Шрифттин өлчөмү:
А-
А
А+
Түстөр:
А
А
А
Сүрөттөр:
Өчүрүү
Кадимки версия

2016-жылдын 28-декабры № 1221-VI Кыргыз Республикасынын ички иштер органдарынын кызматкерлерин социалдык-укуктук жактан коргоонун абалы жөнүндө Кыргыз Республикасынын Акыйкатчысы (Омбудсмени) К.Т. Оторбаевдин атайын баяндамасы тууралуу

06-01-2017
18:22

Кыргыз Республикасынын Конституциясынын 74-беренесинин
6-бөлүгүнүн 2-пунктуна жана “Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Регламенти жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 133-беренесинин 5-бөлүгүнө ылайык Кыргыз Республикасынын ички иштер органдарынын кызматкерлерин социалдык-укуктук жактан коргоонун абалы жөнүндө Кыргыз Республикасынын Акыйкатчысы (Омбудсмени)
К.Т. Оторбаевдин атайын баяндамасын угуп, Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңеши т о к т о м   к ы л а т:

 

1. Кыргыз Республикасынын ички иштер органдарынын кызматкерлерин социалдык-укуктук жактан коргоонун абалы жөнүндө Кыргыз Республикасынын Акыйкатчысы (Омбудсмени) К.Т. Оторбаевдин атайын баяндамасы эске алынсын.

 

2. Кыргыз Республикасынын Акыйкатчысынын жогоруда көрсөтүлгөн атайын баяндаманын жыйынтыктары боюнча иштелип чыгылган сунуштары кабыл алынсын жана төмөнкүлөр тапшырылсын:

1) Кыргыз Республикасынын Өкмөтү төмөнкү маселелерди карасын:

-ички иштер органдарынын (мындан ары – ИИО) кызматкерлерин турак жай аянты, санатордук-курорттук тейлөө менен камсыздоо жаатында социалдык кепилдиктердин аткарылышынын натыйжалуулугун жогорулатуу жөнүндө;

-ИИОнын атайын бөлүкчөлөрүнөн тышкары, ИИОнын кызматкерлеринин эмгектик укуктарын жана социалдык кепилдиктерин жөнгө салган негиз болуучу документтерден “кызматтык пайдалануу үчүн” грифин алып салуу жөнүндө;

-ИИОнын кызматкерлерин эмгек акы, азык-түлүк паегу, социалдык камсыздандырууну алардын өлчөмдөрүн Кыргыз Республикасынын башка укук коргоо органдарынын деңгээлине чейин жеткирүүнү эске алуу менен камсыздоо боюнча бирдиктүү саясатты иштеп чыгуу жөнүндө;

-социалдык камсыздандыруу өлчөмүн көбөйтүү жана ИИОнын кызматкерлерин камсыздоо учурларынын тизмегин толуктоо жөнүндө;

-ИИОнын кызматкерлери үчүн азык-түлүк паегунун акчалай компенсациялоо өлчөмүн Кыргыз Республикасынын Куралдуу күчтөрүнүн аскер кызматчылары үчүн белгиленген деңгээлден төмөн эмес белгилөө жөнүндө;

-ИИОнын кызматкерлеринин эмгек акысынын курамдык бөлүктөрү үчүн (кызматтык оклад, наам үчүн, кызмат өтөө стажысы үчүн акы төлөөлөр, кызматтык милдеттерин белгиленген убакыттан тышкары аткарууга тарткандыгы үчүн, ошондой эле азык-түлүк паегу үчүн акчалай компенсациялоо) индексациялоону белгилөө тууралуу;

-кызматкерлерди кызматтык милдеттерин белгиленген жумушчу убактысынан тышкары аткарууга тартуу учурларынын, дем алыш жана майрам күндөрүн кошуп алганда, толук тизмеги каралган ИИО жөнүндө мыйзамдарга өзгөртүү киргизүү жөнүндө;

