Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Транспорт, коммуникациялар, архитектура жана курулуш боюнча комитетинин 2017-жылдын 5-декабрындагы «2017-жылдын 20-октябрында Бишкек шаарында кол коюлган «Ачык маалыматтар боюнча иш-чаралар планы» долбоорун ишке ашырууга тийиштүү TFSCB № 0А5660 гранты тууралуу Кыргыз Республикасынын жана Бүткүл дүйнөлүк реконструкциялоо жана өнүктүрүү банкынын/ Эл аралык өнүктүрүү ассоциациясынын (Дүйнөлүк банктын) ортосундагы кат-макулдашууну ратификациялоо жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын долбооруна КОРУТУНДУСУ

06-12-2017 17:09

 

Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Транспорт, коммуникациялар, архитектура жана курулуш боюнча комитетинин

2017-жылдын 5-декабрындагы

 

«2017-жылдын 20-октябрында Бишкек шаарында кол коюлган «Ачык маалыматтар боюнча иш-чаралар планы» долбоорун ишке ашырууга тийиштүү TFSCB № 0А5660 гранты тууралуу Кыргыз Республикасынын жана Бүткүл дүйнөлүк реконструкциялоо жана өнүктүрүү банкынын/

Эл аралык өнүктүрүү ассоциациясынын (Дүйнөлүк банктын)

ортосундагы кат-макулдашууну ратификациялоо жөнүндө»

Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын долбооруна

 

КОРУТУНДУСУ

 

 

Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Транспорт, коммуникациялар, архитектура жана курулуш боюнча комитети Кыргыз Республикасынын Өкмөтү тарабынан сунушталган (2017-жылдын 17-ноябры, № 753-токтому) «2017-жылдын 20-октябрында Бишкек шаарында кол коюлган «Ачык маалыматтар боюнча иш-чаралар планы» долбоорун ишке ашырууга тийиштүү TFSCB № 0А5660 гранты тууралуу Кыргыз Республикасынын жана Бүткүл дүйнөлүк реконструкциялоо жана өнүктүрүү банкынын/Эл аралык өнүктүрүү ассоциациясынын (Дүйнөлүк банктын) ортосундагы кат-макулдашууну ратификациялоо жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын долбоорун карап жана талкуулап төмөндөгүлөрдү белгилейт.

2017-жылдын 20-октябрында Бишкек шаарында кол коюлган «Ачык маалыматтар боюнча иш-чаралар планы» долбоорун ишке ашырууга тийиштүү TFSCB № 0А5660 гранты тууралуу Кыргыз Республикасынын жана Бүткүл дүйнөлүк реконструкциялоо жана өнүктүрүү банкынын/Эл аралык өнүктүрүү ассоциациясынын (Дүйнөлүк банктын) ортосундагы кат-макулдашууну ратификациялоо жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын долбоорунун максаты «Кыргыз Республикасынын эл аралык келишимдери жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 11-беренесине ылайык, ички мамлекеттик процедураларды аткаруу, ошондой эле заманбап статистикалык потенциалды жакшыртуу жана пилоттук ачык маалыматтар массиви менен толтурулган ачык маалыматтар улуттук платформасын түзүү жана ушул маалыматтарды алуу жана колдонуу боюнча калктын мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтүү максатында көмөктөшүп иш жүргүзүү жолу менен Кыргыз Республикасында маалыматтарды башкаруу жана биргелешип пайдалануу мүмкүнчүлүктөрүн жакшыртуу болуп саналат.

«Digital CASA. Kyrgyzstan» долбоорунун максаты чек аралар аралык интернет-каналдардын өткөргүч мүмкүнчүлүгүн жакшыртуу, Борбордук жана Түштүк Азиянын региондорун өз ара байланыштыруу зарылдыгы болуп эсептелет.

2017-жылдын 25-июлунда Дүйнөлүк банктан 450 000 АКШ доллары өлчөмүндө гранттык каражаттарды жактыруу жөнүндө расмий тастыктоо алынган. Бул сумма Трасттык фонддон «Ачык маалыматтар» боюнча демилгени ишке ашыруу үчүн статистикалык потенциалды өркүндөтүүдө Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө жардам берүү үчүн берилүүдө.

Мурда ушул макулдашуунун долбоору 2017-жылдын 12-сентябрында Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Транспорт, коммуникациялар, архитектура жана курулуш боюнча комитетинин чечими менен жактырылган.

Жогоруда баяндалгандардын негизинде Комитет төмөндөгүдөй корутундуга келет:

1. «2017-жылдын 20-октябрында Бишкек шаарында кол коюлган «Ачык маалыматтар боюнча иш-чаралар планы» долбоорун ишке ашырууга тийиштүү TFSCB № 0А5660 гранты тууралуу Кыргыз Республикасынын жана Бүткүл дүйнөлүк реконструкциялоо жана өнүктүрүү банкынын/Эл аралык өнүктүрүү ассоциациясынын (Дүйнөлүк банктын) ортосундагы кат-макулдашууну ратификациялоо жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын долбоору жактырылсын.

2. Ушул корутунду Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Эл аралык иштер, коргоо жана коопсуздук боюнча комитетине жөнөтүлсүн.

 

 

Төрага                                                                                       М.А. Аманкулов