Covid-19 илдетин ынтымак менен жеӊебиз! #ЫнтымакМененЖеӊебиз

19-03-2020 11:49

Covid-19илдетин ынтымак менен жеӊебиз!

#ЫнтымакМененЖеӊебиз