УЗБЕКОВ Орифжон Вайдуллаевич - Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты Т.К. Исаевдин коомдук жардамчысынын милдетин аткаруудан 2017-жылдын 03-мартынан тартып бошотулсун жана № 298 ырастамасы жараксыз деп таанылсын.

31-03-2017 15:17

УЗБЕКОВ Орифжон Вайдуллаевич - Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты Т.К. Исаевдин коомдук жардамчысынын милдетин аткаруудан 2017-жылдын 03-мартынан тартып бошотулсун жана № 298 ырастамасы жараксыз деп таанылсын.