“Кыргыз Республикасында өзгөчө баалуу (жаңгак жана арча) дарактар породаларын кыюуга, ташууга, сатып алууга жана сатууга, даярдоого жана пайдаланууга, экспорттоого жана импорттоого тыюу салуу жөнүндө" "Кыргыз Республикасынын Мыйзамына өзгөртүүлөрдү  киргизүү жөнүндө” Кыргыз Республикасынын мыйзам долбоору 2017-жылдын 6-январынан тартып коомдук талкууга коюлат

06-01-2017 14:09

Демилгечи:  Жогорку Кенештин депутаты А.Назаров

Сунуш-пикирлерди төмөнкү  телефон номурлары аркылуу билдирсениздер болот: (0312) 63-86-55

Каттоо  № 6-219/17      05.01.2017

 

Жогорку Кеңештин Басма сөз кызматы

 

 

 

Долбоор

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МЫЙЗАМЫ

«Кыргыз Республикасында өзгөчө баалуу (жаңгак жана арча) дарактар породаларын кыюуга, ташууга, сатып алууга жана сатууга, даярдоого жана пайдаланууга, экспорттоого жана импорттоого тыюу салуу жөнүндө» «Кыргыз Республикасынын Мыйзамына өзгөртүүлөрдү  киргизүү жөнүндө»

1-берене.

«Кыргыз Республикасында өзгөчө баалуу (жаңгак жана арча) дарактар породаларын кыюуга, ташууга, сатып алууга жана сатууга, даярдоого жана пайдаланууга, экспорттоого жана импорттоого тыюу салуу жөнүндө Кыргыз Республикасынын Мыйзамына (2007-жылдын 20-февралында №13 “Эркин-Тоо” газетасы) кийинки өзгөртүүлөр жана толуктоолор киргизилсин:

1-беренесинин 2-абзацында “кыюуга уруксат берилсин” деген сөздөрдү “кыюуга жол берилсин” деген сөзгө  алмаштырылсын, ошондой эле “магистралдык жолдорду куруу,” деген сөздөн кийин “илимий изилдөөлөрдү жүргүзүү” деген сөз менен толукталсын;

1-берененин 3-абзацы кийинки редакцияда жазылсын:

“Өзгөчө баалуу дарактар породаларын кыюу, Кыргыз Республикасынын Өкмөтү бекиткен эрежелерге ылайык аткарылат.

 

2-берене.

Ушул Мыйзам расмий жарыяланган күндөн тартып  10 күн өткөндөн кийин күчүнө кирет.

 

Кыргыз Республикасынын                  

Президенти

 

 

 

 

«Кыргыз Республикасында өзгөчө баалуу (жаңгак жана арча) дарактар породаларын кыюуга, ташууга, сатып алууга жана сатууга, даярдоого жана пайдаланууга, экспорттоого жана импорттоого тыюу салуу жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамына өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү тууралуу» Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын долбооруна карата

маалымкат-негиздеме

Бул «Кыргыз Республикасында өзгөчө баалуу (жаңгак жана арча) дарактар породаларын кыюуга, ташууга, сатып алууга жана сатууга, даярдоого жана пайдаланууга, экспорттоого жана импорттоого тыюу салуу жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамына өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү тууралуу» Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын долбоору ченемдик укуктук актын Кыргыз Республикасынын колдонуудагы мыйзамдары менен ылайык келтирүү максаты менен, ошондой эле «Кыргыз Республикасындагы лицензиялык-уруксат берүү системасы жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамы менен коллизияларды жоюу үчүн киргизилет.

«Кыргыз Республикасында өзгөчө баалуу (жаңгак жана арча) дарактар породаларын кыюуга, ташууга, сатып алууга жана сатууга, даярдоого жана пайдаланууга, экспорттоого жана импорттоого тыюу салуу жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамы (мындан ары – Мыйзам) 2007-жылдын 12-февралында өзгөчө баалуу дарактар породаларын коргоо максаттары менен кабыл алынган. Учурдагы Кыргыз Республикасынын Мыйзамына акыркы өзгөртүү курулуш жана жардыруу иштери, кабелдерди, өткөргүч түтүктөрдү жана башка коммуникацияларды алып өтүү, транспорттук магистралдык жолдорду куруу, жер казынасын геологиялык изилдөө жана өндүрүштүк өздөштүрүү учурунда баалуу дарактарды (жаңгак жана арча) кыюуга уруксат берүү бөлүгүндө 2012-жылдын 16-июлунда киргизилген.

Баалуу дарактардын породаларынын кыюусу 2014-жылдын 23-октябрында № 612 Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн токтому бекиткен «Кыргыз Республикасынын өзгөчө баалуу (жаңгак жана арча) дарактар породаларын кыюуга уруксат берүү убактылуу эрежелери» менен жөнгө салынган. Азыркы убакытта көрсөтүлгөн Убактылуу эрежелер аларды колдонуу мөөнөтү бүткөнү менен күчүн жоготкон (колдонуу мөөнөтү 2015-жылдын 1-мартына чейин).

