Депутаттын коомдук кеңешчиси жана жардамчысы кызматынан бошотулгандардын тизмеси

Депутаттын коомдук кеңешчиси жана жардамчысы кызматынан бошотулгандардын тизмеси

СКРИПКИН Дмитрий Валерьевич - Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты Г.А. Скрипкинанын коомдук кеңешчисинин милдетин аткаруудан 2016-жылдын 29-июнунан тартып бошотулду (ырастама № 285).

СМАИЛОВ Курманбек Сабырбекович - Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты О.М. Артыкбаевдин коомдук жардамчысынын милдетин аткаруудан 2017-жылдын 14-февралынан тартып бошотулсун жана № 805 ырастамасы жараксыз деп таанылсын.

СООРБЕКОВ Мурат Соорбекович - Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты М.Дж. Мискенбаевдин коомдук кеңешчисинин милдетин аткаруудан 2016-жылдын 31-октябрынан тартып бошотулду (ырастама № 459).

СУЙНАЛИЕВА Нүргүл Асматовна - Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты К.У. Сатыбалдиевдин коомдук жардамчысынын милдетин аткаруудан 2016-жылдын 11-октябрынан тартып бошотулду (ырастама № 38).

СУКЕНОВ Азиз Муталипович - Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты О.Ч. Текебаевдин коомдук кеӊешчисинин милдетин аткаруудан 2017-жылдын 01-ноябрынан тартып бошотулду жана № 70 ырастамасы жокко чыгарылды.

СУЛАЙМАНОВ Айбек Орозбекович – Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты Б.У. Есенбаеванын коомдук жардамчысынын милдетин аткаруудан 2016-жылдын 15-февралынан тартып бошотулсун жана № 111 ырастамасы жараксыз деп таанылсын.

СУЛТАНОВ Алмазбек Батырбекович - Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты И.А. Пирматовдун коомдук жардамчысынын милдетин аткаруудан 2017-жылдын 03-майынан тартып бошотулсун жана № 621 ырастамасы жараксыз деп таанылсын.

ТААЛАЙБЕКОВ Айбек Таалайбекович - Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты Д.Д. Бекешевдин коомдук жардамчысынын милдетин аткаруудан 2017-жылдын 10-майынан тартып бошотулсун жана № 89 ырастамасы жараксыз деп таанылсын.

ТАЙЛАКОВ Айбек Айткулович - Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты М.Дж. Мискенбаевдин коомдук жардамчысынын милдетин аткаруудан 2016-жылдын 31-октябрынан тартып бошотулду (ырастама № 213).

ТАЙЛАКОВ Аскат Марсбекович - Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты А.Ж. Акматовдун коомдук жардамчысынын милдетин аткаруудан 2017-жылдын 8-ноябрынан тартып бошотулду жана № 859 ырастамасы жокко чыгарылды.

ТАЛАНТОВА Кундуз Талантовна - Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты А.Т. Алтыбаеванын коомдук жардамчысынын милдетин аткаруудан 2016-жылдын 09 - февралынан тартып бошотулсун жана № 144 ырастамасы жараксыз деп таанылсын.

ТЕӉИЗБАЕВ Айбек Дуйшонбекович - Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты Д.Д. Бекешевдин коомдук жардамчысынын милдетин аткаруудан 2017-жылдын 21-декабрынан тартып бошотулсун жана № 73 ырастамасы жараксыз деп таанылсын.

ТЕНТИМИШЕВА Замира Шарапидиновна - Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты А.Л. Халикованын коомдук жардамчысынын милдетин аткаруудан 2016-жылдын 15-июнунан тартып бошотулду (ырастама № 54).

ТЕШАБАЕВ Аманкул Торабаевич - Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты К.С. Нурматовдун коомдук жардамчысынын милдетин аткаруудан 2017-жылдын 08-ноябрынан тартып бошотулду жана № 335 ырастамасы жокко чыгарылды.

ТИЛЕКТЕШОВ Улукбек Тилектешович - Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты И.Ш. Омуркуловдун коомдук кеңешчисинин милдетин аткаруудан 2016-жылдын 19-сентябрынан тартып бошотулду (ырастама № 311).

ТОЙЧУБЕКОВА Гулянда Чынгызбековна - Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты А.Л. Халикованын коомдук кеңешчисинин милдетин аткаруудан 2016-жылдын 15-июнунан тартып бошотулду (ырастама № 178).

ТОКОНАЛИЕВ Бектур Доктурбекович - Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты Э.Б. Джумалиеванын коомдук жардамчысынын милдетин аткаруудан 2016-жылдын 25-январынан тартып бошотулсун жана № 92 ырастамасы жараксыз деп таанылсын.

ТОКТАЛИЕВ Алтынбек Калмурзаевич - Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты К.А. Сатыбалдиевдин коомдук жардамчысынын милдетин аткаруудан 2016-жылдын 30-сентябрынан тартып бошотулсун жана № 700 ырастамасы жараксыз деп таанылсын.

ТОКТОМАТОВА Аида Нурмамбетовна - Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты Ж.А. Калмаматовдун коомдук кеңешчисинин милдетин аткаруудан 2018-жылдын 19-январынан тартып бошотулсун жана № 2016 ырастамасы жараксыз деп таанылсын.

ТОКТОСУНОВ Амат Калмаматович – Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты А.Ш. Жээнбековдун коомдук жардамчысынын милдетин аткаруудан 2016-жылдын 17-февралынан тартып бошотулсун жана № 10 ырастамасы жараксыз деп таанылсын.