Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Социалдык саясат боюнча комитетинин жыйналышынын күн тартиби (31.01.2022-жыл)

27-01-2022 11:00

Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Социалдык саясат боюнча комитетинин 2022-жылдын 31-январындагы жыйналышынын

КҮН ТАРТИБИ

Убактысы:                           саат 10.00

Өткөрүлүүчү жери:            Жогорку Кеңештин Күн батыш залы (1-кабат)

Маселелер

Демилгечилер

Баяндамачылар

1.

Кыргыз Республикасынын айрым мыйзам актыларын күчүн жоготту деп таануу жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын долбоору жөнүндө

биринчи окууга

КР Министрлер Кабинети (2021-жылдын 2-ноябрындагы кир. № 6-15489/21)

КР Юстиция министри  А. Б. Баетов

2.

Кыргыз Республикасынын Балдар жөнүндө кодексине Кыргыз Республикасынын Президентинин каршы пикири жөнүндө

Кыргыз Республикасынын Президенти (2021-жылдын 22-сентябрындагы кир. № 6-13082/21)

КР Эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министри К. Б. Базарбаев

3.

Кыргыз Республикасынын  Үйбѳлѳ кодесине  ѳзгѳртүүлѳрдү киргизүү жѳнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамына Кыргыз Республикасынын Президентинин каршы пикири жѳнүндѳ

Кыргыз Республикасынын Президенти (2021-жылдын 22-сентябрындагы кир. № 6-13080/21)

КР Эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министри К. Б. Базарбаев

4.

“Балдар маселелери боюнча Кыргыз Республикасынын айрым мыйзам актыларына ѳзгѳртүүлѳрдү киргизүү жѳнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамына Кыргыз Республикасынын Президентинин каршы пикири жѳнүндѳ

Кыргыз Республикасынын Президенти (2021-жылдын 22-сентябрындагы кир. № 6-13078/21)

КР Эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министри К. Б. Базарбаев

5.

«Кыргыз Республикасынын жарандык процесстик кодексине ѳзгѳртүүлѳрдү киргизүү жѳнүндѳ» Кыргыз Республикасынын мыйзамына Кыргыз Республикасынын Президентинин каршы пикири жѳнүндѳ

Кыргыз Республикасынын Президенти (2021-жылдын 13-декабрындагы кир. № 6-16972/21)

КР Эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министри К. Б. Базарбаев

6.

Ар кандай маселелер

Социалдык саясат боюнча комитетинин төрагасы                                                                                                                     Д. А. Ашимова

 

Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Социалдык саясат боюнча комитетинин 2022-жылдын 31-январындагы жыйналышынын

КОШУМЧА КҮН ТАРТИБИ

Убактысы:                           саат 10.00

Өткөрүлүүчү жери:            Жогорку Кеңештин Күн батыш залы (1-кабат)

Маселелер

Демилгечилер

Баяндамачылар

1.

Үй-бүлөдө жана билим берүү уюмдарында балдарга карата эмоционалдык, психикалык, физикалык зомбулукту колдонуу боюнча кырдаалдар жөнүндө

Социалдык саясат боюнча комитети

КР Эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министри К. Б. Базарбаев жана КР Билим берүү жана илим министри

Б. Д. Купешев 

2.

Кыргыз Республикасынын Жогорку Кенешинин Социалдык саясат  боюнча комитетинин Россия Федерациясынын Екатеринбург,                                Санкт-Петербург жана Москва шаарларында  эмгектенген мигранттардын социалдык-укуктук абалы менен таанышуу максатында кѳчмѳ жыйын ѳткѳрүү жѳнүндѳ

Социалдык саясат боюнча комитети

КР ЖК Социалдык саясат боюнча комитетинин тѳрагасы

Д. А. Ашимова

Социалдык саясат боюнча комитетинин төрагасы                                                                                                                           Д. А. Ашимова