Депутаттын коомдук кеңешчиси жана жардамчысы кызматынан бошотулгандардын тизмеси

Депутаттын коомдук кеңешчиси жана жардамчысы кызматынан бошотулгандардын тизмеси

ДЖУНУШОВ Арсен Парухович - Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты У.С. Чолпонбаевдин коомдук жардамчысынын милдетин аткаруудан 2017-жылдын 30-ноябрынан тартып бошотулду жана № 646 ырастамасы жокко чыгарылды.

ДЖУНУШОВ Арсен Парухович - Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты У.С. Чолпонбаевдин коомдук жардамчысынын милдетин аткаруудан 2017-жылдын 30-ноябрынан тартып бошотулсун жана № 646 ырастамасы жараксыз деп таанылсын.

ДЖУРАЕВ Пахриддин Орунбаевич - Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты Т.К. Исаевдин коомдук кеңешчисинин милдетин аткаруудан 2017-жылдын 03-мартынан тартып бошотулсун жана № 858 ырастамасы жараксыз деп таанылсын.

ДОГОЧИЕВ Догдукбек Сапарбаевич - Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты Н.Б. Баяхуновдун коомдук жардамчысынын милдетин аткаруудан 2017-жылдын 31-январынан тартып бошотулсун жана № 885 ырастамасы жараксыз деп табылсын.

ДООРАН уулу Турдакун - Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты К.У. Сатыбалдиевдин коомдук жардамчысынын милдетин аткаруудан 2016-жылдын 11-октябрынан тартып бошотулду (ырастама № 755).

ДОРОЕВ Азамат Кубанычбекович - Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты М.А. Аманкуловдун коомдук жардамчысынын милдетин аткаруудан 2017-жылдын 15-февралынан тартып бошотулсун жана № 433 ырастамасы жараксыз деп таанылсын.

ДОСАЛИЕВ Рустам Курманбекович - Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты Н.К. Макеевдин коомдук жардамчысынын милдетин аткаруудан 2017-жылдын 28-мартынан тартып бошотулсун жана № 638 ырастамасы жараксыз деп таанылсын.

ДОСАЛИЕВ Эльмир Акуналыевич - Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты Э.Т. Токтошевдин коомдук кеңешчисинин милдетин аткаруудан 2016-жылдын 11-июлунан тартып бошотулду (ырастама № 634).

ДУЙШЕНАЛИЕВА Гулкайыр Жолдошбековна - Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты А.Ж. Исмаилованын коомдук жардамчысынын милдетин аткаруудан 2017-жылдын 08-ноябрынан тартып бошотулду жана № 396 ырастамасы жокко чыгарылды.

ДУЙШЕНАЛИЕВА Гулкайыр Жолдошбековна - Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты А.Ж. Исмаилованын коомдук жардамчысынын милдетин аткаруудан 2017-жылдын 08-ноябрынан тартып бошотулду жана № 609 ырастамасы жокко чыгарылды.

ДЫЙКАНБАЕВ Курманбек Сапарович - Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты О.Т. Бабановдун коомдук кеңешчисинин милдетин аткаруудан 2018-жылдын 19-январынан тартып бошотулсун жана № 644 ырастамасы жараксыз деп таанылсын.

ДЫШИНОВ Равшан Абдылдаевич - Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты А.Л. Халикованын коомдук жардамчысынын милдетин аткаруудан 2016-жылдын 15-июнунан тартып бошотулду (ырастама № 57).

ДЮШЕБАЕВ Султан Эрикович - Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты М.Дж. Мискенбаевдин коомдук кеңешчисинин милдетин аткаруудан 2016-жылдын 31-октябрынан тартып бошотулду (ырастама № 206).

ЕВГАЧЕВ Орозбек Анарбаевич - Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты У.Т. Кыдыралиевдин коомдук кеңешчисинин милдетин аткаруудан 2017-жылдын 21 - августунан тартып бошотулсун жана № 917 ырастамасы жараксыз деп таанылсын.

ЕШМАМБЕТОВ Радбек Бакиевич - Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Төрагасы Ч.А. Турсунбековдун коомдук кеңешчисинин милдетин аткаруудан 2017-жылдын 08-декабрынан тартып бошотулсун жана № 711 ырастамасы жараксыз деп таанылсын.

ЖААНБАЕВ Атабек Токурович - Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты Н.Н. Нишановдун коомдук кеңешчисинин милдетин аткаруудан 2017-жылдын 04-октябрынан тартып бошотулду жана № 601 ырастамасы жокко чыгарылды.

ЖАЙИЛБЕКОВА Махабат Жайилбековна - Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты Р.Ч. Момбековдун коомдук жардамчысынын милдетин аткаруудан 2017-жылдын 19-апрелинен тартып бошотулсун жана № 679 ырастамасы жараксыз деп таанылсын.

ЖАМАЛИДИНОВ Мирлан Тилектешович - Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты О.Ч. Текебаевдин коомдук жардамчысынын милдетин аткаруудан 2017-жылдын 01-ноябрынан тартып бошотулду жана № 451 ырастамасы жокко чыгарылды.

ЖАПАРОВА Асель Амангелдиевна - Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты А.С. Омурбекованын коомдук жардамчысынын милдетин аткаруудан 2017-жылдын 26-октябрынан тартып бошотулду жана № 828 ырастамасы жокко чыгарылды.

ЖОЛБОРСОВ Айбек Жаныбекович - Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты Н.Н. Нишановдун коомдук жардамчысынын милдетин аткаруудан 2017-жылдын 10-мартынан тартып бошотулсун жана № 270 ырастамасы жараксыз деп таанылсын.