“Кыргыз Республикасындагы мамлекеттик жөлөкпулдар жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү тууралуу” Кыргыз Республикасынын мыйзам долбоору 2017-жылдын 6-январынан тартып коомдук талкууга коюлат

06-01-2017 15:25

Демилгечи:  Жогорку Кенештин депутаты Д.Жумабеков

Сунуш-пикирлерди төмөнкү  телефон номурлары аркылуу билдирсениздер болот: (0312) 63-86-30

Каттоо  № 6-30535/16      22.12.2016

 

Жогорку Кеңештин Басма сөз кызматы

 

 

 

 

Долбоор

«Кыргыз Республикасындагы мамлекеттик жөлөкпулдар жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамына өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү тууралуу

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МЫЙЗАМЫ

  1-берене.

«Кыргыз Республикасындагы мамлекеттик жөлөкпулдар жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамына (Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Жарчысы 2009-жыл, № 11, 196 бет.) төмөнкүдөй өзгөртүүлөр жана толуктоолор киргизилсин:

3-беренени төмөнкүдөй абзац менен толуктоо: 

Жаны төрөлгөн ымыркайы бар үй-бүлөлөргө кошумча мамлекеттик колдоо – 1 жашка чейинки жаны төрөлгөн ымыркайдын жашоо шартын оңдоого болгон иш.

5-беренени төмөнкүдөй абзац менен толуктоо:

- 1 жашка чейинки жаңы төрөлгөн ымыркайы бар үй-бүлөлөргө кошумча мамлекеттик колдоо.

2-главага төмөнкүдөй толуктоо киргизилсин: 

«үй-бүлөлөргө» деген сөздөн кийин «жана жаңы төрөлгөн ымыркайларга» деген сөздөр менен толукталсын.

7-берененин аталышына төмөнкүдөй толуктоо киргизилсин:

«үй-бүлөлөргө»   деген сөздөн кийин «жана жаңы төрөлгөн ымыркайларга» деген сөздөр менен толукталсын.

7-берене төмөнкүдөй 4 жана 5-пунктары менен толукталсын: 

4. бир жашка чейинки жаңы төрөлгөн ымыркай (ымыркайлар) төрөлгөндө (асырап алганда) Кыргыз Республикасынын жарандыгы бар, жашаган жерине карабастан Кыргыз Республикасынын төмөндөгү жарандарында мамлекеттик кошумча колдоо пайда болот:

- 2018-жылдын 15 январь айынан тартып төрөгөн (асырап алган) аялдарда;

- асырап алган жалгыз бой эркектерде; 

- 16 жашка жетелек баланы алган асырапчы, эгер бала жаңы төрөлгөн ымыркайы бар үйбүлөлөргө кошумча мамлекеттик колдоо менен колдонбосо;

- 16 жашка чыккан бала, эгер бала жаңы төрөлгөн ымыркайы бар үй-бүлөлөргө кошумча мамлекеттик колдоо менен колдонбосо;

5. Жаңы төрөлгөн ымыркайы бар үй-бүлөлөргө кошумча мамлекеттик колдоо жөлөкпулун алууга акысы бар ушул беренин 4-пунктунда белгиленген жарандардын балдары эске алынбайт эгер, бул жарандар ата-энелик укуктан ажыратылган болсо, же асырап алуу чечими жокко чыкса, жана асырап алуу убагында өгөй бала же өгөй жыз болгон болсо жана жаңы төрөлгөн ымыркай бир жашка чейин каза болсо.

8-берененин аталышына төмөнкүдөй толуктоо киргизилсин:

«үй-бүлөлөргө»   деген сөздөн кийин «жана жаңы төрөлгөн ымыркайларга» деген сөздөр менен толукталсын.

8-берене төмөнкүдөй 5 жана 6-пунктары менен толукталсын: 

5.   Төрөлгөн учурдан баштап бир жашка чыкканга чейин жаңы төрөлгөн ымыркайга ай сайын берилүүчү жөлөкпулдардын өлчөмдөрү:

  -  15-январь 2018-жылына 30 000 сом (айына 2 500 сом) өлчөмүндө;

  -  15-январь 2019-жылына 40 000 сом (айына 3 333 сом) өлчөмүндө;

  -  15-январь 2020-жылдан баштап жылына 50 000 сом (айына 4 166 сом)  өлчөмүндө.

   Жаңы төрөлгөн ымыркайга ай сайын берилүүчү жөлөкпул бир жылга белгиленет жана өзгөртүүгө жатпайт.

