МУРСАЛИЕВ Самибек Шаршенович - Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты И.А. Кадыркуловдун коомдук жардамчысынын милдетин аткаруудан 2017-жылдын 06-февралынан тартып бошотулсун жана № 304 ырастамасы жараксыз деп таанылсын.

31-03-2017 09:26

МУРСАЛИЕВ Самибек Шаршенович - Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты И.А. Кадыркуловдун коомдук жардамчысынын милдетин аткаруудан 2017-жылдын 06-февралынан тартып бошотулсун жана № 304 ырастамасы жараксыз деп таанылсын.