профилактикалык, психологиялыкжана башка медициналык-социалдык жардамкөрсөтүүгө катышат;

5) турак-жайы жок, үйүндө камкордукка муктаж адамдарга, жана башка калктын аярлуу катмарларына жардам көрсөтүүнү ишке ашырат;

6) Эл аралык кызыл кресттен жана кызыл ай коомунун Эл аралык кыймылынын курамдык бөлүгүнөн гуманитардык жардам көрсөтүү жөнүндө өтүнүчтөрдү ишке ашырат;

7) Эл аралык Кызыл Крест комитетинен, Кызыл Крест же Кызыл Ай коомунун Эл аралык федерациясынан,  Кызыл Крест же Кызыл Ай Улуттук коомунан, чет мамлекеттерден жана башка булактардан келген гуманитардык жардамдарды кабыл алуу, сактоо жана таратуу иштерин уюштурат;

8) Кыргыз Республикасында же чет мамлекеттерде өзгөчө кырдаалдардын жыйынтыгында жабыр тарткандарга, жана башка жардамга муктаж адамдарга жардам көрсөтүү максатында, калктын жана юридикалык жактардын арасында кайрымдуулук уюштурат;

9) Кыргыз Республикасынын аймагында кырсыктардын коркунучун азайтууну ишке ашырат;

10) өзгөчө кырдаалдарга баа берүүнү, даярдоону жана ыкчам аракеттенүүнү ишке ашырат; 

11) өзгөчө кырдаалдар учурунда ӨК башкармалыгы боюнча ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдар менен биргеликте, мамлекеттик түзүмдөрдөн тышкары, ар кандай булактардан келген гуманитардык жардамдарды калкка бөлүштүрүү боюнча координациялык ролду өзүнө алат;

12) мамлекеттик органдар жана жарандык ыктыярчылар менен биргеликте, өзгөчө кырдаалдарда, анын ичинде куралдуу чыр-чатактардын натыйжасында жабыр тарткандарга жардам берет;

Мамлекеттик органдарга өзгөчө кырдаалдарда, анын ичинде куралдуу чыр-чатактардын натыйжасында жабыр тарткандарга убактылуу кан чогултууну уюштуруга көмөк көрсөтөт; 

13) өзгөчө кырдаалдарда, анын ичинде куралдуу чыр-чатактардын натыйжасында дайынсыз жоголгондорду издөө, үй-бүлө мүчөлөрүндө  байланышы үзүлгөндөрдүн үй-бүлө мүчөлөрү менен байланышуусуна жардам көрсөтүү максатында издөө кызматын түзөт;

14) кабарсыз жоголгондорду издөөнү ишке ашыруу максатында издөө кызматын түзөт, куралдуу чыр-чатактардын, өзгөчө кырдаалдардын натыйжасында ажыраган үй-бүлө мүчөлөрүнүн ортосундагы байланыштарды калыбына келтирүүгө көмөктөшөт, үй-бүлөлөрдү бириктирүүгө жардам берет;

15) Эл аралык Кызыл Крест комитети, Эл аралык Кызыл Крест федерациялык коому жана чет мамлекеттердин Кызыл Крест коому, Кызыл Ай коому менен биргеликте, куралдуу чыт-чатактардын курмандыктарына, ошондой эле, өзгөчө кырдаалдардын жыйынтыгында жабыр тарткандарга жардам көрсөтүү максатында, Кыргыз Республикасынын аймагында жана анын чегинен  тышкаркы аймактарда гуманитардык ишмердүүлүктү ишке ашырууда өз ара иш-аракеттерди жүргүзөт;

16) Эл аралык гуманитардык укук жөнүндө жана Эл аралык Кызыл Крестинин жана Кызыл Ай коомунун негизги принциптери жөнүндө билимдерди калк арасында жайылтуу боюнча ишмердүүлүктү ишке ашырат;

17) басып чыгаруу жана илимий кызматтарды ишке ашырат;

