2019-жылдын 27-июнундагы № 3193-VI А.Ш. Атамбаевди Кыргыз Республикасынын экс-президентинин статусунан ажыратуу жөнүндө

27-06-2019 13:26

А.Ш. Атамбаевди Кыргыз Республикасынын экс-президентинин статусунан ажыратуу жөнүндө

 

 

“Кыргыз Республикасынын экс-президенти А.Ш. Атамбаевди статусунан ажыратуу үчүн ага каршы күнөө коюу жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин 2019-жылдын 20-июнундагы
№ 3138-VI токтомунун жана Кыргыз Республикасынын экс-президенти
А.Ш. Атамбаев Кыргыз Республикасынын Президентинин ыйгарым укуктарын аткарган мезгилде жасаган аракеттеринде кылмыш белгилеринин бар экендиги тууралуу Кыргыз Республикасынын Башкы
прокурору Ө.А. Жамшитовдун 2019-жылдын 24-июнундагы корутундусунун негизинде “Кыргыз Республикасынын Президентинин ишмердигинин кепилдиктери жана Кыргыз Республикасынын экс-президентинин
статусу жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 12-беренесинин
4 жана 6-бөлүктөрүнө ылайык Кыргыз Республикасынын Жогорку
Кеңеши т о к т о м  к ы л а т:

1. Кыргыз Республикасынын экс-президенти А.Ш. Атамбаев Кыргыз Республикасынын Президентинин ыйгарым укуктарын аткарган мезгилде жасаган аракеттеринде кылмыш белгилеринин бар экендиги жөнүндө Кыргыз Республикасынын Башкы прокурору Ө.А. Жамшитовдун корутундусу эске алынсын.

2. А.Ш. Атамбаев Кыргыз Республикасынын экс-президентинин статусунан ажыратылсын.

3. Ушул токтомдун көчүрмөсү Кыргыз Республикасынын Башкы прокуроруна жиберилсин.

 

 

 

Төрага                                                                                 Д.А. Джумабеков