«Кыргыз Республикасындагы лицензиялык-уруксат берүү системасы жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамы лицензиялардын жана уруксаттардын толук тизмесин түзөт, ошондой эле лицензиялоого тийиштүү болгон ишмердиктин түрлөрүн аныктоо тартибин жана критерийлерин караштырат. Өз кезегинде, өзгөчө баалуу дарактар породаларын кыюуга уруксат «Кыргыз Республикасындагы лицензиялык-уруксат берүү системасы жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамында көрсөтүлгөн лицензияланган ишмердиктин түрлөрүнүн тизмесине киргизилген жок. Буга байланыштуу өзгөчө баалуу дарактар породаларын кыюуга уруксат берүү каралган Мыйзамдын 1-беренесинин экинчи жана үчүнчү абзацтарына өзгөртүүлөрдү киргизүүгө керек болот.

Мыйзам долбоору, өзгөртүүлөр киргизилген колдонуудагы мыйзамдуу актыларынын концепциясына жана мазмунуна зыян келтирбей, чокуп өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду караштырат. Мыйзам долбоору Конституцияга жана башка мыйзамдарга каршы келген ченемдерин камтыбайт.

Сунушталуучу Мыйзам долбоору республикалык бюджеттен кошумча каржы чыгымдарын бөлүштүрүүнү жана регулятивдик таасир этишин талдоону талап кылбайт, анткени ишкерликти жөнгө салууга багытталган эмес жана келечекте мүмкүндүү коллизияларды четтеткен тактоочу мүнөзү бар.

Кабыл алынуучу мыйзам долбоорунун мүмкүндүү негативдүү социалдык, экономикалык, укуктук, урук коргоочу, гендердик, экологиялык, коррупциялык кесепеттеринин таасиринин божомолу табылган жок.

 

Депутат                                                                                          А.Назаров

 

 

 

 

«Кыргыз Республикасында өзгөчө баалуу (жаңгак жана арча) дарактар породаларын кыюуга, ташууга, сатып алууга жана сатууга, даярдоого жана пайдаланууга, экспорттоого тыюу салуу жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамына өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү тууралуу» Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын долбооруна карата

салыштырма таблицасы

Колдонуудагы редакциясы

Сунушталган редакциясы

 1-берене.

Кыргыз Республикасынын аймагында өзгөчө баалуу (жаңгак жана арча) дарактар породаларын кыюуга, өсүүсүн токтотууга чейинки деңгээлде залал келтирүүгө, сатууга жана сатып алууга, даярдоого, пайдаланууга, буюмдар жасоого, экспорттоого, анын ичинде санитардык кыюуга, 10 жылдык мөөнөткө тыюу салынат, токойду кыюусуз кыйраган дарактардан тазалоо жана токойду багуу иретинде кыюу буга кирбейт.

Кыргыз Республикасынын аймагында жерлеринде курулуш жана жардыруу иштери, кабелдерди, өткөргүч түтүктөрдү жана башка коммуникацияларды алып өтүү транспорттук магистралдык жолдорду куруу, жер казынасын геологиялык изилдөө жана өздөштүрүү максатында берилген аймактардын чегинде аларды сактоого негизделген мүмкүнчүлүк жок болгондо, келтирилгин чыгашалардын ордун (алынбай калган пайданы кошуу менен) жана токой чарба өндүрүшүнүн жоготууларынын ордун толтуруу менен өзгөчө баалуу дарактарды (жаңгак жана арча) кыюуга уруксат берилсин.

Кыюуга уруксат токой чарбасын башкаруучу атайын ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын корутундусу боюнча Кыргыз Республикасынын Өкмөтү бекиткен эрежелерге ылайык берилет.

  1-берене.

Кыргыз Республикасынын аймагында өзгөчө баалуу (жаңгак жана арча) дарактар породаларын кыюуга, өсүүсүн токтотууга чейинки деңгээлде залал келтирүүгө, сатууга жана сатып алууга, даярдоого, пайдаланууга, буюмдар жасоого, экспорттоого, анын ичинде санитардык кыюуга, 15 жылдык мөөнөткө тыюу салынат, токойду кыюусуз кыйраган дарактардан тазалоо жана токойду багуу иретинде кыюу буга кирбейт.

Кыргыз Республикасынын аймагында жерлеринде курулуш жана жардыруу иштери, кабелдерди, өткөргүч түтүктөрдү жана башка коммуникацияларды алып өтүү транспорттук магистралдык жолдорду куруу, илимий изилдөөлөрдү жүргүзүү, жер казынасын геологиялык изилдөө жана өздөштүрүү максатында берилген аймактардын чегинде аларды сактоого негизделген мүмкүнчүлүк жок болгондо, келтирилгин чыгашалардын ордун (алынбай калган пайданы кошуу менен) жана токой чарба өндүрүшүнүн жоготууларынын ордун толтуруу менен өзгөчө баалуу дарактарды (жаңгак жана арча) кыюуга жол берилсин.

Өзгөчө баалуу дарактар породаларын кыюу, Кыргыз Республикасынын Өкмөтү бекиткен эрежелерге ылайык берилет.