18) Женева конвенциясынын, Кызыл крест жана Кызыл Ай Эл аралык кыймылынын кошумча протоколдоруна жана документтерине, Ушул мыйзамга, ошондой эле, Кыргыз Республикасынын Улуттук Кызыл Ай Коомунун Уставына таянып ага жүктөлгөн башка да функцияларды аткарат;

 

             8-берене. Кыргыз Республикасынын Улуттук КызылАй Коомунун эл аралык кызматташуусу

  1. Кыргыз Республикасынын Улуттук Кызыл Ай Коому ушул мыйзамдын 6-7-беренелеринде каралган ишмердүүлүгүнүн милдеттерине жана негизги багыттарына ылайык, ишмердүүлүгүн ишке ашыруу максатында  эл аралык Кызыл Крест Федерациясы, Кызыл Ай Коому жана башка эл аралык гуманитардык уюмдар менен, ошондой эле, чет мамлекеттердин Улуттук Кызыл Крест жана Кызыл Ай коомунун коомчулугу менен бирге кызматташат;
  2. Эл аралык Кызыл Крест, Эл аралык Кызыл Крест Федерациясы, ошондой эле,  чет мамлекеттердин Кызыл крест жана Кызыл Ай коому Кыргыз Республикасынын аймагында өзүнүн милдеттерин Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык аткарышат;

 

            9-берене. Кыргыз Республикасынын УлуттукКызылАй Коомунун эмблемасынжанааталышынпайдалануу

Кыргыз Республикасынын Улуттук КызылАй Коомунун эмблемасын колдонуу, Кыргыз Республикасынын 29.09.2000-ж. «Кызыл айдын жана Кызыл Кресттин эмблемасын пайдалануу жана коргоо жөнүндө» мыйзамы менен жөнгө салынат.

 

            10-берене. Кыргыз Республикасынын Улуттук Кызыл Ай коомунун Кыргыз Республикасынын мамлекеттик органдары менен кызматташуусу

  1. Ушул мыйзамдын 6-беренесинде каралган милдеттерди ишке ашыруу үчүн Кыргыз Республикасынын улуттук Кызыл Ай коомубардык деңгээлдеги мамлекеттик органдар, мамлекеттик мекемелер жана уюмдар менен өз ара кызматташууну ишке ашырат.
  2. КР КЖАУККыргыз Республикасынын мамлекеттик органдары менен өз ара кызматташууда кызматташуунун негизги багыты жана методдору аныкталган макулдашуу түзө алат.
  3. Кыргыз Республикасынын мамлекеттик органдары ушул мыйзамдын 6-7-беренесинде каралган милдеттерге жана негизги багыттарга ылайык ишмердикти ишке ашыруу үчүн, анын ичинде мамлекеттик буйрутманын негизинде Кыргыз Республикасынын Улуттук Кызыл Ай Коомун жана анын түзүмдөрүн ишке тартат, ошондой эле Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык КР КЖАУКка материалдык, финансылык жана башка колдоо көрсөтөт.
  4. Кыргыз Республикасынын Улуттук Кызыл Ай коомунун Эл аралык Кызыл Крест Федерациясына жана Кызыл Ай Коомуна жыл сайын төгүлүүчүтөгүмдөрреспубликалык бюджеттин  каражаттарынын эсебинен жүргүзүлөт.

 

         11-берене. Маалымат берүү

       Кыргыз Республикасынын Улуттук Кызыл Ай коомунун суроо-талабыбоюнча мамлекеттик органдар, мекемелер жана уюмдар, кызмат адамдары аларда карамагындагы маалыматтарды Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык белгиленген мөөнөттө, өзүнүн компетенциясынын чегинде берет. Көрсөтүлгөн маалыматтар ичине ар кандай статистикалык оорулар, жаракаттар, жарадар болгондор жана башка категориядагы адамдардын абалы, издөө жарыялангандар, туугандары жана жакындары менен болгон байланышты камсыздоосыяктуу маалыматтарды камтыйт.