6. Ушул берененин 5-пунктунда белгиленген бир жылдык өлчөмдө бир жолу толугу менен 16 жашка чыккан бала алат, эгер бала жаңы төрөлгөн ымыркайы бар үй-бүлөлөргө кошумча мамлекеттик колдоо менен колдонбосо;

12-берене төмөнкүдөй 7-пункт менен толукталсын: 

7. Жаңы төрөлгөн ымыркайы бар үй-бүлөлөргө кошумча мамлекеттик колдоо жөлөкпулун алууга кайрылган жаран төмөнкү документтерди берет:

- ата-энесинин өздүгүн тактаган документ;

-  анкета-арыз (арыз);

- үй-бүлөнүн курамы тууралу маалымат.

Керектүү учурда жаңы төрөлгөн ымыркайы бар үй-бүлөлөргө кошумча мамлекеттик колдоо жөлөкпулун алуу үчүн (төрөт үйүнүн ымыркайдын төрөлүшү боюнча маалыматтын көчүрмөсү, балдардын күбөлүгү, нике күбөлүгү, ажырашуу боюнча маалымат, асырап алуу жөнүндө чечим).

13 - 1. Берене төмөнкүдөй редакцияда берилсин:

13 - 1 берене. Жаңы төрөлгөн ымыркайга ай сайын берилүүчү жөлөкпулдун дайындоо убактысы:

1.        Арыздануучу толугу менен документтерди берген айдан кийинки айдын 1-күнүнөн баштап жаңы төрөлгөн ымыркайга ай сайын берилүүчү жөлөкпул дайындалат. Ошондой эле,  жаңы төрөлгөн ымыркайга ай сайын берилүүчү жөлөкпулдун эсеби ымыркай төрөлгөн айдан кийинки айынан баштап эсептелет. Баардык өтүп кеткен айлар биринчи төлөм менен кошо берилет.

2. Документтер толугу менен берилгенден кийин, жаңы төрөлгөн ымыркайга ай сайын берилүүчү жөлөкпулду дайындоо бир айдын ичинде каралат.

3. Жаңы төрөлгөн ымыркайга ай сайын берилүүчү жөлөкпул бир жылга белгиленет жана кайталап кароого жатпайт. 

15-берене төмөнкүдөй 2-абзац менен толукталсын:

 Жаңы төрөлгөн ымыркайга ай сайын берилүүчү жөлөкпул алуучуларга райондук коэффициент эсепке алынбайт.

16-берене төмөнкүдөй 3-пункт менен толукталсын:

3. Жаңы төрөлгөн ымыркайга ай сайын берилүүчү жөлөкпул кайрадан эсептөөгө жатпайт.

2-берене.

Ушул Мыйзам расмий жарыяланган күндөн тартып он күн өткөндөн кийин күчүнө кирет.

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн ченемдик укуктук актылары ушул Мыйзамга ылайык келтирилсин.

 

Президент

Кыргызской Республики

 

 

 

 

“Кыргыз Республикасындагы мамлекеттик жөлөкпулдар жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамына өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү тууралуу

Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын долбооруна

МААЛЫМКАТ-НЕГИЗДЕМЕ

Кыргыз Республикасынын Конституциясынын 9-беренесинин 1-бөлүгүнө ылайык “Кыргыз Республикасы татыктуу жашоо-турмуш шартын түзүүгө жана инсанды эркин өстүрүүгө, жумушка орноштурууга көмөк көрсөтүүгө багытталган социалдык программаларды иштеп чыгат”.

Кыргыз Республикасынын бешинчи чакырылыштагы Жогорку Кеңешинин иштөө мезгилинде жаңы социалдык программалар иштелип чыккан жок. Ооба, биз жумушсуздарга, майыптарга жана пенсионерлерге жарыбаган социалдык жөлөкпулдарды берип жатабыз. Жылдар өткөн сайын эч нерсе өзгөргөн жок. “Кыргыз Республикасындагы мамлекеттик жөлөкпулдар жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын талаптарына ылайык баланы баккандыгы үчүн жөлөкпулдарды берүүдө ошол үй бүлөдө жашап турган пенсионерлердин кирешеси үй бүлө мүчөлөрүнүн жалпы кирешесине кошулуп эсептелип келди. Ошентип, көптөгөн үй-бүлө баланы баккандыгы боюнча жөлөкпулдарды ала албай келишти. Жөлөкпулдарды берүүдөгү коррупциялык жагдай мамлекеттик бийлик органынын ишин жокко чыгарууга алып келди. Жөлөкпулдарды аны алууга муктаж болгон, мындай жөлөкпулдар өтө керектүү адамдар албай калууда. Мамлекеттик чиновниктердин үй-бүлөлөрү жөлөкпул алган учурлар да бар. Жергиликтүү бийлик органдарынын жетекчилеринин үй-бүлөлөрү. Жөлөкпулдарды берүүдө даректүү мамиле жасоо системасы каралган эмес жана иштелип чыккан жок. Үй бүлө мүчөлөрүнүн жалпы кирешелерин эсептөөнүн жана жөлөкпул берүүнүн мындай системасы алгылыксыз болуп жатат.

