Депутаттын коомдук кеңешчиси жана жардамчысы кызматынан бошотулгандардын тизмеси

Депутаттын коомдук кеңешчиси жана жардамчысы кызматынан бошотулгандардын тизмеси

ЖООМАРТБЕК Тимирлан - Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты Б.К. Райымкуловдун коомдук жардамчысынын милдетин аткаруудан 2017-жылдын 10-мартынан тартып бошотулсун жана № 771 ырастамасы жараксыз деп таанылсын.

ЖОРАЕВ Дилшадбек Орунбаевич - Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты И.А. Маннановдун коомдук жардамчысынын милдетин аткаруудан 2017-жылдын 16-январынан тартып бошотулсун жана № 248 ырастамасы жараксыз деп табылсын.

ЖУЗУБАЛИЕВ Толобай Жусупбекович - Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Төрагасы Ч.А. Турсунбековдун коомдук кеӊешчисинин милдетин аткаруудан 2017-жылдын 08-декабрынан тартып бошотулсун жана № 2017 ырастамасы жараксыз деп таанылсын.

ЖУМАЛИЕВА Алтынай Кубанычбековна - Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты К.М. Жумалиевдин коомдук жардамчысынын милдетин аткаруудан 2016-жылдын 4-ноябрынан тартып бошотулду (ырастама № 291).

ЖУМАЛИЕВ Канат Курманбекович - Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты К.С. Бокоевдин коомдук жардамчысынын милдетин аткаруудан 2017-жылдын 10-мартынан тартып бошотулсун жана № 824 ырастамасы жараксыз деп таанылсын.

ЖУНУСОВ Женишбек Кенжебаевич - Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты А.М. Нурбаевдин коомдук жардамчысынын милдетин аткаруудан 2017-жылдын 14 - апрелинен тартып бошотулсун жана № 319 ырастамасы жараксыз деп таанылсын.

ЖУСУПОВА Мээрим Рыскелдиновна - Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты И.А. Кадыркуловдун коомдук жардамчысынын милдетин аткаруудан 2017-жылдын 06-февралынан тартып бошотулсун жана № 843 ырастамасы жараксыз деп таанылсын.

ЖЫРГАЛБЕКОВ Айбек Жыргалбекович - Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты М.Дж. Мискенбаевдин коомдук жардамчысынын милдетин аткаруудан 2016-жылдын 31-октябрынан тартып бошотулду (ырастама № 51).

ЗАМИРБЕКОВ Нурлан Замирбекович - Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты Ж.А. Саматовдун коомдук жардамчысынын милдетин аткаруудан 2016-жылдын 12-июлунан тартып бошотулду (ырастама № 561).

ЗАРЫЛБЕК кызы Гузаль - Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты Т.Г. Тиллаевдин коомдук жардамчысынын милдетин аткаруудан 2017-жылдын 08-февралынан тартып бошотулсун жана № 407 ырастамасы жараксыз деп табылсын.

ИБРАЕВ Данияр Саматбекович - Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты У.К. Жылкыбаевдин коомдук жардамчысынын милдетин аткаруудан 2017-жылдын 16-мартынан тартып бошотулсун жана № 559 ырастамасы жараксыз деп таанылсын.

ИЗМАЛКОВА Алла Николаевна - Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Төрагасы Ч.А. Турсунбековдун коомдук кеӊешчисинин милдетин аткаруудан 2017-жылдын 08-декабрынан тартып бошотулсун жана №774 ырастамасы жараксыз деп таанылсын.

ИМАНАЛИЕВА Айсалкын Узаковна - Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты П.Р. Тулендыбаевдин коомдук жардамчысынын милдетин аткаруудан 2017-жылдын 12 - июлунан тартып бошотулсун жана № 316 ырастамасы жараксыз деп таанылсын.

ИСАЕВ Жусупали Калматович - Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Төрагасы Ч.А. Турсунбековдун коомдук жардамчысынын милдетин аткаруудан 2017-жылдын 08-декабрынан тартып бошотулсун жана № 752 ырастамасы жараксыз деп таанылсын.

ИСАКОВА Мавлюда Шадымановна - Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты Е.Г. Строкованын коомдук жардамчысынын милдетин аткаруудан 2017-жылдын 03-мартынан тартып бошотулсун жана № 155 ырастамасы жараксыз деп таанылсын.

ИСАКОВ Кадырбек Рахманкулович - Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты Н.Н. Нишановдун коомдук кеңешчисинин милдетин аткаруудан 2017-жылдын 04-октябрынан тартып бошотулду жана № 488 ырастамасы жокко чыгарылды.

ИСАКОВ Толкунбек Маматович - Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты О.Ч. Текебаевдин коомдук кеӊешчисинин милдетин аткаруудан 2017-жылдын 01-ноябрынан тартып бошотулду жана № 460 ырастамасы жокко чыгарылды.

ИСМАЕВА Рахима Мухамеевна - Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты А.Л. Халикованын коомдук жардамчысынын милдетин аткаруудан 2016-жылдын 15-июнунан тартып бошотулду (ырастама № 34).

ИСМАИЛОВ Чынгыз Эсенбекович - Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты У.К. Жылкыбаевдин коомдук жардамчысынын милдетин аткаруудан 2017-жылдын 16-мартынан тартып бошотулсун жана № 474 ырастамасы жараксыз деп таанылсын.

ИСТАМКУЛОВА Гулкайыр Рахманджановна - Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты И.А. Маннановдун коомдук жардамчысынын милдетин аткаруудан 2017-жылдын 17-февралынан тартып бошотулсун жана № 236 ырастамасы жараксыз деп таанылсын.