 

         12-берене.  Кыргыз Республикасынын Улуттук Кызыл Ай Коомунун ишин каржылоо

            Кыргыз Республикасынын Улуттук Кызыл Ай Коомун каржылоо төмөнкү булактардан камсыздалат;

            1) жыл сайын мүчөлүктөгүмдөр;

            2) кайрымдуулук төгүмдөрү, жардамдар жана гранттар;

       3)кайрымдуулук жарманкелерин өткөрүүдө, лотереялардан, концерттерден, көргөзмөлөрдөн, лекциялардан, спорттук жана башка кызыктыруучу иш-чаралардан, ошондой эле, кайрымдуулук купон, марка жана билеттерди ишке ашыруудан түшкөн кирешелер;

          4) жеке менчик формасына карабай, өзүнүнжана башка мекемелердин, ишканалардын, уюмдардын, ошондой эле,  жеке жана юридикалык жактардын продукцияларын ишке ашыруудан жана кайрымдуулуктан түшкөн кирешелер;

            5) жанабашкаКыргыз Республикасынын мыйзамдарынакаршыкелбегенкирешелер.

 

              13-берене. СалыкжанаБажыартыкчылыктары

              Кыргыз Республикасынын Улуттук Кызыл Ай Коому, анын активдери, кызматтык имараттары, кирешелери жана башка жеке менчиктери:

              1)түз жана кыйыр салыктардын бардык түрлөрүнөн бошотулат;

            2)Кыргыз Республикасынын Улуттук Кызыл Ай Коому кызматтык колдонуу жана гуманитардык жардам көрсөтүү үчүн киргизилүүчү жана чыгарылуучу импорт жана экспорттоварларына  чектөөлөрдөн, бажы алымдарынан бошотулат.

 

              14-берене. Кыргыз Республикасынын Улуттук Кызыл Ай Коомунун ишмердүүлүгү жөнүндө мыйзамдарын бузгандыгы үчүн жоопкерчилик

           КР КЖАУК ишмердиги жөнүндө мыйзамды бузууга күнөөлөнгөн адамдар,  Кыргыз Респуликасынын колонуудагы мыйзамына ылайык жоопкерчиликке тартылат.

 

              15-берене.      Ушул мыйзамдын күчүнө кирүүсү

              Мыйзам расмий жарыяланган күндөн тартып мыйзамдуу күчүнө кирет.

 

Кыргыз Республикасынын

Президенти                                                                                                                             А.Атамбаев

 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын “Кыргыз Республикасынын

Улуттук Кызыл Ай Коому жөнүндө” Мыйзамына

негиздеме-маалымкат

 

            Кыргыз АССРинин Кызыл Крест коому 1926-жылдын 06-октябрында түзүлгөн, 1992-жылы КР көз карандысыздыкты алгандан кийин Кызыл Крест жана Кызыл Ай коомдорунун союзунун X кезексиз сессиясында (СССРдин КК жана КЖАКС) “СССРдин КК жана КЖАКСныликвидациялоо жөнүндө” документ кабыл алынган. 

           Ушуга байланыштуу Кыргыз Республикасынын Президентинин 1992-жылдын 22-июнундагы № ПУ-208 “Кыргыз Республикасынын Улуттук Ай Коому жөнүндө”  Указы менен Кыргызстандын аймагында “бирдиктүү, көз карандысыз гуманитардык уюм” катары таанылган Улуттук Кызыл Ай Коому түзүлгөн.

            Кыргыз Республикасынын Улуттук Кызыл Ай коомунун жалпы максаты – толук калыстыкты сактоо менен жана улуттук, расалык, курактык, жыныстык таандыктыгы, диний ишенимдери, класстык жана саясий көз караштары боюнча басмырлоо эмес, адамдын кыйналуусун жоюу жана жеңилдетүү жана бардык элдердин арасында өз ара түшүнүүсүнө, достукка көмөктөшүү жана дүйнө жүзүндө тынчтыктын орношуна салым кошуу.   

