2019-жылдын 27-июнундагы № 3195-VI “Кыргыз Республикасынын Судьялар кеңешине караштуу Тартип комиссиясынын курамына мүчөлөрдү бекитүү жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин 2018-жылдын 24-январындагы № 2207-VI токтомуна өзгөртүү киргизүү тууралуу

27-06-2019 16:38

Кыргыз Республикасынын Судьялар кеңешине караштуу Тартип комиссиясынын курамына мүчөлөрдү бекитүү жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин 2018-жылдын

24-январындагы № 2207-VI токтомуна өзгөртүү киргизүү тууралуу

 

 

Кыргыз Республикасынын Конституциясынын 95-беренесинин 9-бөлүгүнө, “Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Регламенти жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 124-беренесинин
61-бөлүгүнө, “Кыргыз Республикасынын Судьялар кеңешине караштуу Тартип комиссиясы жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 4-беренесинин 1-бөлүгүнө ылайык Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңеши т о к т о м  к ы л а т:

1. Сулайманов Жолдошбек Атакеевич Тартип комиссиясынын ыйгарым укуктарынын калган мөөнөтүнө Кыргыз Республикасынын Судьялар кеңешине караштуу Тартип комиссиясынын курамына бекитилсин.

2. “Кыргыз Республикасынын Судьялар кеңешине караштуу Тартип комиссиясынын курамына мүчөлөрдү бекитүү жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин 2018-жылдын 24-январындагы
№ 2207-VI токтомуна төмөнкүдөй өзгөртүү киргизилсин:

1-пунктун төртүнчү абзацындагы “Базарбай уулу Эрлан” деген сөздөр “Сулайманов Жолдошбек Атакеевич” деген сөздөргө алмаштырылсын.

3. Ушул токтом кабыл алынган күндөн тартып күчүнө кирет.

 

 

 

Төрага                                                                                 Д.А. Джумабеков