“Кыргыз Республикасындагы мамлекеттик жөлөкпулдар жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамына өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү тууралуу” Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын долбоорунда бала төрөлгөн учурда Кыргыз Республикасынын жаранына баланын бир жаш курагында жаңы төрөлгөн балага 30 000дөн 50 000 сом өлчөмүндө жөлөкпул берүү боюнча норма киргизилген. Мында, үй бүлө мүчөлөрүнүн жалпы кирешелерин аныктабай туруп, жөлөкпулдар төрөлгөн бардык балдарга берилүүгө тийиш. Бул учурда жарандар социалдык абалына, бай же кедей экендигине карабастан берилүүсү шарт.

Кыргыз Республикасынын Улуттук статистикалык комитетинин маалыматы боюнча 2013-жылы 155520 бала төрөлгөн, анын ичинен 3096 бала бир жашка чыкпай каза болушкан. Бул өтө кейиштүү цифра, 1000 баланын ичинен 20 бала бир жашка чыкпай каза болуп жатат. Ошондой эле жаңы төрөлгөн баладан баш тарткан учурлар кездешүүдө. Бул ымыркайдын энелеринин аны багууга мүмкүнчүлүгүнүн жоктугунан, өзгөчө жалгыз бой эне тарабынан жасалууда. Жаңы төрөлгөн ымыркайды өлтүрүүгө жасалган жүрөк үшүн алган учурлар бар.

Кыргыз Республикасынын айрым жарандары “Эне капиталын” алуу үчүн Россия Федерациясына барып төрөлгөн учурлары бар. Россия Федерациясынын аймагында төрөлгөн балдар ошол өлкөнүн жараны болуп калат.

Эгерде биз азыр энелерди жана жаңы төрөлгөн балдарды колдоо жөнүндө ойлонбосок, Кыргызстандын келечеги өтө кейиштүү болушу мүмкүн. Анткени, мамлекет өзүнүн жаңы төрөлгөн жаранын камсыз кыла албагандыгы өтө кейиштүү көрүнүш.

Жаңы төрөлгөн ымыркайларга бир жылдын ичинде 30 000дөн 50 000гө чейинки өлчөмдө социалдык жөлөк пулду белгилөөнү зарыл деп эсептейм. Бул бир жашка чейинки балага айына 2500дөн 4166 сомду түзөт. Бул республикалык бюджеттен бир жылга 4665 млрд. сомдон 7776 млрд. сомду талап кылат.

Мыйзам долбоору коомдук талкуулоо үчүн Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин расмий сайтында жайгаштырылган.

Кыргыз Республикасынын колдонуудагы мыйзамдарына талдоо жүргүзүүнүн натыйжалары боюнча мыйзам долбоорунун нормалары колдонуудагы ченемдик укуктук актыларга карама-каршы келбейт.

Регулятивдүү таасир этүүнү талдоо талап кылынбайт, анткени мыйзам долбоору ишкердик ишти жөнгө салууга багытталган эмес.

Мыйзам долбоорун кабыл алуу социалдык, экономикалык, укук коргоо, гендердик, экологиялык, коррупциялык кесепеттерди алып келбейт.

 

Жогорку Кеңештин депутаты

 

 

 

 «Кыргыз Республикасындагы мамлекеттик жөлөкпулдар жөнүндө»  Кыргыз Республикасынын Мыйзамына өзгөртүү жана толуктоо боюнча

Мыйзам долбоорунун

Салыштырмалуу таблицасы.

 

Колдонуудагы редакциясы

Сунуш кылынган редакциясы

3-берене. Ушул Мыйзамда колдонуучу түшүнүктөр жана терминдер

Ушул Мыйзамда төмөнкүдөй түшүнүктөр жана терминдер колдонулат:

жыл - 12 айдан турган мезгил;

…;

…;

(каралган эмес)

3-берене. Ушул Мыйзамда колдонуучу түшүнүктөр жана терминдер

Ушул Мыйзамда төмөнкүдөй түшүнүктөр жана терминдер колдонулат:

жыл - 12 айдан турган мезгил;

…;

…;

Жаны төрөлгөн ымыркайы бар үйбүлөлөргө кошумча мамлекеттик колдоо – 1 жашка чейинки жаны төрөлгөн ымыркайдын жашоо шартын оңдоого болгон иш.

5-берене. Мамлекеттик жөлөкпулдардын түрлөрү

Ушул Мыйзамда мамлекеттик жөлөкпулдардын төмөнкүдөй түрлөрү белгиленет:

- балдары бар аз камсыз болгон үй-бүлөлөргө ай сайын берилүүчү жөлөкпул;

- ай сайын берилүүчү социалдык жөлөкпул.

