“Кыргыз Республикасынын 2020-жылга республикалык бюджети жана 2021-2022-жылдарга болжолу жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын долбоору жөнүндө Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеӊешинин Социалдык маселелер, билим берүү, илим, маданият жана саламаттык сактоо боюнча комитетинин КОРУТУНДУСУ

04-11-2019 11:25

 

“Кыргыз Республикасынын 2020-жылга республикалык бюджети жана 2021-2022-жылдарга болжолу жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын долбоору жөнүндө Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеӊешинин Социалдык маселелер, билим берүү, илим, маданият жана саламаттык сактоо боюнча комитетинин

2019-жылдын 28-октябрындагы

КОРУТУНДУСУ

 

    Кыргыз Республикасынын Конституциясынын 79-беренесине ылайык Кыргыз Республикасынын Өкмөтү тарабынан киргизилген “Кыргыз Республикасынын 2020-жылга республикалык бюджети жана 2021-2022-жылдарга болжолу жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын долбоорун (2019-жылдын 27-сентябрындагы № 503-токтому) карап чыгып, Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеӊешинин Социалдык маселелер, билим берүү, илим, маданият жана саламаттык сактоо боюнча комитети төмөнкүлөрдү белгилейт.

“Кыргыз Республикасынын 2020-жылга республикалык бюджети жана 2021-2022-жылдарга болжолу жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзам долбооруна түшүндүрмө каттан улам, “Кыргыз Республикасынын 2020-жылга республикалык бюджети жана 2021-2022-жылдарга болжолу жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзам долбоору Кыргыз Республикасынын 2020-жылга бюджеттик резолюциясы жана 2021-2022-жылдарга болжолу менен аныкталган негизги артыкчылыктарды жана багыттарды эске алуу менен Кыргыз Республикасынын Бюджеттик кодексине ылайык даярдалган.

Социалдык саясат жаатында мамлекеттин кепилдик берилген социалдык милдеттенмелерин толук көлөмдө аткаруу, калктын турмуш деңгээлин жогорулатуу жана жарандардын социалдык жактан корголбогон категорияларынын абалын жакшыртуу, өтө аялуу категориядагы жарандарга даректүү социалдык жардам көрсөтүү боюнча иштер улантылат.

Ишке орноштуруу жаатындагы негизги артыкчылыктуу багыттар 2020-жылга чейин калкты иш менен камсыз кылууга көмөктөшүү жана ички жана тышкы эмгек миграциясын жөнгө салуу программасын ишке ашыруунун алкагында улантылат.

Глобалдуу чакырыктарды эсепке алуу менен, келечектеги эмгек чөйрөсүн комплекстүү талдоо жүргүзүлөт жана стратегиялык максаттар, артыкчылыктуу багыттар жана орто мөөнөттүү келечекке милдеттер белгиленет.

Калктын жан башына ИДПнын көлөмү 2020-жылы 1 490,9 АКШ долларынан 2022-жылы 1 581,2 АКШ долларына чейин өсөт.

2020-2022-жылдарда калктын акчалай кирешелеринин жогорулоо тенденциясы сакталат, ал тийиштүү түрдө 454,9 млрд. сом, 479,4 млрд. сом жана 506,7 млрд. сом, өлчөмүндө болжолдонууда, анык өсүш орточо 0,9%. Орточо айлык эмгек акынын өлчөмү 2020-жылы 17 955,5 сомдон 2022-жылы 19 682,9 сомго чейин көбөйөт, же орточо анык өсүш 0,3% (номиналдык өсүш орточо 4,8%) түзөт.

Калктын жан башына жашоо минимумунун болжолдонгон нарктык чоңдугу айына 2020-ж. – 5 063,6 сом, 2021-ж. – 5 306,7 сом, 2022-ж. – 5 540,1 сом.

Мамлекеттик инвестициялардын гранттарын эсепке алганда, мамлекеттик бюджеттин кирешелеринин жалпы көлөмү 2020-жылга 183 708,1 млн сом суммада, же ИДПга карата 27,5 % болжолдонууда.

2020-жылга республикалык бюджеттин чыгымдарынын жалпы көлөмү финансылык активдерди эсепке албаганда 173 663,9 млн. сом же ИДПга карата 26,0% деңгээлинде белгиленди, бул 2019-жылга бекитилген (161 913,1 млн сом) бюджеттен 11 750,8 млн сомго көп.

2020-жылга республикалык бюджеттин тартыштыгы 9 953,5 млн сомду же бекитилген бюджетке же ИДПга карата 1,5%ды түзөт.

“Жалпы багыттагы мамлекеттик кызматтар” бөлүмү боюнча 2020-жылга чыгымдар 55 842,3 млн сом суммасында каралган, 2019-жылдын бекитилген бюджетине карата 2 737,1 млн сомго көбөйгөн, анын ичинде бюджеттик каражаттардын эсебинен чыгымдар 54 662,1 млн сомду түзөт, 2 683,2 млн. сомго көбөйгөн, атайын эсептин каражаттарынын эсебинен 1 180,2 млн сом, 2019-жылдын бекитилген бюджетине карата 53,9 млн сомго көбөйгөн. Бөлүм боюнча чыгымдар республикалык бюджеттин жалпы чыгымдарынан 30,7 % (финансылык активдерди эсепке алуу менен) жана 2020-жылдын ИДП деӊгээлине карата 8,4 % ды түзөт.

 

Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлиги (ведомстволук илимий мекемелер)

Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлигинин ведомстволук илимий мекемелеринин 2020-жылга чыгымдары 168,8 млн сом суммасында каралган, 2019-жылдын бекитилген бюджетине карата 1,6 млн сомго же 1,0 %га көбөйгөн, анын ичинен бюджеттик каражаттар боюнча 166,7 млн сом, 2019-жылдын бекитилген бюджетине карата 1,3 млн сомго көбөйгөн, атайын эсептеги каражаттары боюнча 2,0 млн сом, 2019-жылдын бекитилген бюджетине карата 0,2 млн сомго көбөйгөн.

млн сом

Аталышы

2018-ж. факт

2019-ж. бекит

2020-ж. долбоор

четтөө

2021-ж. болжол

2022-ж. болжол

Бардыгы

165,4

167,2

168,8

1,6

168,8

168,8

Бюджеттик каражаттар

164,5

165,4

166,7

1,3

166,7

166,7

Атайын эсептин каражаттары

0,9

1,8

2,0

0,2

2,0

2,0

 

 

 

 

 

 

 

Илимий ишти өнүктүрүү, “илимдин кандидаты” жана “илимдин доктору” окумуштуулук даража үчүн үстөк акыны жогорулатууга илимий жана педагогикалык кадрларды колдоо жана анын келечектүүлүгүн жогорулатуу үчүн шарттарды түзүү максатында кошумча 1,2 млн сом каралган.

Атайын эсептин каражаттары боюнча 0,2 млн сомго көбөйүү болжолдуу көрсөткүчтөрдүн көбөйүшүнө байланыштуу болду.

Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлигинде (илимий ведомстволук мекемелер) өзүнүн ишин 19 базалык мекемеде жана 32 гранттык илимий мекемеде ишке ашырат.

Кыргыз Республикасынын Улуттук илимдер академиясы

Кыргыз Республикасынын Улуттук илимдер академиясынын 2020-жылга чыгымдары 382,1 млн сом суммасында каралган, 2019-жылдын бекитилген бюджетине карата 61,6 млн сомго көбөйгөн, анын ичинен бюджеттик каражаттар боюнча 362,2 млн сом, 2019-жылдын бекитилген бюджетине карата 60,7 млн. сомго көбөйгөн, атайын эсептин каражаттары боюнча 19,9 млн сом, 2019-жылдын бекитилген бюджетине карата 0,9 млн сомго көбөйгөн.

млн сом

Аталышы

2018-ж. факт

2019-ж. бекит

2020-ж. долбоор

четтөө

2021-ж. болжол

2022-ж. болжол

Бардыгы

336,7

320,5

382,1

61,6

383,1

384,6

Бюджеттик каражаттар

320,6

301,5

362,2

60,7

362,5

363,2

Атайын эсептин каражаттары

16,2

19,0

19,9

0,9

20,6

21,4

 

 

 

 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук илимдер академиясынын кызматкерлеринин эмгек акы системасын өркүндөтүү максатында, илимий кызматкерлердин эмгек акысын 50% жогорулатууга кошумча 56,2 млн сом каралган.

Илимий ишти өнүктүрүү, “илимдин кандидаты” жана “илимдин доктору” окумуштуулук даража үчүн үстөк акыны жогорулатууга илимий жана педагогикалык кадрларды колдоо жана анын келечектүүлүгүн жогорулатуу үчүн шарттарды түзүү максатында кошумча 4,5 млн сом каралган.

Атайын эсептин каражаттары боюнча 0,9 млн сомго көбөйүү болжолдуу көрсөткүчтөрдүн көбөйүшү менен байланыштуу болду.

Кыргыз Республикасынын Улуттук илимдер академиясында 21 базалык институту жана борборлордун 9 илимий мекемелери  бар.

Кыргыз Республикасынын Жогорку аттестациялык комиссиясы

Кыргыз Республикасынын Жогорку аттестациялык комиссиясынын 2020-жылга чыгымдары 13,5 млн сом суммасында каралган, анын ичинен бюджеттик каражаттар 7,8 млн сом, 2019-жылдын бекитилген бюджетине карата 1,3 млн сомго көбөйгөн, атайын эсептин каражаттары 5,7 млн сом, 2019-жылдын бекитилген бюджетине карата 0,2 млн сомго көбөйгөн.

