Депутаттын коомдук кеңешчиси жана жардамчысы кызматынан бошотулгандардын тизмеси

Депутаттын коомдук кеңешчиси жана жардамчысы кызматынан бошотулгандардын тизмеси

МАКСУТАЛИЕВ Женишбек Жусупбекович - Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты Н.Н. Нишановдун коомдук жардамчысынын милдетин аткаруудан 2017-жылдын 04-октябрынан тартып бошотулду жана № 499 ырастамасы жокко чыгарылды.

МАЛОДА Ибрагим Бекезович - Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты А.Л. Халикованын коомдук жардамчысынын милдетин аткаруудан 2016-жылдын 15-июнунан тартып бошотулду (ырастама № 127).

МАМАЕВ Сулайман - Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты Э.Б. Джумалиеванын коомдук жардамчысынын милдетин аткаруудан 2016-жылдын 25-январынан тартып бошотулсун жана № 168 ырастамасы жараксыз деп таанылсын.

МАМАТАЛИЕВ Марлен Абдырахманович - Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты О.Т. Бабановдун коомдук кеңешчисинин милдетин аткаруудан 2018-жылдын 19-январынан тартып бошотулсун жана № 644 ырастамасы жараксыз деп таанылсын.

МАМАТЖАНОВ Азамат Кабылбекович - Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты Н.Н. Нишановдун коомдук жардамчысынын милдетин аткаруудан 2017-жылдын 04-октябрынан тартып бошотулду жана № 277 ырастамасы жокко чыгарылды.

МАМАТЖАНОВ Бектур Зарипбекович - освобожден от исполнения обязанностей общественного помощника депутата Жогорку Кенеша Кыргызской Республики Нишанова Н.Н. с 04 октября 2017 года и удостоверение № 122 считать не действительным.

МАМАТОВ Айбек - Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты К.С. Нурматовдун коомдук жардамчысынын милдетин аткаруудан 2017-жылдын 08-ноябрынан тартып бошотулду жана № 334 ырастамасы жокко чыгарылды.

МАМАТОВ Кайрат Адамкалиевич - Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты У.К. Жылкыбаевдин коомдук жардамчысынын милдетин аткаруудан 2017-жылдын 16-мартынан тартып бошотулсун жана № 845 ырастамасы жараксыз деп таанылсын.

МАМАТОВ Улан Орозалиевич - Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты Н.Н. Нишановдун коомдук жардамчысынын милдетин аткаруудан 2017-жылдын 04-октябрынан тартып бошотулду жана № 965 ырастамасы жокко чыгарылды.

МАМАШОВ Чынгыз Абдибалиевич - Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты И.А. Пирматовдун коомдук жардамчысынын милдетин аткаруудан 2017-жылдын 03-майынан тартып бошотулсун жана № 762 ырастамасы жараксыз деп таанылсын.

МАМБЕТАЛИЕВ Бактыбек Бийсанович - Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты Е.Г. Строкованын коомдук жардамчысынын милдетин аткаруудан 2017-жылдын 09-ноябрынан тартып бошотулду жана № 192 ырастамасы жокко чыгарылды.

МАМБЕТОВ Бактынур Маликович - Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты У.К. Жылкыбаевдин коомдук кеңешчисинин милдетин аткаруудан 2017-жылдын 16-мартынан тартып бошотулсун жана № 622 ырастамасы жараксыз деп таанылсын.

МАМЫТОВ Уланбек Закирбаевич – Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты А.Т. Жутановдун коомдук жардамчысынын милдетин аткаруудан 2016-жылдын 15-январынан тартып бошотулсун жана № 75 ырастамасы жараксыз деп таанылсын.

МИНБАЕВ Афтандил Акжолович - Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты Н.Б. Баяхуновдун коомдук жардамчысынын милдетин аткаруудан 2017-жылдын 31-январынан тартып бошотулсун жана № 934 ырастамасы жараксыз деп табылсын.

МУРЗАБЕКОВ Эркебай Рустамович - Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты Т.К. Исаевдин коомдук кеңешчисинин милдетин аткаруудан 2017-жылдын 03-мартынан тартып бошотулсун жана № 879 ырастамасы жараксыз деп таанылсын.

МУРЗАЕВ Бакир Мурзаевич - Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты О.Ч. Текебаевдин коомдук жардамчысынын милдетин аткаруудан 2017-жылдын 01-ноябрынан тартып бошотулду жана № 423 ырастамасы жокко чыгарылды.

МУРСАЛИЕВ Самибек Шаршенович - Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты И.А. Кадыркуловдун коомдук жардамчысынын милдетин аткаруудан 2017-жылдын 06-февралынан тартып бошотулсун жана № 304 ырастамасы жараксыз деп таанылсын.

МУСАРОВ Сулейман Юнусович - Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты А.Л. Халикованын коомдук жардамчысынын милдетин аткаруудан 2016-жылдын 15-июнунан тартып бошотулду (ырастама № 31).

НАЗАРБЕКОВ Нурмухаммед Ильязбекович - Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты Ж.А. Калмаматовдун коомдук жардамчысынын милдетин аткаруудан 2018-жылдын 19-январынан тартып бошотулсун жана № 959 ырастамасы жараксыз деп таанылсын.

НАМАЗОВ Кубанычбек Шаимбекович - Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты У.К. Жылкыбаевдин коомдук кеңешчисинин милдетин аткаруудан 2017-жылдын 16-мартынан тартып бошотулсун жана № 56 ырастамасы жараксыз деп таанылсын.