Депутаттын коомдук кеңешчиси жана жардамчысы кызматынан бошотулгандардын тизмеси

Депутаттын коомдук кеңешчиси жана жардамчысы кызматынан бошотулгандардын тизмеси

ИСМАИЛОВ Чынгыз Эсенбекович - Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты У.К. Жылкыбаевдин коомдук жардамчысынын милдетин аткаруудан 2017-жылдын 16-мартынан тартып бошотулсун жана № 474 ырастамасы жараксыз деп таанылсын.

ИСТАМКУЛОВА Гулкайыр Рахманджановна - Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты И.А. Маннановдун коомдук жардамчысынын милдетин аткаруудан 2017-жылдын 17-февралынан тартып бошотулсун жана № 236 ырастамасы жараксыз деп таанылсын.

ИСХАКОВ Хамиз Ибрагимович - Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты А.Л. Халикованын коомдук жардамчысынын милдетин аткаруудан 2016-жылдын 15-июнунан тартып бошотулду (ырастама № 58).

КАДЫРКУЛОВ Нурлан Анарбекович - Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты И.А. Кадыркуловдун коомдук жардамчысынын милдетин аткаруудан 2017-жылдын 06-февралынан тартып бошотулсун жана № 898 ырастамасы жараксыз деп таанылсын.

КАЛЧОРОЕВ Уланбек Алмасович - Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты А.Л. Халикованын коомдук жардамчысынын милдетин аткаруудан 2016-жылдын 15-июнунан тартып бошотулду (ырастама № 219).

КАМЧЫБЕКОВА Айдай Камчыбековна - Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты У.К. Жылкыбаевдин коомдук жардамчысынын милдетин аткаруудан 2017-жылдын 16-мартынан тартып бошотулсун жана № 627 ырастамасы жараксыз деп таанылсын.

КАМЧЫБЕКОВ Тимур Равшанбекович - Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты Н.Н. Нишановдун коомдук кенешчисинин милдетин аткаруудан 2017-жылдын 26-январынан тартып бошотулсун жана № 684 ырастамасы жараксыз деп табылсын.

КАНЫБЕКОВ Чынгыз Каныбекович - Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты А.Л. Халикованын коомдук жардамчысынын милдетин аткаруудан 2016-жылдын 15-июнунан тартып бошотулду (ырастама № 94).

КАРАЕВ Кыялбек Бекболотович - Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты К.У. Сатыбалдиевдин коомдук жардамчысынын милдетин аткаруудан 2016-жылдын 11-октябрынан тартып бошотулду (ырастама № 260).

КАРИМБЕКОВ Абдисаит Момунбаевич - Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты Ж.А. Саматовдун коомдук кеңешчисинин милдетин аткаруудан 2016-жылдын 12-июлунан тартып бошотулду (ырастама № 481).

КАРЫБЕКОВА Бегимай Нарынбековна - Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты М.Дж. Мискенбаевдин коомдук жардамчысынын милдетин аткаруудан 2016-жылдын 20-октябрынан тартып бошотулду (ырастама № 312).

КАСАБОЛОТОВ Нурлан Торбаевич - Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты М.Дж. Мискенбаевдин коомдук жардамчысынын милдетин аткаруудан 2016-жылдын 31-октябрынан тартып бошотулду (ырастама № 586).

КАСМАЛИЕВ Илимар Карыпович - Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты У.К. Жылкыбаевдин коомдук жардамчысынын милдетин аткаруудан 2017-жылдын 16-мартынан тартып бошотулсун жана № 956 ырастамасы жараксыз деп таанылсын.

КАСЫМОВ Ниматжан Адымжанович - Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты Ч.А. Султанбекованын коомдук жардамчысынын милдетин аткаруудан 2016-жылдын 15-ноябрынан тартып бошотулду (ырастама № 665).

КАСЫМОВ Фархад Кубанычбекович - Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты М.Э. Мавлянованын коомдук жардамчысынын милдетин аткаруудан 2017-жылдын 17-февралынан тартып бошотулсун жана № 818 ырастамасы жараксыз деп таанылсын.

КЕНЖЕТАЕВ Тилек Авасканович- Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты Н.Б. Баяхуновдун коомдук жардамчысынын милдетин аткаруудан 2017-жылдын 31-январынан тартып бошотулсун жана № 886 ырастамасы жараксыз деп табылсын.

КЕРЕЗБЕКОВ Канатбек Керезбекович - Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты М.А. Аманкуловдун коомдук кеңешчисинин милдетин аткаруудан 2017-жылдын 08 - июнунан тартып бошотулсун жана № 514 ырастамасы жараксыз деп таанылсын.

КОБОКОВ Мирлан Толонович – - Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты Н.К. Макеевдин коомдук жардамчысынын милдетин аткаруудан 2016-жылдын 06-апрелинен тартып бошотулсун жана № 281 ырастамасы жараксыз деп таанылсын.

КӨЛБАЕВ Аскатбек Козубекович - Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты К.Т. Зулушевдин коомдук жардамчысынын милдетин аткаруудан 2017-жылдын10-мартынан тартып бошотулсун жана № 167 ырастамасы жараксыз деп таанылсын.

КОНОКПАЕВ Эдилбек Токтогулович - Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты А.Л. Халикованын коомдук жардамчысынын милдетин аткаруудан 2016-жылдын 15-июнунан тартып бошотулду (ырастама № 152).