Жогорку Кеңештин Депутаттарынын статусу жөнүндө мыйзам