“Ичүүчү суу жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын долбоору

10-01-2018 15:53

Мыйзам долбоору

Салыштырма таблица

Маалымкат-негиздеме

Регулятивдик таасир этүү анализи