Депутаттын коомдук кеңешчиси жана жардамчысы кызматынан бошотулгандардын тизмеси

Депутаттын коомдук кеңешчиси жана жардамчысы кызматынан бошотулгандардын тизмеси

ИСХАКОВ Хамиз Ибрагимович - Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты А.Л. Халикованын коомдук жардамчысынын милдетин аткаруудан 2016-жылдын 15-июнунан тартып бошотулду (ырастама № 58).

КАДЫРКУЛОВ Нурлан Анарбекович - Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты И.А. Кадыркуловдун коомдук жардамчысынын милдетин аткаруудан 2017-жылдын 06-февралынан тартып бошотулсун жана № 898 ырастамасы жараксыз деп таанылсын.

КАИПОВ Ильясбек Замирович - Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты Н.Н. Нишановдун коомдук жардамчысынын милдетин аткаруудан 2017-жылдын 04-октябрынан тартып бошотулду жана № 964 ырастамасы жокко чыгарылды.

КАЛМАМАТ кызы Нуржамал - Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты А.Ж. Исмаилованын коомдук жардамчысынын милдетин аткаруудан 2017-жылдын 08-ноябрынан тартып бошотулду жана № 397 ырастамасы жокко чыгарылды.

КАЛЧОРОЕВ Уланбек Алмасович - Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты А.Л. Халикованын коомдук жардамчысынын милдетин аткаруудан 2016-жылдын 15-июнунан тартып бошотулду (ырастама № 219).

КАМЧЫБЕКОВА Айдай Камчыбековна - Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты У.К. Жылкыбаевдин коомдук жардамчысынын милдетин аткаруудан 2017-жылдын 16-мартынан тартып бошотулсун жана № 627 ырастамасы жараксыз деп таанылсын.

КАМЧЫБЕКОВ Тимур Равшанбекович - Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты Н.Н. Нишановдун коомдук кенешчисинин милдетин аткаруудан 2017-жылдын 26-январынан тартып бошотулсун жана № 684 ырастамасы жараксыз деп табылсын.

КАНЫБЕКОВ Чынгыз Каныбекович - Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты А.Л. Халикованын коомдук жардамчысынын милдетин аткаруудан 2016-жылдын 15-июнунан тартып бошотулду (ырастама № 94).

КАРАЕВ Кыялбек Бекболотович - Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты К.У. Сатыбалдиевдин коомдук жардамчысынын милдетин аткаруудан 2016-жылдын 11-октябрынан тартып бошотулду (ырастама № 260).

КАРИМБЕКОВ Абдисаит Момунбаевич - Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты Ж.А. Саматовдун коомдук кеңешчисинин милдетин аткаруудан 2016-жылдын 12-июлунан тартып бошотулду (ырастама № 481).

КАРИМОВ Баргыбай - Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты Ч.А. Турсунбековдун коомдук жардамчысынын милдетин аткаруудан 2017-жылдын 08-декабрынан тартып бошотулсун жана № 477 ырастамасы жараксыз деп таанылсын.

КАРЫБЕКОВА Бегимай Нарынбековна - Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты М.Дж. Мискенбаевдин коомдук жардамчысынын милдетин аткаруудан 2016-жылдын 20-октябрынан тартып бошотулду (ырастама № 312).

КАСАБОЛОТОВ Нурлан Торбаевич - Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты М.Дж. Мискенбаевдин коомдук жардамчысынын милдетин аткаруудан 2016-жылдын 31-октябрынан тартып бошотулду (ырастама № 586).

КАСИДИНОВ Бахтияр Шейшеналиевич - Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты О.Ч. Текебаевдин коомдук жардамчысынын милдетин аткаруудан 2017-жылдын 01-ноябрынан тартып бошотулду жана № 184 ырастамасы жокко чыгарылды.

КАСМАЛИЕВ Илимар Карыпович - Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты У.К. Жылкыбаевдин коомдук жардамчысынын милдетин аткаруудан 2017-жылдын 16-мартынан тартып бошотулсун жана № 956 ырастамасы жараксыз деп таанылсын.

КАСЫМОВ Ниматжан Адымжанович - Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты Ч.А. Султанбекованын коомдук жардамчысынын милдетин аткаруудан 2016-жылдын 15-ноябрынан тартып бошотулду (ырастама № 665).

КАСЫМОВ Фархад Кубанычбекович - Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты М.Э. Мавлянованын коомдук жардамчысынын милдетин аткаруудан 2017-жылдын 17-февралынан тартып бошотулсун жана № 818 ырастамасы жараксыз деп таанылсын.

КЕНЕНБАЕВ Азамат Муканович - Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты У.С. Чолпонбаевдин коомдук жардамчысынын милдетин аткаруудан 2017-жылдын 30-ноябрынан тартып бошотулду жана № 173 ырастамасы жокко чыгарылды.

КЕНЕНБАЕВ Азамат Муканович - Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты У.С. Чолпонбаевдин коомдук жардамчысынын милдетин аткаруудан 2017-жылдын 30-ноябрынан тартып бошотулсун жана № 173 ырастамасы жараксыз деп таанылсын.

КЕНЖЕТАЕВ Тилек Авасканович- Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты Н.Б. Баяхуновдун коомдук жардамчысынын милдетин аткаруудан 2017-жылдын 31-январынан тартып бошотулсун жана № 886 ырастамасы жараксыз деп табылсын.