Депутаттын коомдук кеңешчиси жана жардамчысы кызматынан бошотулгандардын тизмеси

Депутаттын коомдук кеңешчиси жана жардамчысы кызматынан бошотулгандардын тизмеси

ТУРДАЛИЕВА Махабат Аалыевна - Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты А.Т. Абжалиевдин коомдук жардамчысынын милдетин аткаруудан 2017-жылдын 04-декабрынан тартып бошотулду жана № 1020 ырастамасы жокко чыгарылды.

ТУРДАЛИЕВА Махаббат Аалыевна -Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты Жунус уулу Алтынбектин коомдук жардамчысынын милдетин аткаруудан 2017-жылдын 17-январынан тартып бошотулсун жана № 866 ырастамасы жараксыз деп табылсын.

ТУРСУНАЛИЕВ Толон Эркинбекович - Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты А.Ж. Салянованын коомдук кеӊешчисинин милдетин аткаруудан 2018-жылдын 05-мартынан тартып бошотулсун жана № 2046 ырастамасы жараксыз деп таанылсын.

УЗАКБАЙ уулу Болотбек - Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты Н.Н. Нишановдун коомдук жардамчысынын милдетин аткаруудан 2017-жылдын 26-январынан тартып бошотулсун жана № 517 ырастамасы жараксыз деп табылсын.

УЗБЕКОВ Орифжон Вайдуллаевич - Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты Т.К. Исаевдин коомдук жардамчысынын милдетин аткаруудан 2017-жылдын 03-мартынан тартып бошотулсун жана № 298 ырастамасы жараксыз деп таанылсын.

УКУБАЕВ Эльмырза Аманбекович - Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты А.У. Жапаровдун коомдук жардамчысынын милдетин аткаруудан 2017-жылдын 13-декабрынан тартып бошотулсун жана № 972 ырастамасы жараксыз деп таанылсын.

УМАРАЛИЕВ Баходир Турсунбаевич - Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты Т.И. Икрамовдун коомдук жардамчысынын милдетин аткаруудан 2017-жылдын 25 -сентябрынаннан тартып бошотулсун жана № 722 ырастамасы жараксыз деп таанылсын.

УМЕТБЕКОВ Роман Бактыбекович - Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты А.Ж. Исмаилованын коомдук жардамчысынын милдетин аткаруудан 2017-жылдын 08-ноябрынан тартып бошотулду жана № 171 ырастамасы жокко чыгарылды.

УМУРАЛИЕВ Эмильбек Кожомшукурович - Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты К.С. Нурматовдун коомдук кеӊешчисинин милдетин аткаруудан 2017-жылдын 08-ноябрынан тартып бошотулду жана № 87 ырастамасы жокко чыгарылды.

УРМАЛИЕВА Наргиза Омурбековна - Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты М.Дж. Мискенбаевдин коомдук жардамчысынын милдетин аткаруудан 2016-жылдын 31-октябрынан тартып бошотулду (ырастама № 52).

ХАЛБЕКОВ Абдысамат Диканбаевич - Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты Т.К. Исаевдин коомдук жардамчысынын милдетин аткаруудан 2017-жылдын 03-мартынан тартып бошотулсун жана № 171 ырастамасы жараксыз деп таанылсын.

ЧАЛОВА Гүлбарчын Толонбаевна - Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты Н.К. Алимбековдун коомдук жардамчысынын милдетин аткаруудан 2016-жылдын 10-октябрынан тартып бошотулду (ырастама № 226).

ШАДЫБЕКОВ Доолотбек Ташкаратегин - Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты Ч.А. Турсунбековдун коомдук кеӊешчисинин милдетин аткаруудан 2017-жылдын 08-декабрынан тартып бошотулсун жана № 2320 ырастамасы жараксыз деп таанылсын.

ШАДЫБЕКОВ Жалил Доолотбекович - Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты К.С. Бокоевдин коомдук жардамчысынын милдетин аткаруудан 2017-жылдын 29-ноябрынан тартып бошотулду жана № 1089 ырастамасы жокко чыгарылды.

ШАМШИДИНОВ Алишер Астанакулович - Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты Н.Н. Нишановдун коомдук кеңешчисинин милдетин аткаруудан 2017-жылдын 04-октябрынан тартып бошотулду жана № 606 ырастамасы жокко чыгарылды.

ШАРШЕНОВ Камчибек - Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты И.А. Кадыркуловдун коомдук жардамчысынын милдетин аткаруудан 2017-жылдын 06-февралынан тартып бошотулсун жана № 565 ырастамасы жараксыз деп таанылсын.

ШЕЙШЕКЕЕВ Дүйшөнбек - Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты А.С. Омурбекованын коомдук кеңешчисинин милдетин аткаруудан 2017-жылдын 26-октябрынан тартып бошотулду жана № 1025 ырастамасы жокко чыгарылды.

ЭГЕМБЕРДИЕВ Медербек Эгембердиевич - Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты Ж.А. Калмаматовдун коомдук жардамчысынын милдетин аткаруудан 2018-жылдын 19-январынан тартып бошотулсун жана № 2079 ырастамасы жараксыз деп таанылсын.

ЭМИЛЬБЕКОВА Алтынай Докторбековна - Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты М.Дж. Мискенбаевдин коомдук жардамчысынын милдетин аткаруудан 2016-жылдын 31-октябрынан тартып бошотулду (ырастама № 116).

ЭРИМБЕТОВ Токтогул Кубанычбекович - Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты К.У. Сатыбалдиевдин коомдук кеңешчисинин милдетин аткаруудан 2016-жылдын 11-октябрынан тартып бошотулду (ырастама № 259).