           (каралган эмес)

5-берене. Мамлекеттик жөлөкпулдардын түрлөрү

Ушул Мыйзамда мамлекеттик жөлөкпулдардын төмөнкүдөй түрлөрү белгиленет:

- балдары бар аз камсыз болгон үй-бүлөлөргө ай сайын берилүүчү жөлөкпул;

- ай сайын берилүүчү социалдык жөлөкпул;

- 1 жашка чейинки жаңы төрөлгөн ымыркайы бар үй-бүлөлөргө кошумча мамлекеттик колдоо.

2-глава
Балдары бар аз камсыз болгон үй-бүлөлөргө ай сайын берилүүчү жөлөкпул

2-глава
Балдары бар аз камсыз болгон үй-бүлөлөргө жана жаңы төрөлгөн ымыркайларга ай сайын берилүүчү жөлөкпул

7-берене. Балдары бар аз камсыз болгон үй-бүлөлөргө ай сайын берилүүчү жөлөкпулду алганга укуктуу адамдар

7-берене. Балдары бар аз камсыз болгон үй-бүлөлөргө  жана жаңы төрөлгөн ымыркайларга ай сайын берилүүчү жөлөкпулду алганга укуктуу адамдар

7-берене. Балдары бар аз камсыз болгон үй-бүлөлөргө ай сайын берилүүчү жөлөкпулду алганга укуктуу адамдар

 

1. Балдары бар аз камсыз болгон үй-бүлөлөргө ай сайын берилүүчү жөлөкпулду төмөнкүлөр алганга укуктуу:

- жашы он алтыга жете элек балдар (жалпы билим берүүчү мекемелердин окуучулары - алар окуусун бүткөнгө чейин);

- эгерде контракттын суммасы кайрымдуулук алкагында жарандар жана юридикалык жактар тарабынан каржыланса, бюджеттик же контракттык негизде күндүзгү формада окуган баштапкы кесиптик окуу жайларынын окуучулары, орто жана жогорку кесиптик окуу жайларынын студенттери, алар он сегиз жашка чыкканга чейин.

2. Эмгекке жарамдуу ата-энеси (ден соолугунун мүмкүнчүлүктөрү чектелүү балдарды багып-караган ата-энеден бөлөк) иштебеген жана калкты ишке орноштуруу кызмат органдарында белгиленген тартипте катталбаган, балдары бар аз камсыз болгон үй-бүлөлөр жөлөкпул алууга укугу жок.

3. Толук мамлекеттик камсыздоодо турган балдарга жөлөкпул дайындалбайт.

 

(каралган эмес)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(каралган эмес)

 

 

 

7-берене. Балдары бар аз камсыз болгон үй-бүлөлөргө  жана жаңы төрөлгөн ымыркайларга ай сайын берилүүчү жөлөкпулду алганга укуктуу адамдар

1. Балдары бар аз камсыз болгон үй-бүлөлөргө ай сайын берилүүчү жөлөкпулду төмөнкүлөр алганга укуктуу:

- жашы он алтыга жете элек балдар (жалпы билим берүүчү мекемелердин окуучулары - алар окуусун бүткөнгө чейин);

- эгерде контракттын суммасы кайрымдуулук алкагында жарандар жана юридикалык жактар тарабынан каржыланса, бюджеттик же контракттык негизде күндүзгү формада окуган баштапкы кесиптик окуу жайларынын окуучулары, орто жана жогорку кесиптик окуу жайларынын студенттери, алар он сегиз жашка чыкканга чейин.

2. Эмгекке жарамдуу ата-энеси (ден соолугунун мүмкүнчүлүктөрү чектелүү балдарды багып-караган ата-энеден бөлөк) иштебеген жана калкты ишке орноштуруу кызмат органдарында белгиленген тартипте катталбаган, балдары бар аз камсыз болгон үй-бүлөлөр жөлөкпул алууга укугу жок.

3. Толук мамлекеттик камсыздоодо турган балдарга жөлөкпул дайындалбайт.

 

4. 1 жашка чейинки жаны төрөлгөн ымыркай (ымыркайлар) төрөлгөндө (асырап алганда) Кыргыз Республикасынын жарандарыдыгы бар, жашаган жерине карабастан Кыргыз Республикасынын төмөндөгү жарандарында мамлекеттик кошумча колдоо пайда болот:

- 2018 жылдын 15 январь айынан тартып төрөгөн (асырап алган) аялдарда;

- асырап алган жалгыз бой эркектерде; 

- 16 жашы жетелек баланы алган асырапчы, эгер бала жаңы төрөлгөн ымыркайы бар үйбүлөлөргө кошумча мамлекеттик колдоо менен колдонбосо;

- 16 жашка чыккан бала, эгер бала жаңы төрөлгөн ымыркайы бар үйбүлөлөргө кошумча мамлекеттик колдоо менен колдонбосо;

 

5. Жаны төрөлгөн ымыркайы бар үйбүлөлөргө кошумча мамлекеттик колдоо жөлөкпулун алууга акысы бар ушул беренин 4 пунктунда белгиленген жарандардын балдары эске алынбайт эгер, бул жарандар ата-энелик укуктан ажыратылган болсо, же асырап алуу чечими жокко чыкса, жана асырап алуу убагында өгөй бала же өгөй жыз болгон болсо жана жаңы төрөлгөн ымыркай 1 жашка чейин казаболсо.