млн сом

Аталышы

2018-ж. факт

2019-ж. бекит

2020-ж. долбоор

четтөө

2021-ж. болжол

2022-ж. болжол

Бардыгы

11,0

12,0

13,5

1,5

12,5

12,5

Бюджеттик каражаттар

6,5

6,5

7,8

1,3

6,8

6,8

Атайын эсептин каражаттары

4,5

5,5

5,7

0,2

5,7

5,7

 

 

 

 

 

 

 

Бюджеттик каражаттардын 1,3 млн сомго көбөйүшү: 0,2 млн сом эмгек акы төлөө системасын өркүндөтүү жана мамлекеттик жарандык кызматкерлердин ишинин натыйжалуулугун жогорулатуу максатында каралган жана 1,1 млн сом зыяндуулук үчүн кошумча акы.

Атайын эсептин каражаттары боюнча 0,2 млн сомго көбөйүү болжолдуу көрсөткүчтөрдүн көбөйүшү менен байланыштуу болду.

Кыргыз Республикасынын Жогорку аттестациялык комиссиясынын 2019-жылдын 8-октябрындагы № 03-7/775 катына ылайык “Кыргыз Республикасынын 2020-жылга республикалык бюджети жана 2021-2022-жылдарга болжолу жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын долбоору боюнча сунуштар жана сын-пикирлери жок.

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Мамлекеттик каттоо кызматына караштуу Архив агенттиги

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Мамлекеттик каттоо кызматына караштуу Архив агенттигинин чыгымдары 2020-жылга 275,2 млн сом суммасында же 2019-жылга бекитилген бюджеттин деңгээлинде каралган, анын ичинен бюджеттик каражаттар 242,4 млн сом, атайын эсептин каражаттары 32,8 млн сом.

млн сом

Аталышы

2018-ж. факт

2019-ж. бекит

2020-ж. долбоор

четтөө

2021-ж. болжол

2022-ж. болжол

Бардыгы

247,4

275,2

275,2

0

274,5

277,6

Бюджеттик каражаттар

222,0

242,4

242,4

0

241,6

244,7

Атайын эсептин каражаттары

25,4

32,8

32,8

0

32,9

32,9

 

 

 

 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Интеллектуалдык менчик жана инновациялар мамлекеттик кызматы

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Интеллектуалдык менчик жана инновациялар мамлекеттик кызматынын 2020-жылга чыгымдары 130,2 млн сом суммасында каралган, 2019-жылдын бекитилген бюджетине карата 0,4 млн сомго азайган, анын ичинен бюджеттик каражаттар - 60,2 млн сом, же 2019-жылга бекитилген бюджеттин деңгээлинде, атайын эсептин каражаттары 70,0 млн сом, 2019-жылдын бекитилген бюджетине карата 0,4 млн сомго азайган. 

млн сом

 

Аталышы

2018-ж. факт

2019-ж. бекит

2020-ж. долбоор

четтөө

2021-ж. болжол

2022-ж. болжол

Бардыгы

117,8

130,6

130,2

-0,4

129,9

129,8

Бюджеттик каражаттар

59,3

60,2

60,2

0

60,2

60,4

Атайын эсептин каражаттары

58,5

70,4

70,0

-0,4

69,7

69,4

 

 

 

 

 

 

 

Атайын эсептин каражаттары боюнча чыгымдардын 0,4 млн сомго азайышы болжолдуу көрсөткүчтөрдүн азайышы менен байланыштуу болду.

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Интеллектуалдык менчик жана инновациялар мамлекеттик кызматынын 2019-жылдын 9-октябрындагы № 02/2848 катына ылайык “Кыргыз Республикасынын 2020-жылга республикалык бюджети жана 2021-2022-жылдарга болжолу жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын долбоору боюнча сунуштар жана сын-пикирлери жок.

"Манас" жана Чынгыз Айтматов улуттук академиясы" мамлекеттик мекемеси

Жаңы түзүлгөн "Манас" жана Чынгыз Айтматов улуттук академиясы" мамлекеттик мекемесинин чыгымдары 2020-жылга 35,9 млн сом суммасында каралган. Анын ичинде бюджеттик каражаттар – 35,9 млн сом.

млн сом

Аталышы

Аталышы

2018-ж. факт

2019-ж. бекит

2020-ж. долбоор

четтөө

2021-ж. болжол

Бардыгы

 

 

35,9

35,9

35,9

35,9

Бюджеттик каражаттар

 

 

35,9

35,9

35,9

35,9

 

 

 

 

 

 

Мекеменин негизги иши бабалардын маданий-рухий, адеп-ахлактык тарбиялык баалуулуктарын кеңири таркатууга, "Манас" ("Манас", "Семетей", "Сейтек" эпостору) трилогиясын кыргыз элинин рухий мурасы катары, ошондой эле Кыргыз Республикасынын Эл жазуучусу Чыңгыз Айтматовдун  көркөм, гуманистик, философиялык-этикалык мурасын сактоо, ар тараптуу окуп изилдөө жана популярдаштыруу.

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Милдеттүү медициналык камсыздандыруу фонду

млн сом

Аталышы

2018-жыл

факт

2019-жыл

бекит.

 

2020-жыл

бекит.

четтөө

 

2021-жыл

болжол

2022-жыл болжол

Бардыгы

10 466,7

10 852,3

10 852,3

0

9 979,3

12 251,2

Бюджеттик каражат

10 466,7

10 852,3

10 852,3

0

9 979,3

12 251,2

 

 

 

 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Бюджеттик кодексине ылайык Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондунун бюджети “Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондунун бюджети жөнүндө” Кыргыз Республикасынын өзүнчө Мыйзамы менен жыл сайын бекитилет.

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондунун 2020-жылга чыгымдары республикалык бюджеттен (ассигнованиелер (трансферттер) 10 852,3 млн сом суммада каралган, анын ичинен:

- өнөкөт бөйрөк жетишсиздигинин терминалдык стадиясы менен ооруган зарыл муктаж болгон оорулууларды жеңилдетилген гемодиализдик дарылоо менен камсыздоо боюнча кызмат көрсөтүүлөрдү төлөөгө 478,7 млн сом;

- калктын социалдык аялуу категориясын медициналык камсыздандырууга 440,4 млн сом;

- Мамлекеттик кепилдиктер программасы боюнча жеңилдиктүү дары-дармек менен камсыздоону каржылоого 55,0 млн сом.

Кыргыз Республикасынын соттук-укуктук реформасын ишке ашыруу алкагында республикалык психиатриялык ооруканалар үчүн кайтаруу постторун күтүүгө 5,8 млн сом каралган. 

Ишинин сапатын жана натыйжасын жакшыртуу максатында алгачкы деӊгээлдеги кызматкерлердин, атап айтканда үй бүлөлүк медицина айымдарынын, ошондой эле фельдшердик-акушердик пункттун орто персоналдарынын, үй бүлөлүк дарыгерлердин жана Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондунун алгачкы медициналык жардам көрсөтүүчү жалпы практикадагы дарыгерлердин  эмгек акысын жогорулатууга 630,0 млн сом каралган.

Тоолуу шарттарда, Бирдиктүү төлөөчү системасынын саламаттык сактоо уюмдарында айкалыштырып иштеген адамдарга эмгек акыга райондук коэффициенттерди жана иш стажы үчүн кызмат маянасына үстөктөрдү төлөө үчүн 36,5 млн сом каралган.

Кыргыз Республикасынын Бюджеттик кодексинин колдонууга киргизилгендигине байланыштуу, Бирдиктүү төлөөчү системасында иштеген саламаттык сактоо уюмдарынын атайын эсебиндеги каражаттар Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнѳ караштуу Милдеттүү медициналык камсыздандыруу фонду тарабынан каржыланат жана республикалык бюджеттин киреше жана чыгаша бөлүгүнө киргизилген эмес.

Кыргыз Республикасынын Социалдык фонду

Кыргыз Республикасынын Социалдык фонду Кыргыз Республикасында мамлекеттик саясатты жүргүзүүчү жана өз алдынча башкаруу принциптеринин негизинде иштөөчү, мамлекеттик социалдык камсыздандыруу жана пенсиялык камсыздоо чөйрөсүндө башкарууну ишке ашыруучу, мамлекеттик социалдык камсыздандыруу жана пенсиялык камсыздоо системасынын аткаруу органы болуп саналат.

Калкты жеңилдиктүү (мөөнөтүнө чейинки) пенсиялык камсыздоо, аскер кызматкерлерине пенсия төлөө боюнча, пенсияларга кошумча акы жана компенсациялар боюнча мамлекеттик милдеттенмелерди аткаруу үчүн 2020-жылга республикалык бюджеттен ассигнованиелер (трансферттер) 22 008,0 млн сом суммада каралган.

млн сом

Аталышы

2018-жыл факт

2019-жыл бекит.

2020-жыл

долбоор

четтөө

2021-жыл болжол

2022-жыл болжол

Бардыгы

20 021,7

21 039,0

22 008,0

969,0

21 912, 0

24  009,8

Бюджеттик каражаттар

20 021,7

21 039,0

22 008,0

969,0

21 912, 0

24  009,8

 

2020-жылы Социалдык фондго республикалык бюджеттен ассигнованиелердин 2019-жылга бекитилгенге салыштырмалуу 969,0 млн сом суммага өсүүсү пенсионерлердин санынын жыл сайын өсүшүнө байланыштуу пенсиянын базалык бөлүгүн жана электр энергиясы (жаңы багыт) үчүн компенсацияларды төлөөгө, ошондой эле күч түзүмдөрүндө аскер кызматчыларынын пенсияларынын көбөйгөндүгүнөн улам бюджеттик ассигнованиелердин көбөйгөндүгүнө, ошондой эле 2018-жылы ассигнованиелерди пайдалануу тууралуу салыштырып текшерүү актысынын негизинде Кыргыз Республикасынын Социалдык фондунун алдында республикалык бюджеттин кредитордук карызын тындыруу зарылдыгына  байланыштуу болду.

