Депутаттын коомдук кеңешчиси жана жардамчысы кызматынан бошотулгандардын тизмеси