Депутаттын коомдук кеңешчиси жана жардамчысы кызматынан бошотулгандардын тизмеси

Депутаттын коомдук кеңешчиси жана жардамчысы кызматынан бошотулгандардын тизмеси

АСАНОВ Адылбек Тойчубекович - Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты Н.К. Алимбековдун коомдук жардамчысынын милдетин аткаруудан 2016-жылдын 21-сентябрынан тартып бошотулду (ырастама № 132).

АТТОКУРОВ Азрет Али Акылбекович - Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты Э.Т. Токтошевдин коомдук кенешчисинин милдетин аткаруудан 2017-жылдын 20-январынан тартып бошотулсун жана № 578 ырастамасы жараксыз деп табылсын.

АТТОКУРОВ Улан Базарбаевич - Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты И.А. Кадыркуловдун коомдук жардамчысынын милдетин аткаруудан 2017-жылдын 06-февралынан тартып бошотулсун жана № 272 ырастамасы жараксыз деп таанылсын.

АТЫРОВ Темирлан Манасович - Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты У.К. Жылкыбаевдин коомдук жардамчысынын милдетин аткаруудан 2017-жылдын 16-мартынан тартып бошотулсун жана № 63 ырастамасы жараксыз деп таанылсын.

АХМЕДОВ Канатбек Абдурашидович - Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты Ч.А. Султанбекованын коомдук жардамчысынын милдетин аткаруудан 2016-жылдын 15-ноябрынан тартып бошотулду (ырастама № 740).

АШИМОВ Алтынбек Абдубаитович - Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты Ж.А. Калмаматовдун коомдук жардамчысынын милдетин аткаруудан 2017-жылдын 10-мартынан тартып бошотулсун жана № 401 ырастамасы жараксыз деп таанылсын.

БАЗАРБАЕВ Алмазбек Абдуллаевич - Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты Т.К. Исаевдин коомдук жардамчысынын милдетин аткаруудан 2017-жылдын 03-мартынан тартып бошотулсун жана № 563 ырастамасы жараксыз деп таанылсын.

БАЗАРОВ Арыстанбек Садырович - Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты И.А. Кадыркуловдун коомдук жардамчысынын милдетин аткаруудан 2017-жылдын 06-февралынан тартып бошотулсун жана № 273 ырастамасы жараксыз деп таанылсын.

БАТУТИН Михаил Михайлович - Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты И.А. Кадыркуловдун коомдук жардамчысынын милдетин аткаруудан 2017-жылдын 06-февралынан тартып бошотулсун жана № 274 ырастамасы жараксыз деп таанылсын.

БЕРДИКОЖОЕВ Раззабек Бердикожоевич - Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты Ж.Р. Сапарбаевдин коомдук жардамчысынын милдетин аткаруудан 2016-жылдын 11-январынан тартып бошотулсун жана № 29 ырастамасы жараксыз деп таанылсын.

БЕРДИКУЛОВ Таалайбек Толобаевич- Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты М.Э. Мавлянованын коомдук жардамчысынын милдетин аткаруудан 2017-жылдын 24-февралынан тартып бошотулсун жана № 618 ырастамасы жараксыз деп таанылсын.

БИРИМКУЛОВ Бакыт Кудайбергенович - Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты Б.У. Есенбаеванын коомдук жардамчысынын милдетин аткаруудан 2016-жылдын 15-февралынан тартып бошотулсун жана № 110 ырастамасы жараксыз деп таанылсын.

БИХУН Тахир Вундизович - Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты А.Л. Халикованын коомдук кеңешчисинин милдетин аткаруудан 2016-жылдын 15-июнунан тартып бошотулду (ырастама № 681).

БОГАЧИЕВ Болотбек Орумпорович - Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты Э.Ж. Сурабалдиеванын коомдук жардамчысынын милдетин аткаруудан 2017-жылдын 06 - июнунан тартып бошотулсун жана № 265 ырастамасы жараксыз деп таанылсын.

ГАПАРОВ Бексултан Рустамбекович - Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты Ж.А. Саматовдун коомдук жардамчысынын милдетин аткаруудан 2016-жылдын 12-июлунан тартып бошотулду (ырастама № 636).

ДАСТАН уулу Улан - Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты Ч.И. Джакупованын коомдук кеңешчисинин милдетин аткаруудан 2017-жылдын 01-январынан тартып бошотулду (ырастама № 44).

ДЖАКЫПБЕКОВ Болот Ишенбекович - Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты А.Ж. Акматовдун коомдук жардамчысынын милдетин аткаруудан 2016-жылдын 4-июлунан тартып бошотулду (ырастама № 444).

ДЖАНЫБЕКОВ Эдильбек Алмазбекович - Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты Ч.И. Джакупованын коомдук кеңешчисинин милдетин аткаруудан 2017-жылдын 01-январынан тартып бошотулду (ырастама № 45).

ДЖУРАЕВ Пахриддин Орунбаевич - Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты Т.К. Исаевдин коомдук кеңешчисинин милдетин аткаруудан 2017-жылдын 03-мартынан тартып бошотулсун жана № 858 ырастамасы жараксыз деп таанылсын.

ДОГОЧИЕВ Догдукбек Сапарбаевич - Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты Н.Б. Баяхуновдун коомдук жардамчысынын милдетин аткаруудан 2017-жылдын 31-январынан тартып бошотулсун жана № 885 ырастамасы жараксыз деп табылсын.