Депутаттын коомдук кеңешчиси жана жардамчысы кызматынан бошотулгандардын тизмеси

Депутаттын коомдук кеңешчиси жана жардамчысы кызматынан бошотулгандардын тизмеси

АШИМОВ Алтынбек Абдубаитович - Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты Ж.А. Калмаматовдун коомдук жардамчысынын милдетин аткаруудан 2017-жылдын 10-мартынан тартып бошотулсун жана № 401 ырастамасы жараксыз деп таанылсын.

БАЗАРБАЕВ Алмазбек Абдуллаевич - Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты Т.К. Исаевдин коомдук жардамчысынын милдетин аткаруудан 2017-жылдын 03-мартынан тартып бошотулсун жана № 563 ырастамасы жараксыз деп таанылсын.

БАЗАРОВ Арыстанбек Садырович - Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты И.А. Кадыркуловдун коомдук жардамчысынын милдетин аткаруудан 2017-жылдын 06-февралынан тартып бошотулсун жана № 273 ырастамасы жараксыз деп таанылсын.

БАТУТИН Михаил Михайлович - Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты И.А. Кадыркуловдун коомдук жардамчысынын милдетин аткаруудан 2017-жылдын 06-февралынан тартып бошотулсун жана № 274 ырастамасы жараксыз деп таанылсын.

БЕРДИКУЛОВ Таалайбек Толобаевич- Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты М.Э. Мавлянованын коомдук жардамчысынын милдетин аткаруудан 2017-жылдын 24-февралынан тартып бошотулсун жана № 618 ырастамасы жараксыз деп таанылсын.

БИХУН Тахир Вундизович - Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты А.Л. Халикованын коомдук кеңешчисинин милдетин аткаруудан 2016-жылдын 15-июнунан тартып бошотулду (ырастама № 681).

ГАПАРОВ Бексултан Рустамбекович - Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты Ж.А. Саматовдун коомдук жардамчысынын милдетин аткаруудан 2016-жылдын 12-июлунан тартып бошотулду (ырастама № 636).

ДАСТАН уулу Улан - Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты Ч.И. Джакупованын коомдук кеңешчисинин милдетин аткаруудан 2017-жылдын 01-январынан тартып бошотулду (ырастама № 44).

ДЖАКЫПБЕКОВ Болот Ишенбекович - Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты А.Ж. Акматовдун коомдук жардамчысынын милдетин аткаруудан 2016-жылдын 4-июлунан тартып бошотулду (ырастама № 444).

ДЖАНЫБЕКОВ Эдильбек Алмазбекович - Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты Ч.И. Джакупованын коомдук кеңешчисинин милдетин аткаруудан 2017-жылдын 01-январынан тартып бошотулду (ырастама № 45).

ДЖУРАЕВ Пахриддин Орунбаевич - Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты Т.К. Исаевдин коомдук кеңешчисинин милдетин аткаруудан 2017-жылдын 03-мартынан тартып бошотулсун жана № 858 ырастамасы жараксыз деп таанылсын.

ДОГОЧИЕВ Догдукбек Сапарбаевич - Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты Н.Б. Баяхуновдун коомдук жардамчысынын милдетин аткаруудан 2017-жылдын 31-январынан тартып бошотулсун жана № 885 ырастамасы жараксыз деп табылсын.

ДООРАН уулу Турдакун - Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты К.У. Сатыбалдиевдин коомдук жардамчысынын милдетин аткаруудан 2016-жылдын 11-октябрынан тартып бошотулду (ырастама № 755).

ДОРОЕВ Азамат Кубанычбекович - Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты М.А. Аманкуловдун коомдук жардамчысынын милдетин аткаруудан 2017-жылдын 15-февралынан тартып бошотулсун жана № 433 ырастамасы жараксыз деп таанылсын.

ДОСАЛИЕВ Рустам Курманбекович - Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты Н.К. Макеевдин коомдук жардамчысынын милдетин аткаруудан 2017-жылдын 28-мартынан тартып бошотулсун жана № 638 ырастамасы жараксыз деп таанылсын.

ДОСАЛИЕВ Эльмир Акуналыевич - Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты Э.Т. Токтошевдин коомдук кеңешчисинин милдетин аткаруудан 2016-жылдын 11-июлунан тартып бошотулду (ырастама № 634).

ДЫШИНОВ Равшан Абдылдаевич - Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты А.Л. Халикованын коомдук жардамчысынын милдетин аткаруудан 2016-жылдын 15-июнунан тартып бошотулду (ырастама № 57).

ДЮШЕБАЕВ Султан Эрикович - Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты М.Дж. Мискенбаевдин коомдук кеңешчисинин милдетин аткаруудан 2016-жылдын 31-октябрынан тартып бошотулду (ырастама № 206).

ЖОЛБОРСОВ Айбек Жаныбекович - Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты Н.Н. Нишановдун коомдук жардамчысынын милдетин аткаруудан 2017-жылдын 10-мартынан тартып бошотулсун жана № 270 ырастамасы жараксыз деп таанылсын.

ЖООМАРТБЕК Тимирлан - Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты Б.К. Райымкуловдун коомдук жардамчысынын милдетин аткаруудан 2017-жылдын 10-мартынан тартып бошотулсун жана № 771 ырастамасы жараксыз деп таанылсын.