         Кыргыз Республикасынын Улуттук Кызыл Ай Коомунун миссиясы социалдык программаларды жүргүзүү аркылуу калктын аярлуу катмарларынын жашоолорун жакшыртуу жана жеңилдетүү. Кыргыз Республикасынын Улуттук Кызыл Ай Коому (мындан ары КРУКЖАК) дүйнө жүзү боюнча 190 Улуттук коомдон турган Эл аралык Кызыл Крест Комитети, Кызыл Крест жана Кызыл Ай коомдорунунЭл аралык Федерациясы өкүлдөгөн Эл аралык Кызыл Крест жана Кызыл Ай Кыймылынын мүчөсү болуп саналат.

            КРнын колдонуудагы ченемдик укуктук актыларында КРнын УКЖАК уюштуруу жана иштери үчүн белгилүү укуктук негиздер бар, бирок мамлекеттик органдар менен туруктуу кызматташкан жана анын бир катар милдеттерин аткарууга көмөк көрсөткөн анын ичинде, эл аралык чөйрөдө, укуктук статусу улуттук деңгээлде азыркыга чейин аныкталган эмес. Өзүнчө мыйзамдын жоктугу  КРнын УКЖАК иши үчүн бүгүнкү күндө белгилүү кыйынчылыктарды жаратып жатат жана бул маселе боюнча топтолгон дүйнөлүк практика менен дал келбейт.

           БУУнун Генералдык Ассамблеясынын 1946-жылдагы 55 (1)Резолюциясына ылайык БУУга мүчө өлкөлөрдүн өлкөнүн Улуттук Коомдору менен кызматташуу түзүүсүн колдоо жана алдыга жылдыруу керек. Ошондой эле мамлекет тарабынан Улуттук коомдун көз карандысыз жана ыктыярдуу мүнөзү, анын негизинде иш жүргүзгөн Негизги принциптери таанылышы керек.БУУнун Генералдык Ассамблеясынын Резолюциясына (1994-жылдын 27-октябрындагы A/RES/49/2) ылайык 1949-жылдын 12-августундагы Женева Конвенциясынын негизинде өлкөнүн Улуттук коому гуманитардык чөйрөдө мамлекеттик бийликтин жардамчы органы катары таанылат.

          Мамлекеттик көмөкчү орган катары укуктук статус бекитилген башка өлкөлөрдүн мыйзамдык практикасында Беларусия, Литва,Сербия, Украина, Өзбекстан, Тажикстан, Түркмөнстан сыяктууРеспубликалардын  Кызыл Крест же Кызыл Ай коомдору ээ болгон.

            КРнын УКЖАК өз иш аракетинде Кыргыз Республикасынын Саламаттыкты сактоо министрлиги, Өзгөчө кырдаалдар министрлиги, Эмгек жана социалдык өнүктүрүү министрлиги, Мамлекеттик миграция кызматы сыяктуу мамлекеттик органдар менен кызматташат. КРнын УКЖАКөлкөнүн калкынын ар кандай  социалдык муктаждыктарын чечүүдө мамлекеттик органдардын көмөкчү органы катары төмөнкүдөй негизги иш-аракеттерди ишке ашырат: 

            - өзгөчө кырдаал абалды жана муктаждыктарды баалоо, жабырланган калкка гуманитардык жардам көрсөтүү. Маалымат үчүн:  1992-жылдан тартып бүгүнкү күнгө чейин түрдүү жаратылыш кырсыктарын, алсак, Жалал-Абад областынын Сузак районундагы сел, Ош областынын Өзгөн районундагы көчкү, Нарын областынын Кочкор районундагы жер титирөө ж.б. болгон учурда Кыргызстандын Кызыл Ай коому жабырланган калкка 144т. азык-түлүк, алгачкы зарыл буюмдарын, чатыр, жууркан-төшөк, медикаменттер менен жардам көрсөткөн.