 

 

8-берене. Балдары бар аз камсыз болгон үй-бүлөлөргө ай сайын берилүүчү жөлөкпулдардын өлчөмдөрү

8-берене. Балдары бар аз камсыз болгон үй-бүлөлөргө жана жаңы төрөлгөн ымыркайларга ай сайын берилүүчү жөлөкпулдардын өлчөмдөрү

8-берене. Балдары бар аз камсыз болгон үй-бүлөлөргө ай сайын берилүүчү жөлөкпулдардын өлчөмдөрү

 

 

1. Балдары бар аз камсыз болгон үй-бүлөлөргө ай сайын берилүүчү жөлөкпулдар, эгерде үй-бүлөнүн жан башына туура келген жыйынды кирешеси үй-бүлөнүн ар бир мүчөсүнө кепилденген эң төмөнкү кирешенин өлчөмүнөн ашпаган шартта дайындалат.

2. Балдары бар аз камсыз болгон үй-бүлөлөргө ай сайын берилүүчү жөлөкпул төмөнкүдөй өлчөмдөрдө дайындалат:

- балдар он алты жаш куракка жеткенге чейин аларга жөлөкпул (жалпы билим берүү уюмдарынын жана башталгыч кесиптик билим берүү уюмдарынын окуучуларына, орто жана жогорку кесиптик билим берүү уюмдарынын студенттерине - алар он сегиз жашка чыкканга чейин) Кыргыз Республикасынын Өкмөтү тарабынан белгиленген өлчөмдө;

- бала төрөлгөндө бир жолу берилүүчү жөлөкпул - кепилденген эң төмөнкү кирешенин 300 пайыз өлчөмүндө;

- эгиздерге жөлөкпул - алардын ар бири үч жашка чыкканга чейин кепилденген эң төмөнкү кирешенин 100 пайыз өлчөмүндө;

- үч жана андан көп эм төрөлгөндөргө жөлөкпул - алардын ар бири он алты жашка чыкканга чейин кепилденген эң төмөнкү кирешенин 150 пайыз өлчөмүндө.

3. Балдары бар аз камсыз болгон үй-бүлөлөргө ай сайын берилүүчү жөлөкпулга укугу бар үй-бүлөнүн ар бир мүчөсүн эсепке алуу менен үй-бүлөгө жалпы өлчөмдө дайындалат (бала төрөлгөндөгү бир жолу берилүүчү жөлөкпулдан башка).

4. Бюджети бөлөк бир канча үй-бүлө чогуу жашаган учурда, балдары бар аз камсыз болгон үй-бүлөлөргө ай сайын берилүүчү жөлөкпул ар бир үй-бүлөгө өзүнчө дайындалат.

(каралган эмес)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(каралган эмес)

 

 

8-берене. Балдары бар аз камсыз болгон үй-бүлөлөргө жана жаңы төрөлгөн ымыркайларга ай сайын берилүүчү жөлөкпулдардын өлчөмдөрү

 

1. Балдары бар аз камсыз болгон үй-бүлөлөргө ай сайын берилүүчү жөлөкпулдар, эгерде үй-бүлөнүн жан башына туура келген жыйынды кирешеси үй-бүлөнүн ар бир мүчөсүнө кепилденген эң төмөнкү кирешенин өлчөмүнөн ашпаган шартта дайындалат.

2. Балдары бар аз камсыз болгон үй-бүлөлөргө ай сайын берилүүчү жөлөкпул төмөнкүдөй өлчөмдөрдө дайындалат:

- балдар он алты жаш куракка жеткенге чейин аларга жөлөкпул (жалпы билим берүү уюмдарынын жана башталгыч кесиптик билим берүү уюмдарынын окуучуларына, орто жана жогорку кесиптик билим берүү уюмдарынын студенттерине - алар он сегиз жашка чыкканга чейин) Кыргыз Республикасынын Өкмөтү тарабынан белгиленген өлчөмдө;

- бала төрөлгөндө бир жолу берилүүчү жөлөкпул - кепилденген эң төмөнкү кирешенин 300 пайыз өлчөмүндө;

- эгиздерге жөлөкпул - алардын ар бири үч жашка чыкканга чейин кепилденген эң төмөнкү кирешенин 100 пайыз өлчөмүндө;

- үч жана андан көп эм төрөлгөндөргө жөлөкпул - алардын ар бири он алты жашка чыкканга чейин кепилденген эң төмөнкү кирешенин 150 пайыз өлчөмүндө.

