Эл аралык донорлор баштапкы медициналык-санитардык жардамдын сапатын жогорулатуу программасы үчүн 17 млн доллар өлчөмүндө грант берет

03-09-2020 12:02

Жогорку Кеңеште Эл аралык реконструкциялоо жана өнүктүрүү банкы (ЭРӨБ) жана Эл аралык өнүктүрүү ассоциациясынын (ЭӨА) менен түзүлгөн гранттык келишимдерди ратификациялоого багытталган ратификациялык мыйзам долбоору каралып, баардык фракциялардын макулдугу менен дароо эле үч окууда добуш берүүгө жөнөтүлдү.

Эл аралык реконструкциялоо жана өнүктүрүү банкы жана Эл аралык өнүктүрүү ассоциациясы баштапкы медициналык-санитардык жардамдын сапатын жогорулатуу программасы үчүн 17 млн доллар өлчмүндө грант берет. Грантты алууда Каржы министрлиги, Саламаттык сактоо министрлиги жана Милдеттүү медициналык камсыздандыруу фонду аткаруучу агенттиктер болуп саналат.

Белгилей кетсек, Мампрограмма – 2030да медициналык кызмат көрсөтүүлөргө байланышкан маселелер боюнча төрт багыт так аныкталган, аларга коомдук саламаттык сактоо, баштапкы медициналык-санитардык жардам, стационардык сектор жана тез жардам кызматы кирет. Баштапкы медициналык-санитардык жардамдын сапатын жогорулатуу программасынын алкагында төрт конкреттүү багыттан  баштапкы медициналык-санитардык жардамга көңүл коюлат.

 

Жогорку Кеңештин Басма сөз кызматы