ТУРСУНАЛИЕВ Толон Эркинбекович - Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты А.Ж. Салянованын коомдук кеӊешчисинин милдетин аткаруудан 2018-жылдын 05-мартынан тартып бошотулсун жана № 2046 ырастамасы жараксыз деп таанылсын.

07-03-2018 17:43

ТУРСУНАЛИЕВ Толон Эркинбекович - Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты А.Ж. Салянованын  коомдук кеӊешчисинин милдетин аткаруудан 2018-жылдын 05-мартынан тартып бошотулсун жана № 2046  ырастамасы жараксыз деп таанылсын.