-кызматтык иш максаттарында пайдаланылуучу уюлдук байланыш боюнча чыгымдардын ордун толтуруунун социалдык кепилдиктерин иштеп чыгуу тууралуу;

-ИИОнын кызматкерлеринин укуктук жана социалдык жактан коргоо кепилдиктерин сактабагандыгы үчүн кызмат адамдарынын жоопкерчиликтерин ИИО жөнүндө мыйзамдарда белгилөө жөнүндө;

-мектепке чейинки билим берүү муниципалдык балдар мекемелеринде ИИОнын кызматкерлеринин балдарына орун берүүнүн тартибин жөнгө салган ченемдик укуктук актыны иштеп чыгуу тууралуу;

-ИИОнын кызматкерлеринин формалык кийим-кечектеринин сапатын кездеменин курамына жана тигүү сапатына коюлуучу ченемдерге ылайыктуулугуна изилдөө жүргүзүү жөнүндө;

-ИИОнын кызматкерлеринин эмгек шарттарын эмгекти коргоо талаптарына ылайык келишине изилдөө жүргүзүү тууралуу;

-ИИОнын кызматкерлеринин коомдук транспортту бекер пайдалануу укугун калыбына келтирүү тууралуу;

-Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлигинин Россия Федерациясындагы өкүлчүлүгүнүн штаттык санын көбөйтүү жөнүндө;

2) Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлиги:

-ИИОнын кызматкерлеринин эмгектик укуктары жана социалдык кепилдиктери жөнүндө маалымдуулугунун деңгээлин жогорулатсын;

-2018-жылдын башталышына чейинки мөөнөттө ИИОнын кызматкерлеринин эмгектик жана социалдык укуктарын коргоо боюнча кесиптик орган түзүүнү сунуштасын;

-“Кыргыз Республикасынын Ички иштер органдарынын катардагы жана жетектөөчү курамынын кызмат өтөөсү жөнүндө” Жобону төмөндөгү ченемдер менен толуктоо тууралуу Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө сунуш иштеп чыксын жана киргизсин:

катардагы жана кенже жетектөөчү курамга, окууга өткөн учурдан тартып Кыргыз Республикасынын ИИМнин Академиясынын курсанттарына биринчи атайын наамдарды ыйгаруунун тартибин белгилөө жөнүндө;

Кыргыз Республикасынын ИИМнин Академиясынын курсанттарынын укуктук статусун жана алардын социалдык камсыздандырууга жана ИИБнын кызматкерлери үчүн каралган башка социалдык кепилдиктерге укуктарын аныктоо тууралуу;

түнкү мезгилдерде, дем алыш жана майрам күндөрү иштегендиги үчүн, ошондой эле белгиленген убакыттан тышкары иштегендиги үчүн кошумча эс алуу күндөрүн берүүнүн тартиби жөнүндө;

түнкү мезгилдерде, дем алыш жана майрам күндөрү иштегендиги үчүн, ошондой эле белгиленген ченемден тышкары иштегендиги үчүн компенсация берүү боюнча кепилдиктердин сакталышын камсыздоо жөнүндө;

анын терс жүйөөлөр же ден соолугунун абалы боюнча бошоткон учурлардан тышкары, көп жылдык эмгеги үчүн пенсиялык куракка жеткенге чейин үч жылдан ашуун убакыт калган кызматкерди ИИОдан бошотууга чектөө белгилөө тууралуу;

жеке менчик укугунда жарандарга тийиштүү турак жайларды жалдоого алуу же жалдоо келишими боюнча пайдаланган ИИОнын кызматкерлерине, анын ичинде башка жерге кызматка ротация тартибинде жөнөтүлгөн кызматкерлерине, компенсациянын ордун толтуруунун тартиби жөнүндө;

ИИОнын кызматкерине анын эмгек өргүүсү башталганга чейин 3 күндөн кечиктирбестен төлөөнүн тартиби жөнүндө;

