Депутаттын коомдук кеңешчиси жана жардамчысы кызматынан бошотулгандардын тизмеси

Депутаттын коомдук кеңешчиси жана жардамчысы кызматынан бошотулгандардын тизмеси

АКЫМБЕКОВ Русланбек Сапарбаевич - Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты П.Р. Тулендыбаевдин коомдук кеңешчисинин милдетин аткаруудан 2016-жылдын 24-августунан тартып бошотулду (ырастама № 382).

АЛДОЗОВ Исабек- Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты О.Ч. Текебаевдин коомдук кеӊешчисинин милдетин аткаруудан 2017-жылдын 01-ноябрынан тартып бошотулду жана № 143 ырастамасы жокко чыгарылды.

АЛМАЗБЕКОВ Тилек Алмазбекович - Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты Ч.И. Джакупованын коомдук жардамчысынын милдетин аткаруудан 2017-жылдын 01-январынан тартып бошотулду (ырастама № 507).

АЛЫМОВА Назгуль Маматарыповна - Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты М.Дж. Мискенбаевдин коомдук кеңешчисинин милдетин аткаруудан 2016-жылдын 31-октябрынан тартып бошотулду (ырастама № 374).

АМАНГЕЛЬДЫЕВ Ормонбек Амангельдыевич - Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты М.Дж. Мискенбаевдин коомдук жардамчысынын милдетин аткаруудан 2016-жылдын 31-октябрынан тартып бошотулду (ырастама № 847).

АМАТОВА Нуркыз Мырзакасымовна - Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты Т.Т. Мамытовдун коомдук жардамчысынын милдетин аткаруудан 2018-жылдын 18-январынан тартып бошотулсун жана № 952 ырастамасы жараксыз деп таанылсын.

АНАСОВ Замир Ысмаилович - Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты Ч.А. Султанбекованын коомдук жардамчысынын милдетин аткаруудан 2016-жылдын 15-ноябрынан тартып бошотулду (ырастама № 575).

АРТЫКБАЕВ Алманбет Жанышбекович - Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты Т.К. Исаевдин коомдук жардамчысынын милдетин аткаруудан 2017-жылдын 03-мартынан тартып бошотулсун жана № 564 ырастамасы жараксыз деп таанылсын.

АСАНОВ Адылбек Тойчубекович - Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты Н.К. Алимбековдун коомдук жардамчысынын милдетин аткаруудан 2016-жылдын 21-сентябрынан тартып бошотулду (ырастама № 132).

АСАНОВ Бектур Жантороевич - Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты О.Ч. Текебаевдин коомдук кеӊешчисинин милдетин аткаруудан 2017-жылдын 01-ноябрынан тартып бошотулду жана № 208 ырастамасы жокко чыгарылды.

АСКАРОВ Алинур Маратович - Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты Н.Н. Нишановдун коомдук жардамчысынын милдетин аткаруудан 2017-жылдын 04-октябрынан тартып бошотулду жана № 278 ырастамасы жокко чыгарылды.

АСКЕРОВ Ильгиз Аскерович - Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты А.Ж. Исмаилованын коомдук жардамчысынын милдетин аткаруудан 2017-жылдын 08-ноябрынан тартып бошотулду жана № 820 ырастамасы жокко чыгарылды.

АТТОКУРОВ Азрет Али Акылбекович - Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты Э.Т. Токтошевдин коомдук кенешчисинин милдетин аткаруудан 2017-жылдын 20-январынан тартып бошотулсун жана № 578 ырастамасы жараксыз деп табылсын.

АТТОКУРОВ Улан Базарбаевич - Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты И.А. Кадыркуловдун коомдук жардамчысынын милдетин аткаруудан 2017-жылдын 06-февралынан тартып бошотулсун жана № 272 ырастамасы жараксыз деп таанылсын.

АТЫРОВ Журсунбек Суранбаевич - Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты Ж.А. Калмаматовдун коомдук жардамчысынын милдетин аткаруудан 2018-жылдын 19-январынан тартып бошотулсун жана № 401 ырастамасы жараксыз деп таанылсын.

АТЫРОВ Темирлан Манасович - Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты У.К. Жылкыбаевдин коомдук жардамчысынын милдетин аткаруудан 2017-жылдын 16-мартынан тартып бошотулсун жана № 63 ырастамасы жараксыз деп таанылсын.

АХМЕДОВ Канатбек Абдурашидович - Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты Ч.А. Султанбекованын коомдук жардамчысынын милдетин аткаруудан 2016-жылдын 15-ноябрынан тартып бошотулду (ырастама № 740).

АШИМОВ Алтынбек Абдибаитович - Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты Ж.А. Калмаматовдун коомдук жардамчысынын милдетин аткаруудан 2018-жылдын 19-январынан тартып бошотулсун жана № 466 ырастамасы жараксыз деп таанылсын.

АШИМОВ Алтынбек Абдубаитович - Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты Ж.А. Калмаматовдун коомдук жардамчысынын милдетин аткаруудан 2017-жылдын 10-мартынан тартып бошотулсун жана № 401 ырастамасы жараксыз деп таанылсын.

БАЗАРБАЕВ Алмазбек Абдуллаевич - Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты Т.К. Исаевдин коомдук жардамчысынын милдетин аткаруудан 2017-жылдын 03-мартынан тартып бошотулсун жана № 563 ырастамасы жараксыз деп таанылсын.