Кыргыз Республикасынын Социалдык фондунун 2019-жылдын 9-октябрындагы № 3-2/6905 катына ылайык “Кыргыз Республикасынын 2020-жылга республикалык бюджети жана 2021-2022-жылдарга болжолу жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын долбоору боюнча сунуштар жана сын-пикирлери жок.

“Саламаттык сактоо”

“Саламаттык сактоо” бөлүмү боюнча 2020-жылга чыгымдар 2019-жылдын бекитилген бюджетине карата 511,1 млн сомго көбөйүү менен 4 685,0 млн. сом суммада каралган, анын ичинде бюджеттик каражаттар 725,8 млн сомго көбөйүү менен – 3 318,5 млн сом каралган, атайын эсептин каражаттарынын эсебинен 2019-жылдын бекитилген бюджетине карата 117,8 млн сомго көбөйүү менен 736,9 млн сомду түзөт жана мамлекеттик инвестициялар каражаттары – 629,6 млн сом. Бул бөлүм боюнча чыгымдар республикалык бюджеттин жалпы чыгымдарынын 2,6 %ын түзөт (финансылык активдерди эсепке алуу менен) жана 2020-жылдын ИДП деӊгээлине 0,7%.

млн сом

Аталышы

2018-жыл

факт

2019-жыл

бекит.

2020-жыл

долбоор

четтөө

2021-жыл

болжол

2022-жыл

болжол

Бардыгы

2 933,4

3 596,0

3 407,7

-188,3

4 396,2

5 266,7

Бюджеттик каражаттар

2 113,7

2 113,1

2 132,2

19,1

2 134,3

2 139,1

Атайын каражаттар

468,0

520,7

645,9

125,2

638,9

638,9

мамлекеттик инвестициялар

351,7

962,2

629,6

-332,6

1 793,8

2 585,1

аппарат

81,8

42,2

58,6

16,4

53,6

53,6

Бюджеттик каражаттар

33,8

37,2

53,6

16,4

53,6

53,6

Атайын каражаттар

48,1

5,0

5,0

0

0

0

Саламаттык сактоонун ведомстволук мекемелери

2 499,8

2 591,6

2 719,6

128,0

2 719,6

2 724,4

Бюджеттик каражаттар

2 079,9

 

2 075,9

 

2 078,7

2,8

2 080,7

2 085,5

Атайын каражаттар

419,9

515,7

640,9

125,2

638,9

638,9

 

Кыргыз Республикасынын Саламаттык сактоо министрлигинде 115 саламаттык сактоо уюмдары - СПИДге каршы күрөшүү боюнча борборлору, жалпы профилдеги ооруканалар, медициналык-реабилитациялык борборлор, кан куюу станциялары, санитардык-эпидемиологиялык станциялары жана карантиндик жана кооптуу инфекциялар борбору иштерди ишке ашырыщат.

Кыргыз Республикасынын Саламаттык сактоо министрлиги боюнча чыгымдар 2020-жылга 3 407,7 млн сом суммада каралган, алардын ичинен бюджеттик каражаттар боюнча 2 132,2 млн сом, атайын каражаттар боюнча 645,9 млн сом, мамлекеттик инвестициялар 629,6 млн сом.

Кыргыз Республикасынын Саламаттык сактоо министрлигинин аппаратынын эмгек акы төлөө системасын жана мамлекеттик жарандык кызматкерлердин ишинин натыйжалуулугун жогорулатуу максатында 16,4 млн сом жана Кыргыз Республикасынын Саламаттык сактоо министрлигинин ведомстволук мекемелерине 2,8 млн сом суммасында каражаттар каралды.

Кыргыз Республикасынын Саламаттык сактоо министрлигинин ведомстволук мекемелеринин чыгымдарына 2 719,6 млн сом суммасы каралды, алардын ичинен бюджеттик каражаттар 2019-жылдын бекитилген бюджет салыштырмалуу 2,8 млн сомго көбөйүү менен 2 078,7 млн сом, ВИЧ-инфекцияны жеңүү боюнча мамлекеттик программа алкагында 20,0 млн сом каралган.

Атайын эсептин каражаттары боюнча келип түшүүлөр 2019-жылдын бекитилген бюджетине салыштырмалуу 125,2 млн сомго көбөйүү менен 640,9 млн сом суммага пландалган, бул Кыргыз Республикасынын Саламаттык сактоо министрлигине караштуу республикалык диагностикалык борборду Бирдиктүү казыналык эсеп которулушуна байланыштуу болду.

2020-жылга бюджеттин долбоорунда мамлекеттик-жеке өнөктөштүк алкагында гемодиализ кызмат көрсөтүүлөрүнө 130,0 млн сом, кант оорусуна каршы препараттарга (инсулин) 194,0 млн сом, жогорку технологиялар фондуна 226,5 млн сом каралган.

Кыргыз Республикасынын Президентинин жана Өкмөтүнүн Иш башкармалыгынын клиникалык ооруканасынын бекитилген бюджети 215,2 млн сомду түзгөн, анын ичинде бюджеттик каражаттар боюнча 152,2 млн сом, атайын эсептин каражаттары боюнча – 63,0 млн сом; Кыргыз Республикасынын Президентинин жана Өкмөтүнүн Иш башкармалыгынын клиникалык ооруканасынын бюджеттик каражаттарынын 2021-2022-жылдарга болжолу 152,4 млн сом суммасында каралган жана тийиштүү түрдө 152,7 млн сом, атайын эсептин каражаттары боюнча 63,7 млн сом жана тиешелүү 64,0 млн сом.

Кыргыз Республикасынын Саламаттык сактоо министрлигинин 2019-жылдын 16-октябрындагы № 03-1/13134 катына ылайык “Кыргыз Республикасынын 2020-жылга республикалык бюджети жана 2021-2022-жылдарга болжолу жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын долбоору боюнча сунуштар жана сын-пикирлери жок.

 

«Эс алуу, маданият, дин жана спорт»

“Эс алуу, маданият, дин жана спорт” бөлүмү боюнча 2020-жылга такталган бюджети бекитилген бюджетке салыштырмалуу 218,3 млн сомго көбөйүү менен 3 090,8 млн сом суммасында каралган, анын ичинен, бюджеттик каражаттардын эсебинен чыгымдар – 168,4 млн сомго көбөйүү менен 2 922,4 млн сом, атайын эсептин каражаттар эсебинен – 2019-жылдын бекитилген бюджетке салыштырмалуу 25,9 млн сомго көбөйүү менен 168,4 млн сом. Бөлүм боюнча чыгымдар республикалык бюджеттин (финансылык активдерди эсепке алуу менен) жалпы чыгымдарынын 1,7%ын жана 2020-жылга карата ИДП 0,5%ын түзөт.

 

Кыргыз Республикасынын Маданият, маалымат жана туризм министрлиги

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Маданият, маалымат жана туризм министрлигинин аппарат жана ведомстволук уюмдарды кошкондо 2020-жылга чыгымдары 2019-жылдын бекитилген бюджетинен 75,4 млн сомго же 5,4 %га көбөйүү менен 1474,3 млн сом суммасында каралды, анын ичинде бюджеттик каражаттар – 2019-жылдын бекитилген бюджетине салыштырмалуу 75,4 млн сомго көбөйүү менен 1 366,2 млн сом, атайын эсептин каражаттарынын эсебинен 108,1 млн сом же 2019-жылдын бекитилген бюджет деңгээлинде болду.

млн сом

Аталышы

2018 –ж. факт

2019 –ж. бекит.

2020 –ж. долбоор

четтөө

2021 –ж. болжол

2022-ж. болжол

Бардыгы

1 437,4

1 398,9

1 474,3

75,4

1 430,6

1 434,3

бюджеттик каражаттар

1 319,8

1 290,8

1 366,2

75,4

1 322,5

1 326,2

Атайын эсептин каражаттары

117,6

108,1

108,1

0

108,1

108,1

Маданият, маалымат жана туризм министрлиги (аппарат)

31,0

28,2

28,2

0

28,2

28,2

бюджеттик каражаттар

30,9

28,2

28,2

0

28,2

28,2

атайын эсептин каражаттары

0,1

0

0

0

0

0

Маданият, маалымат жана туризм министрлиги ( мад  вед мекемелери.)

1 044,7

877,3

921,2

43,9

908,0

909,6

бюджеттик каражаттар

961,4

785,3

829,2

43,9

816,0

817,6

атайын эсептин каражаттары

83,3

92,0

92,0

0

92,0

92,0

Кинематография департаменти (аппарат)

16,4

20,5

20,5

0

20,5

20,6

бюджеттик каражаттар

14,2

20,5

20,5

0

20,5

20,6

атайын эсептин каражаттары

2,3

0

0

0

0

0

Кинематография департаменти ( мад ведом мекемери.)