ИИОнын кызматкерлерин-кош бойлуу аялдарды жана зыяндуу жана (же) кооптуу эмгек шарттарында иштегендерди эмгек өргүүсүнөн чакырып алууга тыюу салууну белгилөө тууралуу;

ИИОнын кызматкерлерин-3 жашка чейинки курактагы балдары бар аялдарды түнкү мезгилдердеги иштерге тартууга чектөө белгилөө жөнүндө;

ИИОнын кызматкерине-кош бойлуу аялга ар кандай ыңгайлуу мезгилинде кезектеги эмгек өргүүсүн алууга укук берүү жөнүндө;

ИИОнын кызматкерине кезектеги эмгек өргүүсүн жубайынын кош бойлуулугу жана төрөтү боюнча өргүүсүнүн мезгилинде алууга укук берүү тууралуу;

ИИОнын кызматкерине-эркекке, эгерде ал баланы жалгыз тарбиялап жатса, баланы үч жаш куракка жеткенге чейин багуу боюнча өргүүсүн алууга укук берүү жөнүндө;

3) Кыргыз Республикасынын Финансы министрлиги:

-2018-жылга жана кийинки жылдарга республикалык бюджетти түзүүдө ИИОнын кызматкерлерин милдеттүү медициналык камсыздандыруу максаттары үчүн каражаттарды карасын.

3. Кыргыз Республикасынын Өкмөтү жана Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлиги, Кыргыз Республикасынын Финансы министрлиги ушул токтом кабыл алынгандан кийин алты айлык мөөнөттө Кыргыз Республикасынын ички иштер органдарынын кызматкерлерин социалдык-укуктук жактан коргоонун абалы жөнүндө атайын баяндаманын жыйынтыктары боюнча кабыл алынган Кыргыз Республикасынын Акыйкатчысынын (Омбудсменинин) сунуштарын кароо жана ишке ашыруу жөнүндө маалыматты Кыргыз Республикасынын Акыйкатчысынын Аппаратына берсин.

4. Кыргыз Республикасынын Акыйкатчысы ушул токтомдун
2-пунктунда көрсөтүлгөн атайын баяндаманын сунуштарын ишке ашыруу боюнча Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнөн, Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлигинен жана Кыргыз Республикасынын Финансы министрлигинен келип түшкөн маалыматтарды жалпыласын жана талдоо жүргүзсүн жана анын жыйынтыктары боюнча Конституциялык мыйзамдар, мамлекеттик түзүлүш, сот-укук маселелери жана Жогорку Кеңештин Регламенти боюнча комитетке, Укук тартиби, кылмыштуулук менен күрөшүү жана коррупцияга каршы аракеттенүү боюнча комитетке, Социалдык маселелер, билим берүү, илим, маданият жана саламаттык сактоо боюнча комитетке алардын карамагына кирген маселелерге ылайык маалыматты бир айлык мөөнөттө берсин.

5. Кыргыз Республикасынын Акыйкатчысы (Омбудсмени) ведомстволук батирлерди берүүдө ИИОнын кызматкерлеринин турак жайга болгон укуктарынын сакталышынын мониторингин жүргүзсүн жана 2016-жыл үчүн ар жылдык баяндаманы Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешине киргизүүдө анын жыйынтыктары жөнүндө маалыматта чагылдырсын.

6. Ушул токтомдун аткарылышын контролдоо Укук тартиби, кылмыштуулук менен күрөшүү жана коррупцияга каршы аракеттенүү боюнча комитетке, Социалдык маселелер, билим берүү, илим, маданият жана саламаттык сактоо боюнча комитетке алардын карамагындагы маселелерге ылайык, ал эми жалпылоо жаатында - Конституциялык мыйзамдар, мамлекеттик түзүлүш, сот-укук маселелери жана Жогорку Кеңештин Регламенти боюнча комитетке жүктөлсүн.

 

 

 

 

Төрага                                                                                      Ч.А. Турсунбеков