3. Балдары бар аз камсыз болгон үй-бүлөлөргө ай сайын берилүүчү жөлөкпулга укугу бар үй-бүлөнүн ар бир мүчөсүн эсепке алуу менен үй-бүлөгө жалпы өлчөмдө дайындалат (бала төрөлгөндөгү бир жолу берилүүчү жөлөкпулдан башка).

4. Бюджети бөлөк бир канча үй-бүлө чогуу жашаган учурда, балдары бар аз камсыз болгон үй-бүлөлөргө ай сайын берилүүчү жөлөкпул ар бир үй-бүлөгө өзүнчө дайындалат.

 

5.   Төрөлгөн учурдан баштап бир жашка чыкканга чейин жаңы төрөлгөн ымыркайга ай сайын берилүүчү жөлөкпулдардын өлчөмдөрү:

            -  15 января 2018 жылдан баштап жылына 30 000 сом (айына 2 500 сом) өлчөмүндө;

            -  15 января 2019 жылдан баштап жылына 40 000 сом (айына 3 333 сом) өлчөмүндө;

            -  15 января 2020 жылдан баштап жылына 50 000 сом (айына 4 166 сом)  өлчөмүндө.

             Жаңы төрөлгөн ымыркайга ай сайын берилүүчү жөлөкпулдардын бир жылга белгиленет жана өзгөртүүгө жатпайт.

 

          6. Ушул берененин 5 пункунда белгиленген бир жылдык өлчөмдө бир жолу толугу менен 16 жашка чыккан бала алат, эгер бала жаңы төрөлгөн ымыркайы бар үйбүлөлөргө кошумча мамлекеттик колдоо менен колдонбосо;

 

12-берене. Мамлекеттик жөлөкпулдарды дайындоо

1. Балдары бар аз камсыз болгон үй-бүлөлөргө ай сайын жөлөкпул дайындоого арыз жарандардын жашаган (катталган) жери боюнча социалдык коргоо органдарына берилет.

Социалдык коргоо органдары болбогон административдик-аймактык бирдиктерде жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарына айрым мамлекеттик ыйгарым укуктарды берүүнүн тартиби жөнүндө мыйзамдарга ылайык, балдары бар аз камсыз болгон үй-бүлөлөргө берилүүчү ай сайын жөлөкпулга үй-бүлөлөрдүн муктаждыгынын деңгээлин баштапкы аныктоо боюнча жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарына мамлекеттик ыйгарым укуктар берилген учурда арыз жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарына берилет.

2. Ай сайын берилүүчү жөлөкпулду дайындоо жөнүндө арыз жарандардын жашаган (катталган) жери боюнча социалдык жактан коргоо органдарына берилет.

ВИЧ/СПИДге чалдыккан энелерден төрөлгөн балдар үчүн ай сайын берилүүчү социалдык жөлөкпул дайындоо жөнүндө арыз берүүнүн башка тартиби каралышы мүмкүн.

3. Мамлекеттик жөлөкпулдарды дайындоонун тартиби Кыргыз Республикасынын Өкмөтү тарабынан бекитилет.

4. Мамлекеттик жөлөкпул алуу үчүн кайрылган адам төмөнкүдөй зарыл документтерди тапшырат:

- инсандыгын ырастоочу документти;

- анкета-арызды (арызды);

- үй-бүлөсүнүн жыйынды кирешеси жөнүндө маалыматты;

- үй-бүлөнүн курамы жөнүндө маалымкатты.

Зарыл болгон учурда мамлекеттик жөлөкпул алууга укук берүүчү кошумча документтер (балдардын туулгандыгы тууралуу, нике тууралуу, никени бузуу тууралуу күбөлүктөрдүн көчүрмөлөрү, майыптыгы жөнүндө МСЭКтин маалымат каты, көзөмөлчүлүк (камкорчулук) жөнүндөгү чечим, окуган жеринен, калкты ишке орноштуруу органдарынан маалымкаттар, "кайрылман" күбөлүгү жана башка документтер) тапшырылат.

5. Балдары бар аз камсыз болгон үй-бүлөлөргө ай сайын берилүүчү жөлөкпулга үй-бүлөнүн муктаждык даражасын алгачкы аныктоо жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарына мамлекеттик ыйгарым укуктар берилген учурда, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын социалдык маселелер боюнча комиссиялары тарабынан Кыргыз Республикасынын Өкмөтү белгилеген тартипте аз камсыз үй-бүлөнүн социалдык паспортунун негизинде жүргүзүлөт.

6. Мамлекеттик жөлөкпулду төлөөнү токтотууга же анын өлчөмүн кайра кароого алып келүүчү жагдайлар болгондо, арыз берүүчү жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарына же социалдык коргоонун райондук (шаардык) башкармасына беш күндүн ичинде маалымдоого тийиш.