66,0

49,1

80,6

31,5

49,1

49,2

бюджеттик каражаттар

58,5

36,0

67,5

31,5

36,0

36,1

атайын эсептин каражаттары

7,5

13,1

13,1

0

13,1

13,1

 «Кабар» кыргыз улуттук маалыматтык агенттиги

22,3

21,9

21,9

0

22,0

22,0

бюджеттик каражаттар

21,9

21,9

21,9

0

22,0

22,0

атайын эсептин каражаттары

0,3

0

0

0

0

0

 Маалымат жана жалпы коммуникациялар департаменти (аппарат)

27,1

4,9

9,6

4,7

9,6

9,6

Бюджеттик каражаттар 

27,1

4,9

9,6

4,7

9,6

9,6

Маалымат жана жалпы коммуникациялар департаменти (мад вед мекемелери)

336,1

229,6

229,6

0

229,8

230,2

Бюджеттик   каражаттар

336,1

229,6

229,6

0

229,8

230,2

Маалымат жана жалпы коммуникациялар департаменти (областтык жана  райондук гезиттер )

63,5

69,4

69,4

0

69,5

69,6

бюджеттик каражаттар

62,8

69,4

69,4

0

69,5

69,6

атайын эсептин каражаттары

0,7

0

0

0

0

0

 Маалымат жана жалпы коммуникациялар департаменти (обл медиаборборлор)

69,1

80

75,3

-4,7

75,3

75,3

бюджеттик каражаттар

68,6

80

75,3

-4,7

75,3

75,3

атайын эсептин каражаттары

0,5

0

0

0

0

0

 

Кыргыз Республикасынын Маданият, маалымат жана туризм министрлигинин ведомстволук мекемелери боюнча чыгымдары 2020-жылга 921,2 млн сом суммасында каралды, алардын ичинен бюджеттик каражаттар 829,2 млн сом.

Бюджеттик каражаттар боюнча чыгымдардын 30 млн сомго көбөйүүсү үч театралдык-көрүүчү мекемелердин эмгек акысынын жогорулашына жана Кыргыз Республикасынын Маданият, маалымат жана туризм министрлигинин үч музейине “Улуттук” статусунун берилишине байланыштуу, ал 2019-жылдын бекитилген бюджетинде мамлекеттик программаларда, иш-чараларда жана төлөмдөрдө социалдык төлөмдөрдү жогорулатууда каралган.

Бюджеттик каражаттар боюнча чыгымдардын 13,9 млн сомго көбөйүүсү республикалык бюджеттин кирешелерине мамлекеттик мүлктүн ижаралык акысынын каражаттарын  которууга байланыштуу болду.

Кыргыз Республикасынын Маданият, маалымат жана туризм министрлигинин алдындагы Кинематография департаментине кошумча каражаттар каралды: - 1,5 млн сом Т.Океев атындагы “Кыргызфильм” киностудиясына республикалык бюджеттин кирешесине мамлекеттик мүлктү ижарага берүүдөн алынган каражаттарды которууга байланыштуу болду;

- 30,0 млн сом “Каба уулу Кожомкул” фильмин тартууга.

Кыргыз Республикасынын Маданият, маалымат жана туризм миинистрлигинин курамында 21 кесиптик театрлар, 3 филармония, 51 китепкана, 40 стационардык клуб мекемелери, 28 музей, 1 Т.Океев атындагы “Кыргызфильм” киностудиясы, 38 областтык жана райондук кинодирекция, 7 областтык медиаборборлор, 49 облустук, райондук жана журналдардын редакциялары өз иштерин ишке ашырышат.

Кыргыз Республикасынын Маданият, маалымат жана туризм министрлигинин 2020-жылга чыгымдары төмөндөгүлөргө багытталат:

- маданияттын ведомстволук мекемелерин каржылоо - китепканалар, музейлер, театралдык-көрүүчү мекемелер жана республикалык, областтык жана райондук масштабдардагы башка мекемелер (спектаклдерди коюу, декорацияларды даярдоо, мезгилдүү басылмаларга жазылуу жана китепкана фонддун толтуруу, музейлерде экспонаттарды жаңылоо, тарыхый-маданий мурастарды сактоо, пайдалануу жана өнүктүрүү, Россия Федерациясында Кыргыз Республикасынын жана Россия Федерациясынын Кыргыз Республикасында маданият Күндөрүн даярдоо, өткөрүү жана катышуу);

- улуттук кинематографияны сактоо, өнүктүрүү жана даӊазалоо иш чараларын каржылоо, көркөм, документалдык фильмдерди жаратуу,  фильмдерди, анимациялык фильмдерди дубляждоо;

- областтык медиаборборлорду жана областтык жана райондук газета жана журналдарды каржылоо (телерадиопрограммаларды трансляциялоону төлөө, республикалык, областтык жана райондук деңгээлдерде газеталарды жана журналдарды чыгаруу).

 

Кыргыз Республикасынын Маданият, маалымат жана туризм министрлигине караштуу маалымат жана массалык коммуникация департаменти

Кыргыз Республикасынын Маданият, маалымат жана туризм министрлигине караштуу маалымат жана массалык коммуникация департаментинин чыгымдары 2020-жылга же аппараттын жана ведомстволук мекемелерди эсепке алуу менен 2019-жылдын бекитилген бюджетинин деңгээлинде 383,9 млн сом суммасында каралды.

 

Кыргыз Республикасынын дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиясы

Кыргыз Республикасынын дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиясынын чыгымдары 2020–жылга 5,0 млн сомго же 2019-жылдын бекитилген бюджетине салыштырмалуу 13,8%га көбөйүү менен 41,2 млн сом суммасында каралды, анын ичинде бюджеттик каражаттар 25,9 млн сом же 2019-жылдын бекитилген бюджетинин деңгээлинде, атайын эсептин каражаттары-15,3 млн сом 2019-жылдын бекитилген бюджетине салыштырмалуу 5,0 млн сомго көбөйүү менен.

          млн сомов

Аталышы

2018 –ж. факт

2019 –ж. бекит.

2020 –ж. долбоор

чекттөө

2021 –ж. болжол

2022-ж.болжол

Бардыгы

33,0

36,2

41,2

5,0

41,2

41,3

бюджеттик каражаттар

22,3

25,9

25,9

0

25,9

26,0

атайын эсептин каражаттары

10,6

10,3

15,3

5,0

15,3

15,3

 

5,0 млн сомго атайын эсептин каражаттарынын көбөйүүсү диний кырдаалдарды изилдөө, мониторингдөө жана талдоо үчүн региондорго адистердин чыгуулары менен байланыштуу болду.

 

Телерадиоуктуруу компаниялары

Телерадиоберүү компанияларынын чыгымдары (Кыргыз Республикасынын Коомдук телерадиоберүү корпорациясы жана “ЭлТР” мамлекеттик телерадиокомпаниясы, “Мир” мамлекет аралык компаниясы) 2020-жылга 533,2 млн сом каралды, алардын ичинен Кыргыз Республикасынын Коомдук телерадиоберүү корпорациясына 396,8 млн сом, “ЭлТР” мамлекеттик телерадиокомпаниясына 101,5 млн сом, “Мир” мамлекет аралык компаниясына 34,9 млн сом.

 

Кыргыз Республикасынын Коомдук телерадиоберүү корпорациясы

                                                                                                                                                       млн сом

Аталышы

2018 –ж. факт

2019 –ж. бекит.

2020 –ж. долбоор

чекттөө

2021 –ж. болжол

2022-ж.болжол

 Бардыгы

392,0

396,8

396,8

0

397,0

397,3

бюджеттик каражаттар

390,8

396,8

396,8

0

397,0

397,3

атайын эсептин каражаттары

1,3

 

 

 

 

 

Коомдук телерадиоберүү корпорациясынын 2020-жылга чыгымдары телерадиопрограммаларды трансляциялоо боюнча төлөөгө багытталат.

 

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Жаштар иштери, дене тарбия жана спорт боюнча мамлекеттик агенттиги

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Жаштар иштери, дене тарбия жана спорт боюнча мамлекеттик агенттик (аппарат жана маданияттын ведомстволук мекемелери) боюнча 2020-жылга чыгымдары 884,6 млн сом суммасында же 2019-жылдын бекитилген бюджетине салыштырмалуу 86,3 млн сомго азаюу менен каралды, анын ичинде бюджеттик каражаттар 72,4 млн сом көбөйүү, атайын эсептин каражаттары 2019-жылдын бекитилген бюджетине салыштырмалуу 13,9 млн сомго көбөйүү менен 16,3 млн сом.

 

млн сом

Аталышы

2018 –ж. факт

2019 –ж. бекит.

2020 –ж. долбоор

чекттөө

2021 –ж. болжол

2022-ж.болжол

бюджеттик каражаттар

901,9

798,3

884,6

86,3

804,2

807,5

атайын эсептин каражаттары

899,1

795,9

868,3

72,4

787,9

791,2

средства специального счета

2,9

2,4

16,3

13,9

16,3

16,3

 

Окуу-машыгуучулук жыйындарды өткөрүү менен байланыштуу “Иш сапарларына чыгымдар”, “Тамак аш продуктуларын сатып алуу”, “Башка товарларды жана кызмат көрсөтүүлөрдү сатып алуу” беренелери боюнча 181,4 млн сом, 66,1 млн сом жана 72,4 млн сом каралган.

Анын ичинде, “Иш сапарларга чыгымдар” беренеси боюнча Түркиядагы IV-Дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына катышуу үчүн - 20,0 млн сом каралды жана Токио шаарында XXXII-жайкы Олимпиадалык оюндарга катышуу үчүн 20,0 млн сом.

Дене тарбия жана спорт мекемелерининин административдик-башкаруучулук персоналынын 2019-жылдын 1-январынан баштап 20% жана машыктыруучу-окутуучу курамга 50% кызматтык маяналарын жогорулатууга 160,3 млн сом каралган.

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Жаштар иштери, дене тарбия жана спорт боюнча мамлекеттик агенттикке караштуу “Спорттук курулмаларды жана спорттук камсыздоону башкаруу” мамлекеттик мекемеси көрсөткөн акылуу мамлекеттик кызмат көрсөтүүлөр мамлекеттик кызмат көрсөтүүлөрдүн Бирдиктүү реестрине (тизмесине) кошулду. Бул мекеме атайын эсептин эсебинен күтүүгө өткөрүлүп берилген.

