Каттар жана жарандарды кабыл алуу бөлүмү

21-09-2017 10:51

Бөлүм башчы:  0312 639245

Бөлүм башчынын орун басары: 0312 639287