 

(каралган эмес)

 

12-берене. Мамлекеттик жөлөкпулдарды дайындоо

1. Балдары бар аз камсыз болгон үй-бүлөлөргө ай сайын жөлөкпул дайындоого арыз жарандардын жашаган (катталган) жери боюнча социалдык коргоо органдарына берилет.

Социалдык коргоо органдары болбогон административдик-аймактык бирдиктерде жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарына айрым мамлекеттик ыйгарым укуктарды берүүнүн тартиби жөнүндө мыйзамдарга ылайык, балдары бар аз камсыз болгон үй-бүлөлөргө берилүүчү ай сайын жөлөкпулга үй-бүлөлөрдүн муктаждыгынын деңгээлин баштапкы аныктоо боюнча жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарына мамлекеттик ыйгарым укуктар берилген учурда арыз жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарына берилет.

2. Ай сайын берилүүчү жөлөкпулду дайындоо жөнүндө арыз жарандардын жашаган (катталган) жери боюнча социалдык жактан коргоо органдарына берилет.

ВИЧ/СПИДге чалдыккан энелерден төрөлгөн балдар үчүн ай сайын берилүүчү социалдык жөлөкпул дайындоо жөнүндө арыз берүүнүн башка тартиби каралышы мүмкүн.

3. Мамлекеттик жөлөкпулдарды дайындоонун тартиби Кыргыз Республикасынын Өкмөтү тарабынан бекитилет.

4. Мамлекеттик жөлөкпул алуу үчүн кайрылган адам төмөнкүдөй зарыл документтерди тапшырат:

- инсандыгын ырастоочу документти;

- анкета-арызды (арызды);

- үй-бүлөсүнүн жыйынды кирешеси жөнүндө маалыматты;

- үй-бүлөнүн курамы жөнүндө маалымкатты.

Зарыл болгон учурда мамлекеттик жөлөкпул алууга укук берүүчү кошумча документтер (балдардын туулгандыгы тууралуу, нике тууралуу, никени бузуу тууралуу күбөлүктөрдүн көчүрмөлөрү, майыптыгы жөнүндө МСЭКтин маалымат каты, көзөмөлчүлүк (камкорчулук) жөнүндөгү чечим, окуган жеринен, калкты ишке орноштуруу органдарынан маалымкаттар, "кайрылман" күбөлүгү жана башка документтер) тапшырылат.

5. Балдары бар аз камсыз болгон үй-бүлөлөргө ай сайын берилүүчү жөлөкпулга үй-бүлөнүн муктаждык даражасын алгачкы аныктоо жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарына мамлекеттик ыйгарым укуктар берилген учурда, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын социалдык маселелер боюнча комиссиялары тарабынан Кыргыз Республикасынын Өкмөтү белгилеген тартипте аз камсыз үй-бүлөнүн социалдык паспортунун негизинде жүргүзүлөт.

6. Мамлекеттик жөлөкпулду төлөөнү токтотууга же анын өлчөмүн кайра кароого алып келүүчү жагдайлар болгондо, арыз берүүчү жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарына же социалдык коргоонун райондук (шаардык) башкармасына беш күндүн ичинде маалымдоого тийиш.

 

7. Жаңы төрөлгөн ымыркайы бар үйбүлөлөргө кошумча мамлекеттик колдоо жөлөкпулун алууга кайрылган жаран төмөнкү документтерди берет:

- ата энесинин өздүгүн тактаган документ;

-  анкета-арыз (арыз);

- үй-бүлөнүн курамы тууралу маалымат.

Керектүү учурда жаңы төрөлгөн ымыркайы бар үйбүлөлөргө кошумча мамлекеттик колдоо жөлөкпулун алуу үчүн (төрөт үйүнүн ымыркайдын төрөлүшү боюнча маалыматтын көчүрмөсү, балдардын күбөлүгү, нике күбөлүгү, ажырашуу боюнча маалымат, асырап алуу жөнүндө чечим)

 

(каралган эмес)

 

13-1. Берене. Жаңы төрөлгөн ымыркайга ай сайын берилүүчү жөлөкпулдардын дайындоо убактысы:

  1. Арыздоонучу толугу менен документтерди берген айдан кийинки айдын 1 күнүнөн баштап жаңы төрөлгөн ымыркайга ай сайын берилүүчү жөлөкпулдардын дайындалат. Ошондой эле,  жаңы төрөлгөн ымыркайга ай сайын берилүүчү жөлөкпулдардын эсеби ымыркай төрөлгөн айдын кийинки айдан баштап эсептелет. Баардык өтүп кеткен айлар биринчи төлөм менен кошо берилет.

