2021-жылдын 12-апрелиндеги «Кесиптик башталгыч билим берүү жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу» Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын долбоору жөнүндө комитеттин КОРУТУНДУСУ 3-окуу

19-04-2021 10:36

 

Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеӊешинин Социалдык маселелер, билим берүү, илим, маданият жана саламаттык сактоо боюнча комитетинин

2021-жылдын 12-апрелиндеги

«Кесиптик башталгыч билим берүү жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу» Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын долбоору жөнүндө

КОРУТУНДУСУ

 

    Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеӊешинин депутаты А.Т. Мамашова тарабынан демилгеленген, 2021-жылдын 24-мартында Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңеши тарабынан экинчи окууда кабыл алынган (Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин 2021-жылдын 24-мартындагы № 4474-VI токтому) «Кесиптик башталгыч билим берүү жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу» Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын долбоорун карап чыгып, Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеӊешинин Социалдык маселелер, билим берүү, илим, маданият жана саламаттык сактоо боюнча комитети төмөнкүлөрдү белгилейт.

Мыйзам долбоору башталгыч кесиптик билим берүү уюмдарынын ишмердүүлүгүнүн эффективдүүлүгүн жумуш берүүчүлөрдү кесиптик кадрларды даярдоого катыштыруу, ошондой эле кесиптик билим берүүгө көп сандаган жаштарды айрым кесиптер үчүн окутуу мөөнөттөрүн кыскартуунун эсебинен тартуу менен жогорулатууга арналган.

Мыйзам долбоорун үчүнчү окууга даярдоонун жүрүшүндө редакциялык мүнөздө сын-пикирлер жана сунуштар келип түшкөн жок. Мыйзам долбоорунун тексти Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Аппаратынын тиешелүү бөлүмдөрү менен жеткире иштелип чыкты.

«Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Регламенти жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 53-беренесине ылайык жана жогоруда баяндалгандын негизинде Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеӊешинин Социалдык маселелер, билим берүү, илим, маданият жана саламаттык сактоо боюнча комитети төмөнкүдөй корутундуга келет:

1. «Кесиптик башталгыч билим берүү жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу» Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын долбоору жактырылсын жана аны үчүнчү окууда кабыл алуу Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешине сунушталсын (тиркелет).

2. Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеӊешинин Социалдык маселелер, билим берүү, илим, маданият жана саламаттык сактоо боюнча комитеттин төрагасы Г. С. Молдобекова ушул Мыйзам долбоору боюнча баяндамачы болуп аныкталсын.

3. Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин жыйналышына ушул маселе боюнча Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министри, Кыргыз Республикасынын Саламаттык сактоо жана социалдык өнүктүрүү министри чакырылсын.

 

       

 

Комитеттин төрагасы                                            Г. С. Молдобекова