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Жаштар иштери, дене тарбия жана спорт боюнча мамлекеттик агенттиктин карамагында маданият жана спорттун 74 мекемеси турат. Бул аталган мекемелерде 1500 машыктыруучу-окутуучу иштейт.

Бүгүнкү күндө республикада 52 жаштар борбору жана 4 жаштар үйлөрү (Баткен, Токмок, Нарын жана Талас шаарларында) иштейт.

 

«Кыргызтест» мамлекеттик мекемеси

«Кыргызстест» мамлекеттик мекемесинин 2020-жылга бюджети 19,0 млн сом суммасында каралды.

                                                                                                                                                                           

млн сомов

Аталышы

2018 –ж. факт

2019 –ж. бекит.

2020 –ж. долбоор

чекттөө

2021 –ж. болжол

2022-ж.болжол

Бюджеттик каражаттар

11,8

19,0

19,0

0

19,1

19,1

 

“Билим берүү”

“Билим берүү” бөлүмү боюнча 2019-жылдын бекитилген бюджетине салыштырмалуу 8 461,0 млн сомго көбөйүү менен 37 809,8 млн сом суммасында каралды, анын ичинде бюджеттик каражаттар 7 302,3  млн сомго көбөйүү менен – 30 901,6 млн сомду түздү, атайын эсептин каражаттары эсебинен 2019-жылдын бекитилген бюджетине салыштырмалуу 926,0 млн сомго көбөйүү менен 6 276,1 млн сом жана мамлекеттик инвестициялар каражаттары – 632,1 млн сом. Бөлүм боюнча чыгымдар республикалык бюджетин жалпы чыгымдарынын 20,8%ын түзөт (финансылык активдерди эсепке алуу менен) жана 2020-жылга ИДП карата 5,7%.

Чыгымдардын көбөйүүсү мектепке чейинки билим берүү жаңы уюмдардын түзүлүшүнө жана билим берүү системасынын кызматкерлеринин эмгек акысынын жогорулашына байланыштуу болду.

2019-жылдын 1-январына карата Кыргыз Республикасында 1 497 балдардын саны менен аларда 197,1 миң адам мектепке чейинки билим берүүчү уюмдар иштейт, 72 мектептен тышкаркы билим берүү уюмдары, 2 265 жалпы билим берүүчү мектептер, анда 1-11-класстардын 1268,0 миң окуучу билим алышат, 98 студенттердин контингенти менен баштапкы кесиптик билим берүү уюмдары, аларда 32,6 миң адам, 145 орто кесиптик билим берүү уюмдары (мурда атайын) анда 92,0 миң студенттер окушат, 63 студенттердин контингенти менен жогорку окуу жайларында 162,02 миң адам билим алышат.

Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлиги (Баштапкы кесиптик билим берүү агенттигин, ведомстволук илим мекемелерин кошпогондо)

млн сомов

Аталышы

2018 –ж. факт

2019 –ж. бекит.

2020 –ж. долбоор

чекттөө

2021 –ж. болжол

2022-ж.болжол

Бардыгы

24 868,6

25 325,3

26 484,0

1 158,7

26 578,3

26 370,0

 

бюджеттик каражаттар

20 135,2

20 760,8

20 978,3

217,5

20 765,3

20 765,3

Атайын эсептин каражаттары

3 924,4

4 231,7

4 873,6

641,9

5 173,6

5 373,6

мамлекеттик инвестициялар

809,0

332,8

632,1

299,3

639,4

231,1

 

Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлиги бюджеттик чыгымдары окумуштуу даражасына кандидаты жана илимдин доктору даражасы үчүн кошумча акынын көбөйүшүнө байланыштуу 2019-жылдын бекитилген бюджетине салыштырмалуу 217,5 млн сомго көбөйүү менен 20 978,3 млн сом суммасындагы каражаттар каралды, алардын ичинен 4,5 млн сом - кандидаттык жана илимдин доктору окумуштуулук даража үчүн кошумча акыга; 88,0 млн сом окуучулардын санынын көбөйүшүнө байланыштуу тамактанууга кошумча чыгымдар; 100,0 млн сом мектепке чейинки билим берүүчү кайра ачылган уюмдардын кызматкерлеринин эмгек акысын төлөөгө; 25,0 млн сом жалпы билим берүү мектептеринде интернет үчүн абоненттик төлөм.

2020-жылдын бюджетинин долбоорунда төмөндөгү иш-чараларга каражатар каралды, ал 2019-жылдын деңгээлине жалпысынан ылайык келет окуучулардын тамактануусуна чыгымдардын көбөйүүсүнөн тышкары:

-1-4-класстын окуучуларына ысык тамактандырууну уюштурууга 2019-жылдын бекитилген бюджетине карата 88,0 млн сомго көбөйүү менен 555,5 млн сом;

- жалпы билим берүүчү мектептер үчүн окуу китептерин басып чыгарууга жана сатып алууга 120 млн сом;

- жалпы билим берүүчү мектептерди учурдагы оңдоого - 93,0 млн сом;

- жетим балдар жана аз камсыз болгон үй бүлөлөрдүн балдары үчүн жайкы эс алууну уюштурууга – 5 млн сом;

- “Жаш мугалимдин депозитин” төлөөгө - 3,0 млн сом (төлөмдөрдүн калдыгы);

- окуучулардын эл аралык, республикалык мектеп окуучуларынын Олимпиадасына жана окуучуларды тестирлөөгө - 18,0 млн сом атайын эсептин каражаттарынын 641,9 млн сомго көбөйүшүнө контрактык негизде окуп жаткан студенттердин санынын көбөйүшүнө байланыштуу.

Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлигине караштуу Баштапкы кесиптик билим берүү агенттиги                                                   

млн сом

Аталышы

2018 –ж. факт

2019 –ж. бекит.

2020 –ж. долбоор

чекттөө

2021 –ж. болжол

2022-ж.болжол

Бардыгы

1 694,0

1 311,7

1 279,8

-31,9

1 290,2

1 304,7

бюджеттик каражаттар

1 059,7

1 105,3

1 109,3

-4,0

1 119,7

1 134,2

Атайын эсептин каражаттары

175,1

139,8

170,5

30,7

170,5

170,5

мамлекеттик инвестициялар

459,2

66,6

0

-66,6

0

0

 

2020-жылга Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлигине караштуу Баштапкы кесиптик билим берүү агенттиги боюнча чыгымдар 1 279,8 млн сом суммасында каралган, анын ичинде 2019-жылдын бекитилген бюджетине салыштырмалуу 4,0 млн сомго көбөйүү менен 1 109,3 млн. сом, атайын каражаттардын эсебинен 2019-жылдын бекитилген бюджетине салыштырмалуу 30,7 млн сомго көбөйүү менен 170,5 млн сом.

Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлигине караштуу Баштапкы кесиптик билим берүү агенттигинин кесиптик лицейине Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлигинин эки мектептин кайра профилденишине байланыштуу 7,2 млн сомго бюджеттик каражаттар боюнча чыгымдар көбөйтүлдү.

Чыгымдарды оптималдаштыруу алкагында Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлигине караштуу Баштапкы кесиптик билим берүү агенттигинин бюджеттик каражаттарын 3,2 млн сомго азайтуу каралган.

Бүгүнкү күндө республикада 103 окуу жайы жана баштапкы кесиптик билим берүү мекемелери бар. Окутуучу контингент 28,6 миң адам. 96 кесиптик лицейлерде 26,7 миң адам окушат. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Жазаларды аткаруу мамлекетик кызматында 6 кесиптик окуу жайы, Токмок. ш. индустриалдык-педагогикалык колледжи иштейт. 11,3 миңге жакын адам айыл жергесинде окушат.

30,7 млн сомго атайын эсептин каражаттарынын көбөйүүсү окуу жайлары жана мекемелери баштапкы кесиптик билим берүү тарабынан көрсөтүлүүчү кызматтардын мамлекеттик кызмат көрсөтүүлөрдүн Бирдиктүү реестрине (тизмесине) кошулушу менен байланыштуу болду.

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Жаштар иштери, дене тарбия жана спорт боюнча мамлекеттик агенттиги (билим берүүнүн ведомстволук мекемелери)

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Жаштар иштери, дене тарбия жана спорт боюнча мамлекеттик агенттикке караштуу Ш. Сыдыков атындагы республикалык спорттук колледжине 2020-жылга чыгымдары 81,2 млн сом суммасында же 2019-жылдын бекитилген бюджетине карата 42,4 млн сомго азаюу менен каралган. 

млн сом

Аталышы 

2018-жылга факт

2019-жылга бекитилг.

2020-жылга долбоор

четтөө

2021-жылга болжол

2022-жылга болжол

бардыгы

67,8

123,6

81,2

-42,4

78,8

79,8

бюджеттик каражаттар

67,8

123,6

78,2

-45,4

75,8

76,8

атайын эсептин каражаттары

 

 

3,0

3,0

3,0

3,0

 

Бюджеттик каражаттар боюнча 45,4 млн сомго азаюу 2019-жылдын 1-январынан баштап дене тарбия жана спорт мекемелеринин административдик башкаруучулук персоналынын кызматтык маяналарынын 20%га жана тренердик окутуучулук курам 50%га жогорулагандыгына байланыштуу 2,7 млн сом суммасында жогорулашы Ш. Сыдыков атындагы республикалык спорттук колледжине материалдык-техникалык базасын жакшыртууга 2019-жылдагы бир жолку чыгымдарды 48,8 млн сом алып салууга байланыштуу болду.

