Депутаттын коомдук кеңешчиси жана жардамчысы кызматынан бошотулгандардын тизмеси

Депутаттын коомдук кеңешчиси жана жардамчысы кызматынан бошотулгандардын тизмеси

МУРСАЛИЕВ Самибек Шаршенович - Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты И.А. Кадыркуловдун коомдук жардамчысынын милдетин аткаруудан 2017-жылдын 06-февралынан тартып бошотулсун жана № 304 ырастамасы жараксыз деп таанылсын.

МУСАРОВ Сулейман Юнусович - Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты А.Л. Халикованын коомдук жардамчысынын милдетин аткаруудан 2016-жылдын 15-июнунан тартып бошотулду (ырастама № 31).

НАМАЗОВ Кубанычбек Шаимбекович - Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты У.К. Жылкыбаевдин коомдук кеңешчисинин милдетин аткаруудан 2017-жылдын 16-мартынан тартып бошотулсун жана № 56 ырастамасы жараксыз деп таанылсын.

НУРДИНОВ Асхат Бактыгулович - Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты Н.Б. Баяхуновдун коомдук жардамчысынын милдетин аткаруудан 2017-жылдын 31-январынан тартып бошотулсун жана № 882 ырастамасы жараксыз деп табылсын.

НУРМАТОВ Кыязбек Камилович - Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты К.У. Сатыбалдиевдин коомдук жардамчысынын милдетин аткаруудан 2016-жылдын 11-октябрынан тартып бошотулду (ырастама № 647).

ӨМҮРЗАК уулу Алымбек - - Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты У.Т. Кыдыралиевдин коомдук жардамчысынын милдетин аткаруудан 2017-жылдын 09-январынан тартып бошотулсун жана № 146 ырастамасы жараксыз деп табылсын.

ОСМОНАЛИЕВА Айнура Мусаевна - Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты Ч.И. Джакупованын коомдук жардамчысынын милдетин аткаруудан 2017-жылдын 01-январынан тартып бошотулду (ырастама № 46).

ОСМОНБАЕВ Бектур Камильевич - Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты Ч.И. Джакупованын коомдук жардамчысынын милдетин аткаруудан 2017-жылдын 01-январынан тартып бошотулду (ырастама № 47).

ПАЗЫЛОВ Асанбай Табанович -- Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты И.А. Масалиевдин коомдук кеңешчисинин милдетин аткаруудан 2017-жылдын 03-мартынан тартып бошотулсун жана № 115 ырастамасы жараксыз деп таанылсын.

ПАК Алексей Филиппович - Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты И.А. Кадыркуловдун коомдук жардамчысынын милдетин аткаруудан 2017-жылдын 06-февралынан тартып бошотулсун жана № 268 ырастамасы жараксыз деп таанылсын.

РАДЖАПОВ Баходиржон Абдрасулович - Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты Д.Д. Бекешевдин коомдук жардамчысынын милдетин аткаруудан 2017-жылдын 10-майынан тартып бошотулсун жана № 841 ырастамасы жараксыз деп таанылсын.

РАХМАНКУЛОВ Алмазбек Рахманкулович - Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты Т.К. Исаевдин коомдук кеңешчисинин милдетин аткаруудан 2017-жылдын 03-мартынан тартып бошотулсун жана № 170 ырастамасы жараксыз деп таанылсын.

САЙПИДИНОВ Нурсултан Таалайбекович - Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты А.У. Жапаровдун коомдук жардамчысынын милдетин аткаруудан 2017-жылдын 13-апрелинен тартып бошотулсун жана № 346 ырастамасы жараксыз деп таанылсын.

САТЫБАЛДИЕВ Кудайберди Урмаматович - Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты К.У. Сатыбалдиевдин коомдук кеңешчисинин милдетин аткаруудан 2016-жылдын 11-октябрынан тартып бошотулду (ырастама № 782).

САТЫБАЛДИЕВ Эльзар Эльмурзаевич - Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты Ч.И. Джакупованын коомдук жардамчысынын милдетин аткаруудан 2017-жылдын 01-январынан тартып бошотулду (ырастама № 35).

СКРИПКИН Дмитрий Валерьевич - Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты Г.А. Скрипкинанын коомдук кеңешчисинин милдетин аткаруудан 2016-жылдын 29-июнунан тартып бошотулду (ырастама № 285).

СМАИЛОВ Курманбек Сабырбекович - Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты О.М. Артыкбаевдин коомдук жардамчысынын милдетин аткаруудан 2017-жылдын 14-февралынан тартып бошотулсун жана № 805 ырастамасы жараксыз деп таанылсын.

СООРБЕКОВ Мурат Соорбекович - Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты М.Дж. Мискенбаевдин коомдук кеңешчисинин милдетин аткаруудан 2016-жылдын 31-октябрынан тартып бошотулду (ырастама № 459).

СУЙНАЛИЕВА Нүргүл Асматовна - Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты К.У. Сатыбалдиевдин коомдук жардамчысынын милдетин аткаруудан 2016-жылдын 11-октябрынан тартып бошотулду (ырастама № 38).

СУЛАЙМАНОВ Айбек Орозбекович – Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты Б.У. Есенбаеванын коомдук жардамчысынын милдетин аткаруудан 2016-жылдын 15-февралынан тартып бошотулсун жана № 111 ырастамасы жараксыз деп таанылсын.