Депутаттын коомдук кеңешчиси жана жардамчысы кызматынан бошотулгандардын тизмеси

Депутаттын коомдук кеңешчиси жана жардамчысы кызматынан бошотулгандардын тизмеси

ОСМОНБАЕВ Бектур Камильевич - Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты Ч.И. Джакупованын коомдук жардамчысынын милдетин аткаруудан 2017-жылдын 01-январынан тартып бошотулду (ырастама № 47).

ПАЗЫЛОВ Асанбай Табанович -- Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты И.А. Масалиевдин коомдук кеңешчисинин милдетин аткаруудан 2017-жылдын 03-мартынан тартып бошотулсун жана № 115 ырастамасы жараксыз деп таанылсын.

ПАК Алексей Филиппович - Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты И.А. Кадыркуловдун коомдук жардамчысынын милдетин аткаруудан 2017-жылдын 06-февралынан тартып бошотулсун жана № 268 ырастамасы жараксыз деп таанылсын.

РАДЖАПОВ Баходиржон Абдрасулович - Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты Д.Д. Бекешевдин коомдук жардамчысынын милдетин аткаруудан 2017-жылдын 10-майынан тартып бошотулсун жана № 841 ырастамасы жараксыз деп таанылсын.

РАХМАНКУЛОВ Алмазбек Рахманкулович - Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты Т.К. Исаевдин коомдук кеңешчисинин милдетин аткаруудан 2017-жылдын 03-мартынан тартып бошотулсун жана № 170 ырастамасы жараксыз деп таанылсын.

РУЗЫЕВ Рустам Патидинович - - Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты Н.Н. Нишановдун коомдук кеңешчисинин милдетин аткаруудан 2017-жылдын 04-октябрынан тартып бошотулду жана № 605 ырастамасы жокко чыгарылды.

САЙПИДИНОВ Нурсултан Таалайбекович - Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты А.У. Жапаровдун коомдук жардамчысынын милдетин аткаруудан 2017-жылдын 13-апрелинен тартып бошотулсун жана № 346 ырастамасы жараксыз деп таанылсын.

САМУДИНОВ Ренат Маратович - Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты Е.Г. Строкованын коомдук жардамчысынын милдетин аткаруудан 2017-жылдын 09-ноябрынан тартып бошотулду жана № 626 ырастамасы жокко чыгарылды.

САТАРОВ Мелис Бекназарович - Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты Ч.А. Турсунбековдун коомдук жардамчысынын милдетин аткаруудан 2017-жылдын 08-декабрынан тартып бошотулсун жана № 119 ырастамасы жараксыз деп таанылсын.

САТЫБАЛДИЕВ Кудайберди Урмаматович - Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты К.У. Сатыбалдиевдин коомдук кеңешчисинин милдетин аткаруудан 2016-жылдын 11-октябрынан тартып бошотулду (ырастама № 782).

САТЫБАЛДИЕВ Эльзар Эльмурзаевич - Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты Ч.И. Джакупованын коомдук жардамчысынын милдетин аткаруудан 2017-жылдын 01-январынан тартып бошотулду (ырастама № 35).

СЕЙДЕКМАТОВА Диана Маратбаевна - Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты Б.У. Сыдыковдун коомдук жардамчысынын милдетин аткаруудан 2017-жылдын 20-октябрынан тартып бошотулду жана № 1088 ырастамасы жокко чыгарылды.

СКРИПКИН Дмитрий Валерьевич - Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты Г.А. Скрипкинанын коомдук кеңешчисинин милдетин аткаруудан 2016-жылдын 29-июнунан тартып бошотулду (ырастама № 285).

СМАИЛОВ Курманбек Сабырбекович - Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты О.М. Артыкбаевдин коомдук жардамчысынын милдетин аткаруудан 2017-жылдын 14-февралынан тартып бошотулсун жана № 805 ырастамасы жараксыз деп таанылсын.

СООРБЕКОВ Мурат Соорбекович - Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты М.Дж. Мискенбаевдин коомдук кеңешчисинин милдетин аткаруудан 2016-жылдын 31-октябрынан тартып бошотулду (ырастама № 459).

СУЙНАЛИЕВА Нүргүл Асматовна - Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты К.У. Сатыбалдиевдин коомдук жардамчысынын милдетин аткаруудан 2016-жылдын 11-октябрынан тартып бошотулду (ырастама № 38).

СУКЕНОВ Азиз Муталипович - Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты О.Ч. Текебаевдин коомдук кеӊешчисинин милдетин аткаруудан 2017-жылдын 01-ноябрынан тартып бошотулду жана № 70 ырастамасы жокко чыгарылды.

СУЛАЙМАНОВ Айбек Орозбекович – Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты Б.У. Есенбаеванын коомдук жардамчысынын милдетин аткаруудан 2016-жылдын 15-февралынан тартып бошотулсун жана № 111 ырастамасы жараксыз деп таанылсын.

СУЛТАНОВ Алмазбек Батырбекович - Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты И.А. Пирматовдун коомдук жардамчысынын милдетин аткаруудан 2017-жылдын 03-майынан тартып бошотулсун жана № 621 ырастамасы жараксыз деп таанылсын.

ТААЛАЙБЕКОВ Айбек Таалайбекович - Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты Д.Д. Бекешевдин коомдук жардамчысынын милдетин аткаруудан 2017-жылдын 10-майынан тартып бошотулсун жана № 89 ырастамасы жараксыз деп таанылсын.