ТЫНАЛИЕВ Азат Суюнучевич - Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты И.А. Пирматовдун коомдук жардамчысынын милдетин аткаруудан 2019-жылдын 09-октябрынан тартып бошотулсун жана № 2405 кызматтык ырастамасы жараксыз деп таанылсын.

10-10-2019 10:10

ТЫНАЛИЕВ Азат Суюнучевич - Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты И.А. Пирматовдун коомдук жардамчысынын милдетин аткаруудан 2019-жылдын 09-октябрынан тартып бошотулсун жана № 2405 кызматтык ырастамасы жараксыз деп таанылсын.