“Мамлекеттик социалдык камсыздандыруу боюнча камсыздандыруу төгүмдөрүнүн тарифтери жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына толуктоо киргизүү тууралуу" Кыргыз Республикасынын мыйзам долбоору 2017-жылдын 10-февралынан тартып коомдук талкууга коюлат

10-02-2017 11:25

Демилгечи:  Жогорку Кенештин депутаты Д.Жумабеков

Сунуш-пикирлерди төмөнкү  телефон номурлары аркылуу билдирсениздер болот: (0312) 63-86-30

Каттоо  № 6-3332/17      09.02.2017

 

Жогорку Кеңештин Басма сөз кызматы

 

 

 

 

Долбоор

Кыргыз Республикасынын Мыйзамы

«Мамлекеттик социалдык камсыздандыруу боюнча камсыздандыруу төгүмдөрүнүн тарифтери жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамына толуктоо киргизүү тууралуу

 

         Статья 1.

«Мамлекеттик социалдык камсыздандыруу боюнча камсыздандыруу төгүмдөрүнүн тарифтери жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамына (Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңештин Жарчысы, 2004 ж., N 5, 229 бет.)  төмөнкүдөй толуктоо киргизилсин:

11-берене 6 – бөлүгү менен толукталсын:

6. Юридикалык жакты түзбөгөн дыйкан (фермердик) чарбасында жер үлүшү бар пенсионерлер, камсыздандыруу төгүмдөрүн төлөөдөн толугу менен бошотулат.

 

         Статья 2.

Ушул мыйзам расмий жарыяланган күндөн тартып күчүнө кирет.

 

         Кыргыз Республикасынын

         Президенти

 

 

 

 

«Мамлекеттик социалдык камсыздандыруу боюнча камсыздандыруу төгүмдөрүнүн тарифтери жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамына толуктоо киргизүү тууралуу» Кыргыз Республикасынын Мыйзам долбооруна

ТАКТАМА-НЕГИЗДЕМЕ

«Мамлекеттик социалдык камсыздандыруу боюнча камсыздандыруу төгүмдөрүнүн тарифтери жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 5-беренесинин негизинде Юридикалык жакты түзбөгөн дыйкан (фермердик) чарбасында жер үлүшү бар пенсионерлер камсыздандыруу төгүмдөрүн толугу менен төлөп келет.

Өмүр бою иштеп, мыйзамдуу жол менен пенсияга чыккан адам, эмнегедир, дыйкан чарбасында жери бар болсо камсыздандыруу төгүмдөрүн, төлөп жатат. Пенсионерлер толугу менен камсыздандыруу төгүмдөрүнөн бошотулушу керек, анткени, бул адамдар мамлекеттин астында өзүнүн милдетин толугу менен аткарган. Эми мамлекет өзүнүн пенсионерлерине татыктуу жашоо тартуулаш керек.

Мыйзам долбоору Кыргыз Республикасыны Жогорку Кеңешинин сайтында жайгашкан. Толуктоолор жана сунуштар түшкөн жок.

Долбоор экономикалык, гендердик, экологиялык, социалдык кесепеттерге алып келбейт. Бул долбоорду кабыл алуу мамлекеттик бюджеттен кошумча каржыны талап кылбайт.

 

Депутат                                                                       Д. Джумабеков

 

                                                                                                      

 

 

«Мамлекеттик социалдык камсыздандыруу боюнча камсыздандыруу төгүмдөрүнүн тарифтери жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамына толуктоо киргизүү тууралуу»  Кыргыз Республикасынын Мыйзам долбооруна

салыштырма таблицасы

Колдонуудагы редакция

Сунуш кылынып жаткан редакция

11-статья. Камсыздандыруу төгүмдөрүн төлөөдөн бошотуу

 

1. Улуу Ата Мекендик согуштун майыптары жана Улуу Ата Мекендик согуштун катышуучулары жана аларга теңештирилген адамдар алардын пайдасына чегерилген төлөмдөрдүн бардык түрлөрүнөн камсыздандыруу төгүмдөрүн төлөөдөн толук көлөмдө бошотулат.

 

Иш берүүчү тарабынан Улуу Ата Мекендик согуштун майыптарына жана аларга теңештирилген адамдарга жана Улуу Ата Мекендик согуштун катышуучуларына алардын пайдасына төлөмдөрдүн бардык түрлөрүнө камсыздандыруу төгүмдөрүн чегерүү жана төлөө төлөөчүлөрдүн тиешелүү категориясы боюнча толук көлөмдө жүргүзүлөт.

 

2. Юридикалык жакты түзбөстөн жана юридикалык жакты түзбөгөн дыйкан (фермердик) чарбасында жер үлүшү бар I жана II топтогу майыптар, жеке ишкердик иш жүргүзгөн I жана II топтогу майыптар камсыздандыруу төгүмдөрүн төлөөдөн толугу менен бошотулат.

