2019-жылдын 6- мартындагы № 2936-VI Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин 2019-жылдын мартындагы ишинин календардык планын бекитүү жөнүндө

06-03-2019 09:30

Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин 2019-жылдын мартындагы ишинин календардык планын бекитүү жөнүндө

 

 

Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңеши т о к т о м  к ы л а т:

 

Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин 2019-жылдын мартындагы ишинин календардык планы бекитилсин (тиркелет).

 

 

 

Төрага                                                                                 Д.А. Джумабеков