Атайын эсептин каражаттарынын 3,0 млн сомго көбөйүүсү Ш. Сыдыков атындагы республикалык спорттук колледжи тарабынан көрсөтүлүүчү кызматтарды Мамлекеттик кызмат көрсөтүүлөрдүн бирдиктүү реестрине (тизмесине) киргизүүгө байланыштуу.

 

Башка билим берүү мекемелеринин 2020-жылга чыгымдары 2019-жылдын бекитилген бюджетине карата (1 330,5 млн. сом) 38,7 млн сом көбөйүү менен 1 369,0 млн сом суммада каралган, анын ичинен бюджеттик каражаттардын эсебинен чыгымдар 7,7 млн сомго (1 039,9 млн сом) көбөйүү менен 1 047,6 млн сомду, атайын эсептин каражаттарынын эсебинен 2019-жылдын бекитилген бюджетине карата (290,6 млн сом) 31,0 млн сомго көбөйүү менен 321,6 млн сомду түздү.

Бюджеттик каражаттар боюнча чыгымдар көбөйтүлгөн: - Кыргыз Республикасынын Президентинин жана Өкмөтүнүн Иш башкармасынын мектепке чейинки билим берүү мекемеси боюнча 5,8 млн сомго, бул Кыргыз Республикасынын Президентинин жана Өкмөтүнүн Иш башкармасынын атайын эсептин каражатынын эсебинен камсыздалуучу кызматкерлерди бюджеттик каражаттардын эсебинен камсыздоого которууга байланыштуу; -Кыргыз Республикасынын Президентине караштуу Мамлекеттик башкаруу академиясы боюнча 7,7 млн сомго, бул окутууларды жүргүзүүгө жана окуу модулдарын иштеп чыгууга мамлекеттик заказдарды ишке ашыруунун алкагында мамлекеттик жарандык жана муниципалдык кызматкерлерди окутууга; - 3,7 млн сом Кыргыз Республикасынын Маданият, маалымат жана туризм министрлигинин ведомстволук билим берүү мекемелерине республикалык бюджеттин кирешелерине мамлекеттик мүлктү ижарага берүүдөн каражаттарды которууга байланыштуу.

Оптималдаштыруунун алкагында Кыргыз Республикасынын Маданият, маалымат жана туризм министрлигинин ведомстволук билим берүү мекемелери боюнча чыгымдарды 7,0 млн сомго, Кыргыз Республикасынын Президентине караштуу мамлекеттик тил боюнча улуттук комиссиянын чыгымдарын 2,0 млн сомго жана Кыргыз Республикасынын Башкы прокуратурасынын бала бакчасынын чыгымдарын 1,8 млн сомго кыскартуу каралган.

Кыргыз Республикасынын Тышкы иштер министрлигинин Дипломатиялык академиясынын атайын эсебинин каражаттары 8,2 млн сомго көбөйтүлгөн, бул контракттык негизде окуган студенттердин санынын көбөйүшүнө жана авиациялык иштер боюнча акы төлөө негизиндеги кошумча курстардын киргизилишине байланыштуу Кыргыз Республикасынын Транспорт жана жолдор министрлигинин И. Абдраимов атындагы Авиациялык институтунун кирешелеринин 36,7 млн сомго болжолдуу көбөйүшүнө байланыштуу болду. Кыргыз Республикасынын Президентине караштуу Мамлекеттик башкаруу академиясынын атайын эсебинин каражаттары боюнча чыгымдар гранттык каражаттардын азайышына байланыштуу 12,1 млн сомго азайган.

Кыргыз Республикасынын Эмгек жана социалдык коргоо министрлиги

Кыргыз Республикасынын Эмгек жана социалдык коргоо министрлигинин 2020-жылга чыгымдары 2019-жылдын бекитилген бюджетине карата 916,6 млн сомго азаюу менен 10 829,9 млн сом, анын ичинен:

- бюджеттик каражаттары 2019-жылдын бекитилген бюджетине карата иш жүзүндөгү керектөөлөрдүн эсебинен 917,3 млн сомго азаюу менен 10 819,7 млн сом;

- атайын эсептин каражаттары 2019-жылдын бекитилген бюджетине карата 0,7 млн сомго көбөйүү менен 10,2 млн сом.

                                                                                                                                                            

млн сом

Аталышы 

2018-жылга факт

2019-жылга бекитилг.

2020-жылга долбоор

четтөө

2021-жылга болжол

2022-жылга болжол

бардыгы

9 297,9

11 746,5

10 829,9

-916,6

10 839,3

11 841,9

бюджеттик каражаттар

9 288,8

11 737,0

10 819,7

-917,3

10 829,1

10 831,5

атайын эсептин каражаттары

 

9,0

9,5

10,2

0,7

10,2

10,4

 

Чыгымдардын негизги үлүшүн (89 %) калкка социалдык жардамдарды көрсөтүү боюнча жөлөкпулдарды төлөөгө байланышкан чыгымдар түзөт, алар 9 604,2 млн сомду түзөт.

Чыгымдар төмөнкү социалдык төлөөлөрдү жана социалдык кызмат көрсөтүүлөрдү ишке ашырууга багытталат:

- мамлекеттик жөлөкпулдар 7 418,9 млн сом;

- компенсациялык төлөөлөр жана жеңилдиктер 1 263,9 млн сом;

- социалдык камсыздандыруу (ритуалдык жөлөкпул, кош бойлуулугу жана төрөтүү боюнча жөлөкпул) 410,5 млн сом;

- калкты ишке орноштуруунун активдүү жана пассивдүү саясаты (жумушсуздук боюнча жөлөкпул, коомдук акы төлөнүүчү жумуштар, жумушсуздарды окутуу жана кайра окутуу) 90,3 млн сом;

- туруктуу багууда жана көзөмөлдө болгон ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелген балдарды багуучу жеке ассистенттин кызматына акы төлөө 420,6 млн сом.

Мындан тышкары, социалдык стационардык мекемелерде кызматтарды көрсөтүүгө (карылар жана майыптар үчүн жатак үйлөр) 383,1 млн сом каралган.

Кыргыз Республикасынын Эмгек жана социалдык коргоо министрлигинин 2019-жылдын 8-октябрындагы № 12/2-8/8177 катына ылайык “Кыргыз Республикасынын 2020-жылга республикалык бюджети жана 2021-2022-жылдарга болжолу жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын долбоору боюнча сунуштар жана сын-пикирлери жок.

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн караштуу Миграция мамлекеттик кызматы

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн караштуу Миграция мамлекеттик кызматынын (борбордук аппарат, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Миграция мамлекеттик кызматынын Россия Федерациясындагы өкүлчүлүктөрү, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн караштуу Миграция мамлекеттик кызматына караштуу маалыматтык-консультациялык борбор) 2020-жылга чыгымдары 2019-жылдын бекитилген бюджетине карата 10,0 млн сомго көбөйүү менен деңгээлинде 101,3 млн сом суммасында каралган, алардын ичинен: бюджеттик каражаттар 2019-жылдын бекитилген бюджетине 10,0 млн сомго күбөйүү менен деңгээлинде 99,8 млн сом, атайын эсептин каражаттары 2019-жылдын бекитилген бюджетинин деңгээлинде 1,5 млн сом.

                                                                                                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                              млн сом             

Аталышы 

2018-жылга факт

2019-жылга бекитилг.

2020-жылга долбоор

четтөө

2021-жылга болжол

2022-жылга болжол

бардыгы

73,8

91,3

101,3

10,0

91,4

91,7

бюджеттик каражаттар

72,8

89,8

99,8

10,0

89,9

90,1

атайын эсептин каражаттары

1,0

 

1,5

1,5

0

1,5

1,6

               

2020-жылдын бюджетинде Ош облусунун Алай районундагы памирлик кыргыздарды турак жай менен камсыздоого жана аларга социалдык-тиричилик шарттарын түзүүгө, 2018-2020-жылдарга Афганистан Ислам Республикасынын Кичи жана Чоң Памиринде жашаган этникалык кыргыздарга колдоо жана  гуманитардык жардам көрсөтүү боюнча Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн программасынын алкагында Афганистан Ислам Республикасынын Кичи жана Чоң Памиринде жашаган этникалык кыргыздарга гуманитардык жардам көрсөтүүгө 17,0 млн сом; Миграция мамлекеттик кызматына караштуу маалыматтык консультациялык борборго чыгымдарды компенсациялоого 15,5 млн сом каралган.

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн караштуу Миграция мамлекеттик кызматынын 2019-жылдын 8-октябрындагы № 01-08/3519 катына ылайык “Кыргыз Республикасынын 2020-жылга республикалык бюджети жана 2021-2022-жылдарга болжолу жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын долбоору боюнча сунуштар жана сын-пикирлери жок.

ЖАЛПЫ МАМЛЕКЕТТИК ЧЫГЫМДАР

(мамлекеттик программалар, иш-чаралар жана төлөмдөр )

- социалдык төлөмдөрдү жогорулатуу (билим берүү системасынын кызматкерлерине; социалдык маселелерди жакшыртуу бөлүгүндөгү укук коргоо органдарынын системасын реформалоо алкагында укук коргоо органдарына; саламаттык сактоо системасынын медициналык кызматкерлерине, министрликтердин, мамлекеттик комитеттердин, административдик ведомстволордун жана башка мамлекеттик органдардын техникалык жана тейлөөчү персоналына; иштин натыйжалуулугун жогорулатуу максатында соттук экспертизаларды жүргүзүү чөйрөсүнүн кызматкерлерине) –11 328,4 млн сом;

- мамлекеттик тилди өнүктүрүүнүн Улуттук программасынын иш-чараларын аткарууга -200 млн сом.

