2022-жылдын 8 - декабрында каралып, добуш берүүгө киргизилген мыйзам долбоорлору

09-12-2022 15:00

2022-жылдын 8 - декабрында каралып, добуш берүүгө киргизилген мыйзам долбоорлору:

 

1. Кыргыз Республикасынын Социалдык фондунун 2021-жыл үчүн бюджетинин аткарылышы жөнүндө отчету тууралуу (демилгечи – Министрлер Кабинетинин Төрагасы, 23.05.22деги кир. № 6-9821/22) (Бюджет, экономикалык жана фискалдык саясат боюнча комитет, Социалдык саясат боюнча комитет караган)

 

2. “Кыргыз Республикасынын Социалдык фондунун 2022-жылга бюджети жана 2023–2024-жылдарга болжолу жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу” Мыйзамдын долбоору (биринчи окууга киргизилет) (демилгечи – Министрлер Кабинетинин Төрагасы, 25.10.22деги кир. № 6-21382/22) (Бюджет, экономикалык жана фискалдык саясат боюнча комитет, Социалдык саясат боюнча комитет караган)

 

3. “Кыргыз Республикасынын Социалдык фондунун 2023-жылга бюджети жана 2024–2025-жылдарга болжолу жөнүндө” Мыйзамдын долбоору (биринчи окууга киргизилет) (демилгечи – Министрлер Кабинетинин Төрагасы, 30.09.22деги кир. № 6-19506/22) (Бюджет, экономикалык жана фискалдык саясат боюнча комитет, Социалдык саясат боюнча комитет караган)

 

4. Кыргыз Республикасынын Саламаттык сактоо министрлигине караштуу Милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондунун 2021-жыл үчүн бюджетинин аткарылышы жөнүндө отчету тууралуу (демилгечи – Министрлер Кабинетинин Төрагасы, 05.10.22деги кир. № 6-19913/22) (Бюджет, экономикалык жана фискалдык саясат боюнча комитет, Социалдык саясат боюнча комитет караган)

 

5. “Кыргыз Республикасынын Саламаттык сактоо министрлигине караштуу Милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондунун 2022-жылга бюджети жана 2023-2024-жылдарга болжолу жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу” Мыйзамдын долбоору (биринчи окууга киргизилет) (демилгечи – Министрлер Кабинетинин Төрагасы, 29.11.22деги кир. № 6-23745/22) (Бюджет, экономикалык жана фискалдык саясат боюнча комитет, Социалдык саясат боюнча комитет караган)

 

6. “Кыргыз Республикасынын Саламаттык сактоо министрлигине караштуу Милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондунун 2023-жылга бюджети жана 2024–2025-жылдарга пландык мезгили жөнүндө” Мыйзамдын долбоору (биринчи окууга киргизилет) (демилгечи – Министрлер Кабинетинин Төрагасы, 26.10.22деги кир. № 6-21532/22) (Бюджет, экономикалык жана фискалдык саясат боюнча комитет, Социалдык саясат боюнча комитет караган)

 

7. “Кыргыз Республикасынын 2022-жылга республикалык бюджети жана 2023–2024-жылдарга болжолу жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу” Мыйзамдын долбоору (экинчи окууга киргизилет) (демилгечи – Министрлер Кабинетинин Төрагасы, 01.11.22деги кир. № 6-21866/22) (Бюджет, экономикалык жана фискалдык саясат боюнча комитет караган)

 

8. “Кыргыз Республикасынын 2023-жылга республикалык бюджети жана 2024-2025-жылдарга пландык мезгили жөнүндө” Мыйзамдын долбоору (экинчи окууга киргизилет) (демилгечи – Министрлер Кабинетинин Төрагасы, 03.10.22деги кир. № 6-19584/22) (Бюджет, экономикалык жана фискалдык саясат боюнча комитет караган)