            - жарадар адамдарга биринчи жардам көрсөтүү;

            - үй бүлөлүк мамилелерди калыбына келтирүү боюнча кызмат көрсөтүү.

           Маалымат үчүн: Издөө кызматы жүрүп жаткан жылдары издөө фактысы боюнча 5000 арыз кабыл алынган. Эвакуациялоо боюнча документтерди издөө, депортация, туткунда болуу, концентрациялоочу лагерде, мажбурлаган жумуштарда, көрүстөндөрдү издөө фактылары боюнча2000 ашык арыз берүүчүлөр оң жооп алышкан. Согуш жана ӨКнын жүрүшүнөн улам ажыраган 135 үй бүлө кайра бириктирилген.

- кургак учуктун алдын алуу боюнча анын ичинде, калктын аярлуу катмарларына медициналык-социалдык жардам көрсөтүү;

        Маалымат үчүн: Кыргызстандын Улуттук Кызыл Ай коому айылдык участкалык ооруканаларга, фельдшердик-акушердик пункттарга медикаменттер түрүндө1 631 287АКШ доллары суммасында жардам берген, ошондой эле, балдар гепатитине каршы40 000 доза акысыз вакциналар бөлүнгөн. Республиканын алыскы райондору үчүн КРнын УКЖАК тарабынан 21 тез жардам машиналары берилген.

           Кызылча жана кызамыкка каршы иммунизациялоо боюнча Улуттук Кампаниянын алкагында КРнынУКЖАКы калкты эмдөө алууга социалдык мобилизация жүргүздү. Кампаниянын эки фазасын ишке ашыруунун жүрүшүндө 1 138 878адам эмделген.

      1995-жылдан тартып КРнынУКЖАКымуктаж болгон улгайган адамдарга, майыптарга, жетим балдарга, көп балалуу үй бүлөлөргө жана качкындарга 519 984гуманитардык азык-түлүк жана 250 тоннадан ашык кийимдерди жөнөткөн. Кыргызстандын КызылАй коомунун2000ден ашык туруктууволонтерлоруКыргызстандын бардык 7 областында гуманитардык иш-аракет жүргүзүүдө. Алардын активдүүлүгүнүн натыйжасында жыл сайын областтык жана райондук деңгээлде 100дөн ашык иш-чаралар өткөрүлүп жатат.

          Сунуш кылынган мыйзамдын долбоору Кыргыз Республикасынын Улуттук Кызыл Ай Коомунун ишинин конкреттүү уюштуруу жана укуктук негиздерин аныктоого багытталган, аталган коомдун мамлекеттик органдар менен өз ара мамилелеринин формаларын жөнгө салат.

         Кыргыз Республикасынын “КРнынУКЖАКы” мыйзамынын долбоорун кабыл алуу республикалык бюджеттен кошумча финансылык чыгымдарга алып келбейт.

            Кыргыз Республикасынын “КРнынУКЖАКы” мыйзамынын долбоору кимдир-бирөөнүн ыйгарым укуктарына кийлигишүүнү көздөбөйт.

            Кыргыз Республикасынын “КРнынУКЖАКы” мыйзамынын долбооруКыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык келет.

       Кыргыз Республикасынын “КРнынУКЖАКы” мыйзамынын долбоорун кабыл алуу гендердик, укуктук, укук коргоочу, экологиялык жана коррупциялык натыйжаларга алып келбейт, ЖСТТ жүргүзүүнү талап кылбайт.

 

Депутаттар: Т.З. Зулпукаров, К.Ж.Рыспаев, У.Б. Примов, О.М.Артыкбаев, Т.У. Шайназаров, М.К. Жеенчороев, А.У. Жапаров, А.Б.Баатырбеков, Б.И. Сулейманов, А.С. Токторов, М.И. Бакиров, А.Ж.ЖамангуловКөрүүлөрдүн саны : 4287