2020-жылга “капиталдык салымдар” беренеси боюнча чыгымдар 3000,0 млн сом суммасында каралып, ал биринчи кезекте объекттеринин жана авариялык объекттеринин курулушун аяктоого жана кайра конструкциялоого, ошондой эле курулушу жогорку даярдыктагы объекттерге багытталат.

2020-2022-жылдарда транспорттук системаны, энергетикалык инфраструктураны, ошондой эле айыл чарбаны, ирригацияны, суу менен камсыздоо жана социалдык инфраструктураны өнүктүрүү МИнин маанилүү артыкчылыктары болуп кала берет.

2020-жылдан 2022-жылдар мезгилине мамлекеттик инвестицияларды бюджеттик каржылоонун жалпы суммасы бардык булактардан 82 140,8 млн сомду түзөт. Социалдык секторго 7 565,8 млн сом же каржылоонун жалпы көлөмүнүн 9% багытталат. Саламаттык сактоого жана билим берүүгө мамлекеттик инвестициялар өндүрүмдүүлүктү жана өсүштү жогорулатуу менен мүмкүнчүлүктөрдүн жана кирешелердин теӊсиздигин азайтат.

Өлкөнүн бардык жашоочуларына саламаттык сактоо системасынын кызмат көрсөтүүлөрүнө жеткиликтүүлүктү камсыздоо, ооруп калган учурда каржылык жүктү азайтуу, саламаттык сактоо системасынын натыйжалуулугун жана сапат деңгээлин жогорулатуу, ошондой эле аны пациенттер үчүн кыйла багыттуу жана ачык-айкын кылууга умтулуу саламаттык сактоо секторун каржылоонун башкы максаты болуп эсептелет. Жалпы суммасы 4 668,5 млн сомду түзөт.

Саламаттык сактоо секторунда төмөнкү долбоорлор ишке ашырылат. «Кургак учук менен күрөшүү V» долбоору кургак учукка каршы дарыларды, техникалык жана техникалык эмес медицина жабдууларын, лабораториялык жабдууларды, чыгымдоочу материалдарды сатып алууну, ошондой эле Улуттук референс-лабораторияда башкаруунун сапатынын системасын түзүүгө жана кургак учукту дарылоо үчүн мекемелерде курулуш жумуштарын каржылоону жана консультациялык кызматтарына акы төлөөнү карайт.

«Кечиктирилгис медицина улуттук системасын түзүү II» долбоорунун каражаттары Жалал-Абад облустук ооруканасында кечиктирилгис медицина бөлүмүн курууга жана аны медициналык жана медициналык эмес жабдуулар менен жабдууга жана консультациялык кызматтарды көрсөтүүгө, медициналык квалификацияны жогорулатууга багытталган окутуп-үйрөтүүгө багытталат.

«Энеликти жана балалыкты коргоо IV-V» долбоору кош бойлууларга жана аялдарга медициналык жардамды жакшыртууга багытталган. Ошондой эле программа балдардын өлүмүнүн деңгээлин төмөндөтүүгө жана энелердин ден соолугун жакшыртууга багытталган. Программанын алкагында Бишкек шаарындагы энеликти жана балалыкты коргоонун Улуттук борборунун аймагында республикалык деңгээлдеги перинаталдык борборун түзүүгө; жаңы туулган балдарды ташуу системасын иштеп чыгууда жана киргизүүдө, дарылоого жиберүү системасын киргизүүдө Кыргыз Республикасынын Саламаттык сактоо министрлигине техникалык көмөк көрсөтүүнү карайт.

Ошондой эле, “Бишкек шаарынын медициналык тез жардам шаардык балдар клиникалык ооруканасы үчүн жаңы корпус куруу” жана “Улуттук госпиталдын нейрохирургиялык борборун куруу жана жабдуу” жаңы долбоорлорун ишке ашыруунун башталышы пландаштырылууда.

“Бишкек шаарынын медициналык тез жардам шаардык балдар  клиникалык ооруканасы үчүн жаңы корпус куруу” долбоору төрөлгөндөн тартып 16-17 жашка чейинки курактагы  хирургиялык патологиясы бар оорулуу балдарга бүткүл өлкөнүн масштабында заманбап госпиталдык, жеткиликтүү, кечиктирилгис, күнү-түнү менен, өз убагында, адистешкен жана сапаттуу медициналык-санитардык жардам көрсөтүүнүн сапатын жогорулатууга, алдыңкы өлкөлөрдүн деңгээлинде медициналык жардам көрсөтүүгө багытталган.

“Улуттук госпиталдын нейрохирургиялык борборун куруу жана жабдуу” долбоорунун максаты бүткүл заманбап дарылоо-диагноз коюу жабдуулары менен жабдылган нейрохирургиялык борборду куруу болуп саналып, анда нейрохирургиялык багыттагы оорулууларга жогорку адистешкен кечиктирилгис жана пландуу жардам көрсөтүлөт, ошондой эле жогорку квалификациялуу адистерди даярдоо жүргүзүлөт.

Ошондой эле каржылоо билим берүү секторуна багытталган, жалпы суммасы 2 897,4 млн сомду түзөт. Долбоорлор калктын жакыр жана аялуу катмары үчүн мектепке чейинки сапаттуу билим берүүгө, анын ичинде этностук азчылык жана өзгөчө билим берүүгө муктаждыгы бар балдарга, ошондой эле окутуу, билим берүү материалдары, товарлар жана техникалык жардам аркылуу окутуучулук ишти жакшыртуу жана класстарды окуу-методикалык материалдар менен камсыздоого багытталган.

“Мамлекеттик мектептерди куруу” жаңы долбоорун ишке ашыруу пландаштырылууда. Билим берүү обьекттерин куруу окуучуларды жана мугалимдерди санитардык-гигиеналык ченемдерге жооп берген жана окуу процессин жүргүзүү менен балдарга жагымдуу шарттарда билим алууга мүмкүнчүлүк берген жаңы жагымдуу мектеп имараттарын камсыз кылуу, башкача айтканда, мектеп имараттары жабдылышы жана комлекттелиши боюнча, коопсуздук боюнча жалпы кабыл алынган ченемдерге шайкеш келгендей болушу  жаңы долбоордун максаты болуп саналат.

Жогоруда баяндалгандардын негизинде, Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеӊешинин Социалдык маселелер, билим берүү, илим, маданият жана саламаттык сактоо боюнча комитети, төмөндөгүдөй корутундуга келет:

 

1. “Кыргыз Республикасынын 2020-жылга республикалык бюджети жана 2021-2022-жылдарга болжолу жөнүндө” Кыргыз Республикасынын  Мыйзамынын долбоору жактырылсын жана Кыргыз Республикасынын Жогорку Кенешинин кароосуна киргизилсин.

2. Ушул Мыйзамдын долбоорун кароодо, Комитеттин кошумча каржылоо жөнүндө сунуштарын колдоо Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарынан суралсын:

а) Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлигине кошумча 3 279,9 млн сом талап кылынат, анын ичинен:

- Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2017-жылдын 28-декабрындагы № 843 токтомунун 5-пунктуна ылайык жалпы билим берүү уюмдарын бюджеттик каржылоонун типтүү ченемдерине ылайык 2020-жылы 95% өлчөмүндө каржылоого - 2 229,7 млн сом;

- 22 412 мугалимдин квалификациялык категориясы үчүн жөлөкпул (30% мугалимдерге бардык мугалимдердин ичинен 30%) – 358,6 млн сом; 

- 2017-2019-жылдары ачылган жаңы бала бакчалардын кызматкерлердин айлык акысына– 115,6 млн сом;

- 2018-жылы 5-класстарда чет тил сабагы боюнча жумасына 3 саатка көбөйтүлгөнгө – 66,7 млн сом;

- 9-класстарда “Диний маданият тарыхы” сабагын киргизүүгө -19,8 млн сом;

- 2018-жылда Базистик окуу планына “Дунган тилин” окуу боюнча киргизилген сааттарга– 1,4 млн сом;

- жалпы билим берүү уюмдарына компьютер, интерактивдик доска, окуу эмеректерин алууга – 140,0 млн сом;

- 2015-2018-жылдарда мугалимдерин квалификациясын жогорулатуу курстарына барган иш-сапарларынын чыгымдарынын кредитордук карыздарын жабууга– 51,0 млн сом;

- билим берүү мекемелеринин ишмердүүлугүн лицензиялоого – 19,7 млн сом;

- балдар үйлөрүн, мектеп-интернаттарын, министрликтин карамагындагы мекемелердин имараттарын капиталдык ремонттон өткөрүү үчүн – 20,0 млн сом;

- жалпы билим берүү уюмдардын интернет тармагы менен пайдалануу үчүн абоненттик акы төлөөгө– 26,3 млн сом;

- мектепке чейинки билим берүү мекемелеринде мамлекеттик социалдык заказды ишке ашырууга – 23,7 млн сом;

- инклюзивдик, көп тилдүү билим берүү боюнча мугалимдердин квалификациясын жогорулатууга – 39,0 млн сом;

- баштапкы кесиптик билим берүү уюмдарында ченемдик каржылоону камсыз кылууга – 152,2 млн сом;

- билим берүүнүн маалыматтык башкаруу системасынын иштөөсү үчүн– 5,2 млн сом;

- «Манас тануу» телеконкурсун өткөрүүгө - 7,0 млн сом;

- 4-жана 8-класстардын окуучуларын окуудагы жетишкендиктери боюнча улуттук баалоо жүргүзүүгө - 4,0 млн сом.

