НУРДИНОВ Асхат Бактыгулович - Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты Н.Б. Баяхуновдун коомдук жардамчысынын милдетин аткаруудан 2017-жылдын 31-январынан тартып бошотулсун жана № 882 ырастамасы жараксыз деп табылсын.

29-03-2017 11:12

НУРДИНОВ Асхат Бактыгулович - Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты Н.Б. Баяхуновдун коомдук жардамчысынын милдетин аткаруудан 2017-жылдын 31-январынан тартып бошотулсун жана № 882 ырастамасы жараксыз деп табылсын.