2019-жылдын 27-июнундагы № 3194-VI “Кыргыз Республикасынын Судьяларын тандоо боюнча кеңештин курамын бекитүү жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин 2017-жылдын 21-декабрындагы № 2098-VI токтомуна өзгөртүү киргизүү тууралуу

27-06-2019 16:34

Кыргыз Республикасынын Судьяларын тандоо боюнча кеңештин курамын бекитүү жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин 2017-жылдын 21-декабрындагы № 2098-VI токтомуна өзгөртүү киргизүү тууралуу

 

 

Кыргыз Республикасынын Конституциясынын 74-беренесине, “Кыргыз Республикасынын Судьяларын тандоо боюнча кеңеши жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 4-беренесине ылайык Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңеши т о к т о м  к ы л а т:

1. Абдырашитов Тилек Арстанбекович Кыргыз Республикасынын Судьяларын тандоо боюнча кеңештин ыйгарым укуктарынын калган мөөнөтүнө Кыргыз Республикасынын Судьяларын тандоо боюнча кеңештин курамына бекитилсин.

2. “Кыргыз Республикасынын Судьяларын тандоо боюнча кеңештин курамын бекитүү жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин 2017-жылдын 21-декабрындагы № 2098-VI токтомуна төмөнкүдөй өзгөртүү киргизилсин:

1-пункттагы “Горшковская Ирина Вадимовна” деген сөздөр “Абдырашитов Тилек Арстанбекович” деген сөздөргө алмаштырылсын.

3. Ушул токтом кабыл алынган күндөн тартып күчүнө кирет.

 

 

 

Төрага                                                                                 Д.А. Джумабеков