СЫДЫКОВ Канат Азизбекович - Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты Т.И. Икрамовдун коомдук кеңешчисинин милдетин аткаруудан 2018-жылдын 27-февралынан тартып бошотулсун жана № 923 ырастамасы жараксыз деп таанылсын.

28-02-2018 16:33

СЫДЫКОВ Канат Азизбекович - Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты Т.И. Икрамовдун коомдук кеңешчисинин милдетин аткаруудан 2018-жылдын 27-февралынан тартып бошотулсун жана № 923 ырастамасы жараксыз деп таанылсын.