2. Документтер толугу менен берилгенден кийин, жаңы төрөлгөн ымыркайга ай сайын берилүүчү жөлөкпулдарды дайындоо бир айдын ичинде каралат.

3. Жаңы төрөлгөн ымыркайга ай сайын берилүүчү жөлөкпул бир жылга белгиленет жана кайталап кароого жатпайт.  

15-берене. Райондук коэффициентти эсепке алуу менен мамлекеттик жөлөкпулдарды дайындоо

Калктын эмгек акысына жана башка социалдык төлөөлөргө кошумча коэффициенттер белгиленген, бийик тоолуу жана алыскы жерлерде жашаган адамдарга мамлекеттик жөлөкпулдардын өлчөмү ушул коэффициенттерди колдонуу менен эсептелет.

 (каралган эмес)

 

15-берене. Райондук коэффициентти эсепке алуу менен мамлекеттик жөлөкпулдарды дайындоо

Калктын эмгек акысына жана башка социалдык төлөөлөргө кошумча коэффициенттер белгиленген, бийик тоолуу жана алыскы жерлерде жашаган адамдарга мамлекеттик жөлөкпулдардын өлчөмү ушул коэффициенттерди колдонуу менен эсептелет.

 Жаңы төрөлгөн ымыркайга ай сайын берилүүчү жөлөкпул алуучуларга райондук коэффициент эсепке алынбайт.

16-берене. Мамлекеттик жөлөкпулдарды кайрадан эсептөө

1. Балдары бар аз камсыз болгон үй-бүлөлөргө ай сайын берилүүчү жөлөкпулдарды кайрадан эсептөө төмөнкү учурларда жүргүзүлөт:

- үй-бүлөнүн кирешеси өзгөрсө;

- үй-бүлөнүн курамы өзгөрсө;

- майыптык тобу өзгөртүлсө;

- райондук коэффициент белгиленсе (алып салынса) же анын өлчөмү өзгөртүлсө;

- кепилденген эң төмөнкү кирешеси өссө;

- окуучулар жалпы билим берүүчү мекемелерди бүтүрүшсө;

- баштапкы кесиптик окуу жайында окуган окуучулар, орто жана жогорку кесиптик окуу жайларда окутуунун күндүзгү формасында окуган студенттер он сегиз жашка толсо.

2. Ай сайын берилүүчү социалдык жөлөкпулдарды кайрадан эсептөө төмөнкү учурларда жүргүзүлөт:

- ай сайын берилүүчү социалдык жөлөкпулдардын өлчөмдөрү өзгөртүлсө;

- майыптык тобу өзгөртүлсө;

- райондук коэффициент белгиленсе (алып салынса) же анын өлчөмү өзгөртүлсө;

- ай сайын берилүүчү социалдык жөлөкпул алган адам ай сайын берилүүчү социалдык жөлөкпулдун бир түрүнөн башкасына которулса;

- балдары бар аз камсыз болгон үй-бүлөлөргө ай сайын берилүүчү жөлөкпулдун жаңы өлчөмү белгиленсе.

(каралган эмес)

 

16-берене. Мамлекеттик жөлөкпулдарды кайрадан эсептөө

1. Балдары бар аз камсыз болгон үй-бүлөлөргө ай сайын берилүүчү жөлөкпулдарды кайрадан эсептөө төмөнкү учурларда жүргүзүлөт:

- үй-бүлөнүн кирешеси өзгөрсө;

- үй-бүлөнүн курамы өзгөрсө;

- майыптык тобу өзгөртүлсө;

- райондук коэффициент белгиленсе (алып салынса) же анын өлчөмү өзгөртүлсө;

- кепилденген эң төмөнкү кирешеси өссө;

- окуучулар жалпы билим берүүчү мекемелерди бүтүрүшсө;

- баштапкы кесиптик окуу жайында окуган окуучулар, орто жана жогорку кесиптик окуу жайларда окутуунун күндүзгү формасында окуган студенттер он сегиз жашка толсо.

2. Ай сайын берилүүчү социалдык жөлөкпулдарды кайрадан эсептөө төмөнкү учурларда жүргүзүлөт:

- ай сайын берилүүчү социалдык жөлөкпулдардын өлчөмдөрү өзгөртүлсө;

- майыптык тобу өзгөртүлсө;

- райондук коэффициент белгиленсе (алып салынса) же анын өлчөмү өзгөртүлсө;

- ай сайын берилүүчү социалдык жөлөкпул алган адам ай сайын берилүүчү социалдык жөлөкпулдун бир түрүнөн башкасына которулса;

- балдары бар аз камсыз болгон үй-бүлөлөргө ай сайын берилүүчү жөлөкпулдун жаңы өлчөмү белгиленсе.

3. Жаңы төрөлгөн ымыркайга ай сайын берилүүчү жөлөкпул кайрадан эсептөөгө жатпайт.