 

Юридикалык жакты түзбөгөн дыйкан (фермердик) чарбасында I жана II топтогу майыптарга тиешелүү жер үлүшү үчүн чарбанын эмгекке жарамдуу мүчөлөрү камсыздандыруу төгүмдөрүн төлөөгө укуктуу. Төккөн камсыздандыруу төгүмдөрүнүн суммалары алардын өздүк камсыздандыруу эсебине киргизилет.

 

3. Кыргыз Республикасынын Эмгек кодексине ылайык жумушка кабыл алынган 16 жашка чейинки өспүрүм - кызматкерлердин пайдасына чегерилген төлөмдөрдүн бардык түрлөрү толук көлөмдө камсыздандыруу төгүмдөрүн чегерүүдөн жана төлөөдөн бошотулат.

 

4. (КР 2005-жылдын 13-февралындагы N 29 Мыйзамына ылайык алынып салынды)

 

5. Жогорку технологиялар паркынын дирекциясы, ошондой эле Жогорку технологиялар паркынын резиденттери катары катталган жактар Кыргыз Республикасынын Мыйзамдарына ылайык туруктуу же убактылуу, келишим, контракт же макулдашуу менен кабыл алынган, ошондой эле бир гана жумушту кызмат көрсөтүүнү аткарууга келген өзүнүн кызматкерлеринин пайдасы үчүн төлөмдөрдүн бардык түрлөрүнө камсыздандыруу төгүмдөрүнөн толук көлөмдө Жогорку технологияларпаркы мамлекеттик каттоодон өткөн учурдан баштап  15  жыларалыгында бошотулат.

 

Каралган эмес

11-статья. Камсыздандыруу төгүмдөрүн төлөөдөн бошотуу

 

1. Улуу Ата Мекендик согуштун майыптары жана Улуу Ата Мекендик согуштун катышуучулары жана аларга теңештирилген адамдар алардын пайдасына чегерилген төлөмдөрдүн бардык түрлөрүнөн камсыздандыруу төгүмдөрүн төлөөдөн толук көлөмдө бошотулат.

 

Иш берүүчү тарабынан Улуу Ата Мекендик согуштун майыптарына жана аларга теңештирилген адамдарга жана Улуу Ата Мекендик согуштун катышуучуларына алардын пайдасына төлөмдөрдүн бардык түрлөрүнө камсыздандыруу төгүмдөрүн чегерүү жана төлөө төлөөчүлөрдүн тиешелүү категориясы боюнча толук көлөмдө жүргүзүлөт.

 

2. Юридикалык жакты түзбөстөн жана юридикалык жакты түзбөгөн дыйкан (фермердик) чарбасында жер үлүшү бар I жана II топтогу майыптар, жеке ишкердик иш жүргүзгөн I жана II топтогу майыптар камсыздандыруу төгүмдөрүн төлөөдөн толугу менен бошотулат.

 

Юридикалык жакты түзбөгөн дыйкан (фермердик) чарбасында I жана II топтогу майыптарга тиешелүү жер үлүшү үчүн чарбанын эмгекке жарамдуу мүчөлөрү камсыздандыруу төгүмдөрүн төлөөгө укуктуу. Төккөн камсыздандыруу төгүмдөрүнүн суммалары алардын өздүк камсыздандыруу эсебине киргизилет.

 

3. Кыргыз Республикасынын Эмгек кодексине ылайык жумушка кабыл алынган 16 жашка чейинки өспүрүм - кызматкерлердин пайдасына чегерилген төлөмдөрдүн бардык түрлөрү толук көлөмдө камсыздандыруу төгүмдөрүн чегерүүдөн жана төлөөдөн бошотулат.

 

4. (КР 2005-жылдын 13-февралындагы N 29 Мыйзамына ылайык алынып салынды)

 

5. Жогорку технологиялар паркынын дирекциясы, ошондой эле Жогорку технологиялар паркынын резиденттери катары катталган жактар Кыргыз Республикасынын Мыйзамдарына ылайык туруктуу же убактылуу, келишим, контракт же макулдашуу менен кабыл алынган, ошондой эле бир гана жумушту кызмат көрсөтүүнү аткарууга келген өзүнүн кызматкерлеринин пайдасы үчүн төлөмдөрдүн бардык түрлөрүнө камсыздандыруу төгүмдөрүнөн толук көлөмдө Жогорку технологиялар паркы мамлекеттик каттоодон өткөн учурдан баштап 15 жыл аралыгында бошотулат.

 

6. Юридикалык жакты түзбөгөн дыйкан (фермердик) чарбасында жерүлүшү бар пенсионерлер, камсыздандыруу төгүмдөрүн төлөөдөн толугу менен бошотулат.Көрүүлөрдүн саны : 1507