2022-жылдын  19-декабрындагы “Патент мыйзамы” Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын долбооруна карата Комитеттин КОРУТУНДУСУ (2-окуу)

20-12-2022 14:35

Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Социалдык саясат боюнча комитетинин

2022-жылдын  19-декабрындагы

“Патент мыйзамы” Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын долбооруна карата

КОРУТУНДУСУ

Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Социалдык саясат боюнча комитети Кыргыз Республикасынын Конституциясынын 85-беренесине ылайык Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинети тарабынан демилгеленген “Патент мыйзамы” Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын долбоорун (2022-жылдын 15-августундагы кир. № 6-16574/22)   жана “Патент мыйзамы” Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын долбоорун биринчи окууда кабыл алуу жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин 2022-жылдын 30-ноябрындагы № 673-VΙI токтомун карап чыгып, Мыйзам долбоору аны актуалдаштыруу, жаңылоо жана аны Кыргыз Республикасынын эл аралык келишимдеринин жоболоруна толугу менен шайкеш келүүсүн камсыздоо максатында иштелип чыккандыгын белгилейт.

Мыйзам долбоорун экинчи окууга даярдоонун жүрүшүндө 2022-жылдын 2-декабрында Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Социалдык саясат боюнча комитети “Патент мыйзамы” Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын долбоору боюнча парламенттик угуу өткөрдү.

Мындан тышкары, Кыргыз Республикасынын Жогорку Кенешинин депутаттарынан жазуу жүзүндөгү сунуштар келип түшкөн жок.

“Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Регламенти жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 51-беренесине ылайык жана жогоруда баяндалгандардын негизинде Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Социалдык саясат боюнча комитети төмөнкүдөй корутундуга келет:

1. Парламенттик угуунун сунуштарын эске алуу “Патент мыйзамы” Кыргыз Республикасынын Мыйзам долбоору жактырылсын жана аны экинчи окууда кабыл алуу Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешине сунушталсын.

2. “Патент мыйзамы” Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын долбоору боюнча баяндама жасоо Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Социалдык саясат боюнча комитетинин төрагасы В. К. Раимбачаевага тапшырылсын.

3. Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетине караштуу Интеллектуалдык менчик жана инновациялар мамлекеттик агенттигинин директору Керимбаева Р. Т. ушул маселе боюнча Кыргыз Республикасынын Жогорку Кенешинин жыйналышына чакырылсын.

   Комитеттин төрагасы                                                                                                                                       В. К. Раимбачаева