б) Кыргыз Республикасынын Маданият, маалымат жана туризм министрлигине кошумча 427 787,2 миӊ сом талап кылынат, анын ичинен:

- маданият кызматкерлеринин эмгек акысын жогорулатууга (Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Социалдык маселелер, билим берүү, илим, маданият жана саламаттык сактоо боюнча комитетинин 2018-жылдын 16-апрелиндеги чечими) - 28 000,0 миң сом;

- Кыргызстандын калкынын 95% камтуу менен көрсөтүүнүн санариптик жана спутниктик форматында телеканалдардын социалдык пакетин трансляциялоо үчүн РМТР РПОнун кызмат көрсөтүүлөрүнө – 145 000,0 миң сом;

- 2015-2020-жылдарга Кыргыз Республикасынын тарыхый-маданий мурастарын коргоо жана пайдалануу боюнча концепцияны ишке ашырууга (Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Социалдык маселелер, билим берүү, илим, маданият жана саламаттык сактоо боюнча комитетинин 2018-жылдын 16-апрелиндеги чечими, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2015-жылдын 26-январындагы № 23 токтому) - 25 000,0 миң сом;

-«Каба уулу Кожомкул» толук метраждуу фильмин тартуу үчүн (Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин 2017-жылдын 29-июнундагы № 1804-VI токтому боюнча Мамлекеттик буйрутма) -70 000,0 миң сом;

-маданияттын ведомстволук караштуулуктагы мекемелерин бюджеттик күтүүгө 19 287,2 миң сом (Кыргыз Республикасынын Бюджеттик Кодексинин 47-беренесинин 1-бөлүгү, «Салыктык эмес кирешелер жөнүндө» Кыргыз Республикасынын 2018-жылдын 10-августундагы № 90 Кодексинин 101-беренесинин 2-бөлүгү), ижарадан түшкөн киреше бардыгы 27 553,2 миң сомду  түзөт анын ичинен: 70% -19 287,2  миң сом, 30% -266,0 миң сом;

- министрликтердин ведомстволук караштуулуктагы мекемелерин учурдагы оңдоо үчүн – 20 000,0 миң сом;

-Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2019-жылдын 16-апрелиндеги № 102-р тескемесине ылайык, коммуналдык кызматтар үчүн карыздарды жоюуга - 14 000,0 миң сом;

-мекемелерди капиталдык оңдоо үчүн 50 000,0 миң сом (титулдук тизмеге ылайык маданият объекттеринин капиталдык оңдоого 473 686,0 миң сом жана искусство жана маданият объекттерин курууга 704 451,6 миң сом зарыл);

-мезгилдүү басылмаларды санариптөөгө, ага жазылууга жана Улуттук китепкананын китеп фонддорун толуктоого - 16 500,0 миң сом;

-А. Малдыбаев атындагы Кыргыз улуттук академиялык опера жана балет театрына музыкалык аспаптарды сатып алууга жана оңдоого (Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2017-жылдын 16-майындагы № 161-р буйругу) - 5 000,0 миң сом;

-калктын медиасабаттуулугун жогорулатуу үчүн - 5 000,0 миң сом;

-төмөндөгү иш-чараларды өткөрүү үчүн - 30 000,0 миң сом;

а) Апрель элдик революциясына 10 жылдык (иш-чараларын даярдоо жана өткөрүү боюнча Комитеттин 2019-жылдын 5-августундагы № 3-протоколдук тапшырмасынын 2-пункту, 2-абзацы).

б) 2020-жылы - Кыргыз Республикасынын Россия Федерациясында жана Россия Федерациясынын Кыргыз Республикасында кайчылаш жыл (Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2019-жылдын 11-июлундагы № 259 буйругу, 2020-жылы Кыргыз Республикасынын Россия Федерациясында жана Россия Федерациясынын Кыргыз Республикасында кайчылаш жылына даярдык көрүү жана өткөрүү боюнча уюштуруу комитетинин 2019-жылдын 19-июлундагы № 6-293 протоколдук тапшырмасы), жаңы чыгармаларды жаратууга конкурс өткөрүү, композиторлорду, жазуучуларды жана театрларды жаңы композицияларды жаратууга шыктандырууга.

в) Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Жаштар иштери, дене тарбия жана спорт боюнча мамлекеттик агенттигине кошумча 197 140,0 миӊ сом талап кылынат, анын ичинен:

- толугу менен күтүүгө жана эмгек акыны төлөөгө жана социалдык фондго чегерүүгө. Мамлекеттик агенттиктин ишин оптималдаштыруу, мамлекеттик финансылык каражаттарды жана дене тарбия жана спорт объекттерин натыйжалуу пайдалануу максатында, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2017-жылдын 16-мартындагы № 168 токтомуна ылайык “Спорттук курулмалар жана спорттук камсыз кылуу башкармалыгы” мамлекеттик ишканасы “Спорттук курулмалар жана спорттук камсыз кылуу башкармалыгы” мамлекеттик мекемеге айланган жана бюджеттик каржылоого өткөн. Бирок, 2020-жылдын бюджетине Кыргыз Республикасынын Финансы министрлиги тарабынан контролдук цифралар 24 140,0 миң сом суммасына азайтылган.

- Токио шаарында (Япония) XXXII-Олимпиадалык оюндарга катышуу үчүн – 80 000,0 миң сом;

- Турциядагы IV-Бүткүл дүйнөлүк көчмөндөр оюнуна катышуу үчүн – 30 000,0 миң сом;

-калкты системалык түрдө дене тарбия жана спорт менен машыгууга тартуу үчүн – 20 000,0 миң сом;

- формакологияга сарптоолорду көбөйтүү үчүн – 3 000,0 миң сом;

- окуу-машыгуу иш-чараларында спортсмендердин тамагы үчүн – 25 000,0 миң сом;

- эл аралык спорттук-массалык иш-чараларда бирдей экипировка үчүн – 10 000,0 миң сом;

- жылытуу сезону үчүн – 15 000,0 миң сом;

- жаштардын иш-чараларын өткөрүү үчүн – 10000,0 миң сом.

г) Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Мамлекеттик каттоо кызматына караштуу Архив агенттигине жабдууларды сатып алууга жана имараттарды капиталдык ремонттон жүргүзүүгө кошумча 75 050,0 миӊ сом талап кылынат, анын ичинен:

- 2215 “Башка товарлар жана кызмат көрсөтүүлөр” статьясы боюнча билдирүүчү кнопка үчүн абоненттик төлөм жана коргоо пульттары үчүн төлөө - 180,0 миң сом;

- “Учурдагы оңдоо иштери” статьясы боюнча № 35-кабинетти кайра жабдуу үчүн - 305,0 миң сом;

- 3112 “Машиналар жана жабдуулар” статьясы боюнча Кыргыз Республикасынын Өкмөт Аппаратынын архив сактагычынын жабдуулары үчүн - 1515,0 миң сом;

- Борбордук мамлекеттик архивинин имаратына температура-нымдуулук режимин сактоочу системасын орнотууга - 20 600,0 миң сом;

- Калкка электрондук форматта мамлекеттик кызмат көрсөтүү үчүн компьютердик техника менен камсыз кылууга - 4 100,0 миң сом;

- Мамлекеттик архивдерди капиталдык оңдоо иштери үчүн - 48 350,0 миң сом.

д) Кыргыз Республикасынын Улуттук илимдер академиясына Улуттук илимдер академиясынын Э.Гареев атындагы ботаникалык багынын ирригация жана экологиялык абалын жакшыртууга кошумча - 65097,9 миң сом талап кылынат.

е) Кыргыз Республикасынын коомдук телерадиоберүү корпорациясына кошумча-830 571,10 миң сом талап кылынат.

ж) Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондуна кошумча-318,8 млн сом талап кылынат, анын ичинен:

- гемодиализ кызматын сатып алууга - 110,8 млн сом;

- Кыргыз Республикасынын Саламаттык сактоо министрлигинин бюджетинен ММК фондунун бюджетине гемодиализ кызматын каржылоого каражаттарды өткөрүп берүү 208,0 млн сом.

з) Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты А. С. Токторовдун сунушу, төмөнкүлөргө кошумча финансылык каражат каралсын:

- Баткен областынын социалдык секторун өнүктүрүүгө;

- багууга жана кароого дайыма муктаж болгон ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелген адамдардын жеке ассистенттерине 18 жаштан кийин финансылык каражат төлөөгө.

Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты Т.И. Икрамовдун сунушу, төмөнкүлөргө кошумча финансылык каражат каралсын:

- Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Жаштар иштери, дене тарбия жана спорт боюнча мамлекеттик агенттигине карызды жабууга 82,0 млн. сом.

- Кыргыз Республикасынын Улуттук жазуучулар союзунун имаратынын ижарага болгон 1,5 млн. сом өлчөмүндөгү карызын жабуу маселесин карасын.

Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты Садык ШЕР-НИЯЗДЫН сунушу, төмөнкүлөргө кошумча финансылык каражат каралсын:

- «Жаңы ысымдар» маданият жана искусство чөйрөсүндөгү жаш таланттарды колдоо үчүн 30,0 млн.сом;

- Ниязалы атындагы Ош мамлекеттик музыкалык окуу жайынын имаратын курууга 20,0 млн. сом.

Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты А.Э. Самигуллинанын сунушу, Бишкек шаарында заманбап төрөт үйүн куруу үчүн кошумча финансылык каражат каралсын.

Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты Е.Г. Строкованын сунушу, төмөнкүлөргө кошумча финансылык каражат каралсын:

- почта байланышынын кызматкерлеринин эмгек акысын көбөйтүүгө;

- бюджет чөйрөсүндөгү бардык кызматкерлерге зыяндуулук үчүн кошумча төлөөгө.

3. Ушул корутундунун көчүрмөсү Кыргыз Республикасынын Жогорку Кенешинин Бюджет жана финансы боюнча комитетине жиберилсин.

 

 

 

 

Комитеттин төрагасынын

орун басары                                                              А. С. Токторов