Депутаттын коомдук кеңешчиси жана жардамчысы кызматынан бошотулгандардын тизмеси

Депутаттын коомдук кеңешчиси жана жардамчысы кызматынан бошотулгандардын тизмеси

КОЧКАРОВ Дилшод Хамидович - Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты Г.А. Скрипкинанын коомдук кеңешчисинин милдетин аткаруудан 2016-жылдын 29-июнунан тартып бошотулду (ырастама № 558).

КОЧОРКУЛОВ Адылбек Атабекович - Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты М.Дж. Мискенбаевдин коомдук кеңешчисинин милдетин аткаруудан 2016-жылдын 31-октябрынан тартып бошотулду (ырастама № 512).

КУДАЙБЕРГЕНОВ Марат Сагынович - Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты У.И. Ишенбековдун коомдук жардамчысынын милдетин аткаруудан 2016-жылдын 03-февралынан тартып бошотулсун жана № 95 ырастамасы жараксыз деп таанылсын.

КУДАЙБЕРГЕНОВ Узарбек Карымшакович - Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты М.Дж. Мискенбаевдин коомдук жардамчысынын милдетин аткаруудан 2016-жылдын 31-октябрынан тартып бошотулду (ырастама № 641).

КУРМАНАЛИЕВ Дамирбек Сагынбекович - Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты М.Дж. Мискенбаевдин коомдук жардамчысынын милдетин аткаруудан 2016-жылдын 31-октябрынан тартып бошотулду (ырастама № 126).

ЛИВАЗА Разия Маликовна - Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты А.Л. Халикованын коомдук кеңешчисинин милдетин аткаруудан 2016-жылдын 15-июнунан тартып бошотулду (ырастама № 340).

ЛЮВАЛИНОВ Юсуп Яркубеевич - Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты А.Л. Халикованын коомдук кеңешчисинин милдетин аткаруудан 2016-жылдын 15-июнунан тартып бошотулду (ырастама № 519).

МААТКУЛОВА Бермет Анатаевна - Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты Б.К. Райымкуловдун коомдук жардамчысынын милдетин аткаруудан 2017-жылдын 10-мартынан тартып бошотулсун жана № 770 ырастамасы жараксыз деп таанылсын.

МАДАМИНОВА Гулиза Мавланбековна - Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты Ч.А. Султанбекованын коомдук жардамчысынын милдетин аткаруудан 2016-жылдын 15-ноябрынан тартып бошотулду (ырастама № 778).

МАДЖИНХУ Шамиль Юсупович - Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты А.Л. Халикованын коомдук жардамчысынын милдетин аткаруудан 2016-жылдын 15-июнунан тартып бошотулду (ырастама № 59).

МАЙКАНОВА Гулнура Манасовна- Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты С.А. Айдаровдун коомдук жардамчысынын милдетин аткаруудан 2017-жылдын 17-февралынан тартып бошотулсун жана № 854 ырастамасы жараксыз деп таанылсын.

МАЙРАМБЕК уулу Мирлан - Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты М.Э. Сабировдун коомдук жардамчысынын милдетин аткаруудан 2016-жылдын 31-октябрынан тартып бошотулду (ырастама № 573).

МАЛОДА Ибрагим Бекезович - Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты А.Л. Халикованын коомдук жардамчысынын милдетин аткаруудан 2016-жылдын 15-июнунан тартып бошотулду (ырастама № 127).

МАМАЕВ Сулайман - Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты Э.Б. Джумалиеванын коомдук жардамчысынын милдетин аткаруудан 2016-жылдын 25-январынан тартып бошотулсун жана № 168 ырастамасы жараксыз деп таанылсын.

МАМАТОВ Кайрат Адамкалиевич - Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты У.К. Жылкыбаевдин коомдук жардамчысынын милдетин аткаруудан 2017-жылдын 16-мартынан тартып бошотулсун жана № 845 ырастамасы жараксыз деп таанылсын.

МАМАШОВ Чынгыз Абдибалиевич - Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты И.А. Пирматовдун коомдук жардамчысынын милдетин аткаруудан 2017-жылдын 03-майынан тартып бошотулсун жана № 762 ырастамасы жараксыз деп таанылсын.

МАМБЕТОВ Бактынур Маликович - Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты У.К. Жылкыбаевдин коомдук кеңешчисинин милдетин аткаруудан 2017-жылдын 16-мартынан тартып бошотулсун жана № 622 ырастамасы жараксыз деп таанылсын.

МАМЫТОВ Уланбек Закирбаевич – Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты А.Т. Жутановдун коомдук жардамчысынын милдетин аткаруудан 2016-жылдын 15-январынан тартып бошотулсун жана № 75 ырастамасы жараксыз деп таанылсын.

МИНБАЕВ Афтандил Акжолович - Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты Н.Б. Баяхуновдун коомдук жардамчысынын милдетин аткаруудан 2017-жылдын 31-январынан тартып бошотулсун жана № 934 ырастамасы жараксыз деп табылсын.

МУРЗАБЕКОВ Эркебай Рустамович - Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты Т.К. Исаевдин коомдук кеңешчисинин милдетин аткаруудан 2017-жылдын 03-мартынан тартып бошотулсун жана № 879 ырастамасы жараксыз деп таанылсын.